Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) SIFAT KIMIA BAHAN

Bidang : Alam BahanTajuk : Sifat kimia bahan ( asid, alkali dan neutral )

Tahun : Tahun 5

Masa : 60 minit ( 2 waktu )

Standard Kandungan : 2.2 Memahami sifat bahan asid, alkali dan
neutral.

Standard Pembelajaran :
2.2.1 mengenalpasti bahan berasid, alkali dan neutral dengan menggunakan
kertas litmus.
2.2.2 mengenalpasti rasa bahan makanan berasid, beralkali dan neutral.

Objektif :
Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan sifat-sifat bagi bahan makanan
dan bahan keperluan rumah sama ada berasid, beralkali atau neutral dengan
menggunakan kertas litmus atau merasainya.

Kemahiran Proses Sains :
Memerhati, mengeksperimen, membuat kesimpulan, mengelas.

Kemahiran Manipulatif Sains :
Menggunakan alatan sains dengan betul, mencuci dan menyimpan alatan
sains dengan cara yang betul dan selamat.

Nilai dan sikap:
Bekerjasama,mengamalkan kebersihan dan berjimat cermat, berhati-hati.


FASA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN
KOMUNIKASI

Persediaan (
set induksi )

5 minit

Guru menyediakan 4 jenis bahan
makanan seperti kopi, garam ,
jus limau dan gula.
4 orang murid dipilih secara
rawak untuk merasa bahan
tersebut dengan menutup mata.


i Apakah rasa ( kopi /
garam /jus limau / gula
) ?

ii Apakah perbezaan
rasa antara 4 jenis
makanan tersebut

Langkah 2

Imaginasi

10 minit

Murid memberikan contoh
makanan lain
Yang rasanya manis / masam /
masin/ pahit / tawar.

Murid membuat hipotesis awal
dengan bantuan guru.
- Bahan berasid menukarkan
warna kertas litmus biru ke
merah
- Bahan beralkali menukarkan
warna kertas litmus merah ke
biru.
- Bahan neutral tidak menukarkan
warna kertas litmus merah dan
biru.

i Berikan contoh
makanan yang
mempunyai rasa
masam / masin / manis
/ pahit / tawar.

ii. Apakah fungsi kertas
litmus?
iii Ramalkan apakah
perubahan yang
berlaku kepada kertas
litmus apabila diuji
pada bahan tersebut?

Langkah 3
Perkembangan

Setiap kumpulan dibekalkan
dengan kertas litmus biru dan

i Bahan makanan
manakah rasanya

20 minit

merah, piring petri,
Jus limau, cuka, air gula, air
garam, bahan penaik dan air
sabun.

Guru mengarahkan murid
merasai bahan makanan dan
bahan keperluan rumah sama
ada dengan lidah atau tangan.
( langkah-langkah keselamatan
perlu dititikberatkan )

Murid menguji setiap bahan
makanan dan bahan keperluan
rumah dengan menggunakan
kertas litmus biru dan merah.

Murid mencatatkan hasil
keputusan di dalam jadual yang
disediakan
( LAMPIRAN 1 )

Murid menyatakan perkara yang
perlu diubah dalam penyiasatan.

Murid menyatakan perkara yang
diperhati dalam penyiasatan ini.

masam?

ii Bahan manakah
rasanya
Pahit?

iii Bahan manakah
rasanya masin, manis
dan tawar?

iv Apakah perubahan
warna kertas litmus biru
dan merah apabila
dimasukkan ke dalam
bahan yang berasa
masam?

v. Apakah perubahan
warna kertas litmus biru
dan merah apabila
dimasukkan ke dalam
bahan yang berasa
pahit?

vi Apakah perubahan
warna kertas litmus biru
dan merah apabila
dimasukkan ke dalam
bahan yang berasa
tawar, masin dan
manis?

vii Apakah yang perlu
diubah?

vii Apakah yang
diperhati ?


Langkah 4
Pelaksanaan

15 minit

Wakil kumpulan membentangkan
hasil dapatan mereka.

Guru menerangkan konsep
pelajaran hari ini dengan
menjelaskan hipotesis yang
dibuat sama ada betul atau
salah. Hipotesis yang betul
diterima sebagai kesimpulan.

Berdasarkan pemerhatian, murid
membuat pengelasan bahan
berdasarkan sifat kimia bahan.


berasid beralkali neutral


Langkah 5
Penutup

10 minitMurid memberi contoh bahan
lain yang bersifat asid, alkali dan
neutral.
i Berikan contoh bahan
lain yang bersifat asid.

ii. Berikan contoh
bahan lain yang
bersifat alkali.

iii Berikan contoh
bahan lain yang

Murid menyatakan kesimpulan
berdasarkan hasil ujikaji.

Murid mengemas dan mencuci
alatan yang telah digunakan.

bersifat neutral.


Refleksi


LAMPIRAN 1
Lengkapkan jadual di bawah

BAHAN

RASA
PERUBAHAN
WARNA KERTAS
LITMUS

SIFAT BAHAN
Kelaskan bahan makanan dan bahan keperluan rumah yang telah diuji mengikut sifat
kimia bahan.

BERASID

BERALKALI

NEUTRAL