Anda di halaman 1dari 42

OLEH:

OLEH:
ANI NORITA BT. MUHAMAD SAMUDI
ANI NORITA BT. MUHAMAD SAMUDI
DIETITIAN
DIETITIAN
HOSPITAL KLUANG
HOSPITAL KLUANG

DIABETES MELLITUS
DIABETES MELLITUS

Insulin: bantu glukosa a!a"


Insulin: bantu glukosa a!a"
#$#asuki s$l baan an
#$#asuki s$l baan an
#$nuka!n%a #$n&ai t$naga.
#$nuka!n%a #$n&ai t$naga.

DM: Insulin %ang i"asilkan tiak


DM: Insulin %ang i"asilkan tiak
'uku( atau tiak b$!k$san.
'uku( atau tiak b$!k$san.

Glukosa t$!ku#(ul ala# a!a".


Glukosa t$!ku#(ul ala# a!a".
Pa!asn%a #$ningkat tinggi tan(a
Pa!asn%a #$ningkat tinggi tan(a
ka)alan.
ka)alan.

ADAKAH DIABETIS BOLEH
ADAKAH DIABETIS BOLEH
DISEMBUHKAN?
DISEMBUHKAN?

Diab$tis tiak bol$" is$#bu"kan.


Diab$tis tiak bol$" is$#bu"kan.

*alau bagai#ana(un+ ia bol$"


*alau bagai#ana(un+ ia bol$"
ika)al.
ika)al.

Ka)alan iab$tis ($nting untuk


Ka)alan iab$tis ($nting untuk
#$ng$lakkan atau #$la#batkan
#$ng$lakkan atau #$la#batkan
ko#(likasi iab$tis.
ko#(likasi iab$tis.

SENAMAN
UBAT-UBATAN
PEMAKANAN
BERAT BADAN
UNGGUL

Mengawal aras glukosa dalam darah
Mengawal aras glukosa dalam darah
Mencapai dan mengekalkan berat
badan yang sesuai
Mengelakkan dan melambatkan
komplikasi jangka panjang
penyakit diabetes

Peraturan asas mendapatkan aras
Peraturan asas mendapatkan aras
gula darah yang terkawal:
gula darah yang terkawal:

Jumlah makanan
Jumlah makanan
-
-
Makan amaun
Makan amaun
makanan yang sama setiap hari
makanan yang sama setiap hari

Masa makan yang tetap dan konstan


Masa makan yang tetap dan konstan

-
-
Makan pada masa masa yang sama
Makan pada masa masa yang sama
setiap hari
setiap hari

Jenis makanan
Jenis makanan

makanan yang tidak


makanan yang tidak
bleh dimakan! bleh dimakan tetapi
bleh dimakan! bleh dimakan tetapi
mesti dikawal! bebas dimakan
mesti dikawal! bebas dimakan

1. Ambil pemakanan seimbang.
2. Capai & kekalkan berat badan ideal.
3. Elakkan gula ringkas.
4. Kawal pengambilan gula kompleks.
5. Lebihkan ber!serat.
". Kurangkan lemak dan kolesterol.
#. Kurangkan pengambilan sodium!natrium.

"#$arbhidrat
%#Prtein
&#'emak
(#)itamin
*#Mineral
+#Serat
,#Air

MAKAN SEDIKIT
MAKAN
SEDE!ANA
MAKAN "AN#AK
MAKAN $A%IN&
"AN#AK
$IAMID
$IAMID
MAKANAN
MAKANAN

Makan mengikut umlah tenaga ha!ian


Makan mengikut umlah tenaga ha!ian
yang dipe!lukan"
yang dipe!lukan"

Lakukan senaman mengikut atu!an"


Lakukan senaman mengikut atu!an"

Pengu#ahsuaian ta#iat makan"


Pengu#ahsuaian ta#iat makan"

Padankan pengam#ilan makanan dengan


Padankan pengam#ilan makanan dengan
akti$iti yang akan dilakukan
akti$iti yang akan dilakukan
"
"


%# -APA. / $E$A'$AN BE0AT
%# -APA. / $E$A'$AN BE0AT
BA1AN .1EA'
BA1AN .1EA'

BODY MASS INDEX (BMI)
BODY MASS INDEX (BMI)
BMI (kg/m)
BMI (kg/m)
KLASIFIKASI
KLASIFIKASI
, -../
, -../
Ku!ang b$!at baan
Ku!ang b$!at baan
-../ 0 12.3
-../ 0 12.3
B$!at baan no!#al
B$!at baan no!#al
1/.4 0 13.3
1/.4 0 13.3
B$!l$bi"an b$!at baan
B$!l$bi"an b$!at baan
5
5
64
64
Ob$s
Ob$s
"MI '
"erat badan (kg)
Tinggi (m) * Tinggi (m)

Keperluan Tenaga Harian
Keperluan Tenaga Harian
Status
Status
Berat
Berat
Badan
Badan
Berlebihan
Berlebihan
Berat
Berat
Badan/
Badan/
Obes
Obes
Berat
Berat
Badan
Badan
Normal
Normal
Kurang
Kurang
Berat
Berat
Badan
Badan
S$$nta!%
S$$nta!%
1471/
1471/
k'al8kg
k'al8kg
64
64
k'al8kg
k'al8kg
6/ k'al8kg
6/ k'al8kg
Mo$!at$
Mo$!at$
a'ti9it%
a'ti9it%
6/
6/
k'al8kg
k'al8kg
24 k'al8kg
24 k'al8kg
Ma!k$
Ma!k$
a'ti9it%
a'ti9it%
24
24
k'al8kg
k'al8kg
2/ k'al8kg
2/ k'al8kg

Imbangi pemakanan dengan aktiviti fizikal
Imbangi pemakanan dengan aktiviti fizikal


Tenaga
masuk
%&NPUT'
Tenaga
kelua!
%(UTPUT'

Tenaga 2 berat badan
Tenaga 2 berat badan
=
>

KARBOHIDRAT
KARBOHIDRAT
$
%umber tenaga utama dalam badan.
KA"+!IDAT
KA"+!IDAT
0ingkas
$mpleks

)" ELAKKAN GULA R&NGKA*
)" ELAKKAN GULA R&NGKA* )" ELAKKAN GULA R&NGKA*
)" ELAKKAN GULA R&NGKA*

Mnsakarida / 1isakarida
Mnsakarida / 1isakarida

Mudah ditukar kepada gluksa


Mudah ditukar kepada gluksa
berantai pendek
berantai pendek

0asa manis
0asa manis

-epat diserap ke dalam edaran darah


-epat diserap ke dalam edaran darah

Jenis-jenis gula
Jenis-jenis gula

Susu pekat manis


Susu pekat manis

Glucolin, madu, jem,


Glucolin, madu, jem,
srikaya
srikaya

Aiskrim, kek, coklat


Aiskrim, kek, coklat

Buahan manis dalam tin


Buahan manis dalam tin

Minuman ringan
Minuman ringan

Kuih, roti, biskut manis


Kuih, roti, biskut manis

-nth gula ringkas
-nth gula ringkas

SUSU
SUSU

M$nganungi laktosa+ s$&$nis gula


M$nganungi laktosa+ s$&$nis gula
!ingkas. P$nga#bilan ($!lu i"akan.
!ingkas. P$nga#bilan ($!lu i"akan.

:u#la" "iangan susu %ang


:u#la" "iangan susu %ang
ib$na!kan aala" 1 "iangan s$"a!i.
ib$na!kan aala" 1 "iangan s$"a!i.

- "iangan ; - g$las susu <1/4 #l=.


- "iangan ; - g$las susu <1/4 #l=.

Pili" susu !$na" l$#ak atau susu


Pili" susu !$na" l$#ak atau susu
ski#.
ski#.

Susu ($kat #anis aala" tiak


Susu ($kat #anis aala" tiak
igalakkan.
igalakkan.

(
(
" KA+AL PENGAMB&LAN KARB(,&DRAT -
" KA+AL PENGAMB&LAN KARB(,&DRAT -
GULA K(MPLEK*
GULA K(MPLEK*

Tidak manis
Tidak manis

ambat
ambat
ditukar kepada bentuk glukosa ,
ditukar kepada bentuk glukosa ,
lambat diserap ke dalam edaran darah
lambat diserap ke dalam edaran darah

Makan mengikut jumlah tenaga yang


Makan mengikut jumlah tenaga yang
bersesuaian dengan berat badan dan
bersesuaian dengan berat badan dan
akti!iti"
akti!iti"

Agihkan jumlah karbohidrat sehari


Agihkan jumlah karbohidrat sehari
kepada # - $ sajian
kepada # - $ sajian

Makan mengikut sukatan dan berjadual


Makan mengikut sukatan dan berjadual

ON!O"
ON!O"
KA#BO"I$#A! KOM%L&KS
KA#BO"I$#A! KOM%L&KS
Saiz hidangan CHO yang dibenarkan
Nasi
Nasi
' ( ') *a+an
' ( ') *a+an
#oti ,utih / roti -agung
. ( / ke,ing
. ( / ke,ing
Bubur ' ) 0 . *a+an
Meehoon1 kua2 teo+1
s,aghetti1 ma*aroni
' ( ' ) *a+an
Mee
' *a+an
' *a+an
a,ati (diameter .3 *m)
' ke,ing
' ke,ing
Biskut ta+ar (*ream
*ra*kers)
Ma4 5 ke,ing
Ma4 5 ke,ing
6agung ') *a+an/' batang
(7 in*i)
Kentang ' bi-i ke*il (89g)

Makanan yang #e#as
Makanan yang #e#as
dimakan
dimakan
1. Cecair
2. Perasa dan rempah
3. Sayuran berdaun hijau

Serat/3ber : Bahagian tumbuhan yang tidak
Serat/3ber : Bahagian tumbuhan yang tidak
dihadam
dihadam

*UMBER . *A/URAN0 KEKA1ANG0 BUA,2
*UMBER . *A/URAN0 KEKA1ANG0 BUA,2
BUA,AN0 B&J&R&N PENU,
BUA,AN0 B&J&R&N PENU,
1igalakkan sayuran
berdaun#

,-N&SI SEAT.,I"E
$
Melambatkan penyerapan gula
Melambatkan penyerapan gula
dan kolesterol
dan kolesterol
ke dalam darah/
ke dalam darah/
$
Melambatkan pengosongan perut
Melambatkan pengosongan perut
0 memberi
0 memberi
rasa kenyang
rasa kenyang
(pengawalan berat badan)
(pengawalan berat badan)
$
Mengelakkan sembelit/
Mengelakkan sembelit/

Tinggi ka!#ohid!at !ingkas" Tinggi ka!#ohid!at !ingkas"

Pe!lu ka3al pengam#ilan Pe!lu ka3al pengam#ilan

Keke!apan pengam#ilan . Keke!apan pengam#ilan .


maks 45 seha!i maks 45 seha!i

Diam#il selepas makan Diam#il selepas makan


se#agai pen6u6i mulut0 se#agai pen6u6i mulut0
BUKAN se#agai snek" BUKAN se#agai snek"

Minimakan pengupasan Minimakan pengupasan


kulit 7 tinggi 8#e! 9 $itamin kulit 7 tinggi 8#e! 9 $itamin

*ai: 9 kuantiti hidangan *ai: 9 kuantiti hidangan


pe!lu dipatuhi pe!lu dipatuhi

4
Epal 7 ; #ii sede!hana
4
(!en- Limau 7 ; #ii
sede!hana
4
Belim#ing 7 ; #ii
sede!hana
4
Jam#u #atu 7 < #ii
4
Anggu! 7 =2> #ii ?
$
Duku 1 2 biji
4
Manggis 7 4 #ii
sede!hana
4
Betik 7 ; potong nipis
4
Nenas 7 ; potong
nipis
4
Tem#ikai 7 ; potong
nipis
4
Ku!ma 7 4 #ii
$
%angsat 1 3 biji

JUS BUAHBUAHAN ADALAH
JUS BUAHBUAHAN ADALAH
TIDAK DI!ALAKKAN
TIDAK DI!ALAKKAN
BUAH7BUAHAN
BUAH7BUAHAN
SEGAR
SEGAR
:US BUAH7BUAHAN
:US BUAH7BUAHAN
Tinggi kanungan
Tinggi kanungan
s$!at
s$!at
Ku!ang8tiaa
Ku!ang8tiaa
kanungan s$!at
kanungan s$!at
Gula is$!a( l$bi"
Gula is$!a( l$bi"
la#bat
la#bat
Gula is$!a( l$bi"
Gula is$!a( l$bi"
'$(at
'$(at
Ku!ang insulin
Ku!ang insulin
i($!lukan
i($!lukan
L$bi" insulin
L$bi" insulin
i($!lukan
i($!lukan
Kelebihan buah&buahan segar'

+# $urangkan Pengambilan
'emak dan $lesterl

:ula berlebihan di angga, sebagai lebihan


:ula berlebihan di angga, sebagai lebihan
tenaga dan ditukar ke,ada lemak sim,anan
tenaga dan ditukar ke,ada lemak sim,anan
2ang mana kom,onen utaman2a adalah
2ang mana kom,onen utaman2a adalah
trigliserid;
trigliserid;

enderung ke,ada hi,erli,idemia< dikaitkan


enderung ke,ada hi,erli,idemia< dikaitkan
dengan ,en2akit0,en2akit =askular iaitu
dengan ,en2akit0,en2akit =askular iaitu
%en2akit 6antung Koronari1 "i,ertensi dan
%en2akit 6antung Koronari1 "i,ertensi dan
Strok;
Strok;$U0AN5$AN 'EMA$ 1AN
$U0AN5$AN 'EMA$ 1AN
$6'ESTE06'
$6'ESTE06'

%ilih makanan rendah lemak > kolesterol;


%ilih makanan rendah lemak > kolesterol;

&lakkan makanan ter,roses


&lakkan makanan ter,roses

!ukar ke,ada min2ak -agung1 min2ak


!ukar ke,ada min2ak -agung1 min2ak
bi-an1 min2ak bunga matahari 2ang ka2a
bi-an1 min2ak bunga matahari 2ang ka2a
dengan lemak tak te,u
dengan lemak tak te,u

$U0AN5$AN PEN5AMB.'AN
$U0AN5$AN PEN5AMB.'AN
'EMA$ 2 $6'ESTE06'
'EMA$ 2 $6'ESTE06'

Kurangkan ,enggunaan lemak ke,ada ' 0 Kurangkan ,enggunaan lemak ke,ada ' 0
/ kali seminggu saha-a; / kali seminggu saha-a;

?bahsuai masakan ke,ada rebus1 kukus1 ?bahsuai masakan ke,ada rebus1 kukus1
bakar dan ,anggang; bakar dan ,anggang;

Makanan 7ang Perlu 1ihadkan8##
Makanan 7ang Perlu 1ihadkan8##
LEMAK ,A&+AN LEMAK ,A&+AN

Kulit ayam 9 lemak


daging

Minyak #e!asaskan
hai3an

*usu penuh k!im

Mentega0 mayonis

Aisk!im 0 k!im

Keu0 yogu!t
TELUR DAN PR(DUKN/A

Telu! ikan

Kuning telu!

*e!i kaya

Kek 0 puding %@
telu!'
(RGAN DALAMAN ,A&+AN

,ati

Limpa0 pa!u

Pe!ut

Jantung

(tak

,empedal

Makanan 7ang Perlu 1ihadkan8##
Makanan 7ang Perlu 1ihadkan8##
MAKANAN LAUT

Ketam

Udang

*otong

Kepah

Kupang0 ke!ang

&kan #ilis dengan pe!ut


9 kepala
MAKANAN TERPR(*E*

Bu!ge!0 nugget

*ose

,ot dog

Ba6on0 ham

Daging 6in6ang0
satay

&kan sa!din
*antan
Minyak sapi

Pengam#ilan sodium tinggi #oleh Pengam#ilan sodium tinggi #oleh


menye#a#kan hipe!tensi dan menye#a#kan hipe!tensi dan
penyakit #uah pinggang" penyakit #uah pinggang"

*e6a!a la:imnya0 sodium te!dapat *e6a!a la:imnya0 sodium te!dapat


dalam makanan dalam #entuk dalam makanan dalam #entuk
sodium klo!ida %ga!am'" sodium klo!ida %ga!am'"

Bentuk sodium lain. monosodium Bentuk sodium lain. monosodium


glutamat %M*G'0 sodium glutamat %M*G'0 sodium
#ika!#onat0 sodium #en:oat0 #ika!#onat0 sodium #en:oat0
sodium sit!at" sodium sit!at"

Sumber sodium Sumber sodium: :

Ga!a# #asakan 0 ga!a# "alus 8 kasa! Ga!a# #asakan 0 ga!a# "alus 8 kasa!

Ag$n ($!asa 0 kiub8s$!buk+ b$la'an+ ($tis+ k!i#+ Ag$n ($!asa 0 kiub8s$!buk+ b$la'an+ ($tis+ k!i#+
#a%onis+ sos ba!b$>u$+ ki'a(+ sos 'ili8to#ato8ti!a#. #a%onis+ sos ba!b$>u$+ ki'a(+ sos 'ili8to#ato8ti!a#.

Pati #akanan 0 (ati sa%u! 8 aging 8 a%a# 8 ikan. Pati #akanan 0 (ati sa%u! 8 aging 8 a%a# 8 ikan.

Ag$n ($naik 0 baking (o)$!+ soiu# bika!bonat Ag$n ($naik 0 baking (o)$!+ soiu# bika!bonat
an #akanan %ang i($!buat a!i(aan%a. an #akanan %ang i($!buat a!i(aan%a.

Makanan %ang i&$!uk 8 iga!a# 8 i#asinkan 0 t$lu! Makanan %ang i&$!uk 8 iga!a# 8 i#asinkan 0 t$lu!
#asin+ ikan #asin+ sa%u! #asin+ tau'u+ bua"an #asin+ ikan #asin+ sa%u! #asin+ tau'u+ bua"an
&$!uk+ buu+ '$n'aluk. &$!uk+ buu+ '$n'aluk.

Makanan t$!(!os$s 0 sa!in %ang itinkan+ Makanan t$!(!os$s 0 sa!in %ang itinkan+
lauk8#akanan s$g$!a+ ka'ang (anggang %ang ala# lauk8#akanan s$g$!a+ ka'ang (anggang %ang ala#
tin+ bu!g$!+ sos$&+ "ot og+ "a#+ ba'on+ k$!o(ok+ tin+ bu!g$!+ sos$&+ "ot og+ "a#+ ba'on+ k$!o(ok+
sn$k b$!($!isa an k$&u. sn$k b$!($!isa an k$&u.

"ONTOH MENU SEHARI (#$%% &'al)
"ONTOH MENU SEHARI (#$%% &'al)
MASA MASA MAKANAN MAKANAN SAI? HIDANGAN SAI? HIDANGAN
SARAPAN SARAPAN

M$$"oon go!$ng M$$"oon go!$ng

Ai! tan(a gula Ai! tan(a gula


@ (inggan @ (inggan
MINUM PAGI MINUM PAGI

K!i# k!ak$! K!i# k!ak$!

Ai! tan(a gula Ai! tan(a gula


A k$(ing A k$(ing
- g$las - g$las
TENGAH HARI TENGAH HARI

Nasi (uti" Nasi (uti"

A%a# A%a#

Sa%u! Sa%u!

E(al8(i! E(al8(i!
- 'a)an !ata - 'a)an !ata
- ($"a - ($"a
@ (inggan @ (inggan
- bi&i s$$!"ana - bi&i s$$!"ana
MINUM PETANG MINUM PETANG

Roti &agung Roti &agung

Susu !$na" l$#ak Susu !$na" l$#ak


1 k$(ing 1 k$(ing
- g$las - g$las
MALAM MALAM

Nasi (uti" Nasi (uti"

Ikan k$#bong Ikan k$#bong

Sa%u! Sa%u!

B$tik B$tik
- 'a)an !ata - 'a)an !ata
- $ko! - $ko!
@ (inggan @ (inggan
- (otong - (otong
MINUM MALAM MINUM MALAM

Biskut k!i# k!ak$! Biskut k!i# k!ak$!

Susu !$na" l$#ak Susu !$na" l$#ak


6 k$(ing 6 k$(ing
- g$las - g$las

PEMAN&* T&RUAN
PEMAN&* T&RUAN

M$#b$!ikan !asa #anis tan(a #$naikkan a!as


M$#b$!ikan !asa #anis tan(a #$naikkan a!as
gula a!a".
gula a!a".

S$suai i'aangkan k$(aa ($sakit %ang ba!u


S$suai i'aangkan k$(aa ($sakit %ang ba!u
#$na(at Diab$tis %ang #ana suka! #$nga)al
#$na(at Diab$tis %ang #ana suka! #$nga)al
tabiat suka k$(aa ba"an #akanan8#inu#an
tabiat suka k$(aa ba"an #akanan8#inu#an
#anis.
#anis.

Tiak igalakkan untuk k$gunaan "a!ian i atas


Tiak igalakkan untuk k$gunaan "a!ian i atas
Bakto! (sikologi.
Bakto! (sikologi.

Aa i anta!a ($#anis ti!uan %ang #$nganungi


Aa i anta!a ($#anis ti!uan %ang #$nganungi
su#b$! t$naga <kalo!i= an ini tiak igalakkan
su#b$! t$naga <kalo!i= an ini tiak igalakkan
k$(aa ($sakit %ang ob$s.
k$(aa ($sakit %ang ob$s.

As(a!ta#$
As(a!ta#$

So!bitol
So!bitol

Sa''"a!in
Sa''"a!in

MAKANAN KHAS DIABETIS
MAKANAN KHAS DIABETIS

P$n&ualan s$#akin b$!l$luasa. P$n&ualan s$#akin b$!l$luasa.

Ha!ga aala" l$bi" tinggi. Ha!ga aala" l$bi" tinggi.

Kaangkala #$nganungi &u#la" kalo!i l$bi" tinggi b$!baning (!ouk Kaangkala #$nganungi &u#la" kalo!i l$bi" tinggi b$!baning (!ouk
biasa. biasa.

T$!#asuk ala# ku#(ulan #akanan %ang ($!lu ika)al bukann%a %ang T$!#asuk ala# ku#(ulan #akanan %ang ($!lu ika)al bukann%a %ang
b$bas i#akan. b$bas i#akan.

MAKANAN KHAS DIABETIS
MAKANAN KHAS DIABETIS

:$# iab$tis
:$# iab$tis
: guna B!uktosa asli atau gula
: guna B!uktosa asli atau gula
ti!uan.
ti!uan.

Minu#an !ingan <


Minu#an !ingan <
diet soft drinks
diet soft drinks
=:
=:

M$nggunakan gula ti!uan sa#aa %ang
M$nggunakan gula ti!uan sa#aa %ang
b$!kalo!i atau tiak.
b$!kalo!i atau tiak.

:us bua"an:
:us bua"an:
#asi" aa ka!bo"i!at asli.
#asi" aa ka!bo"i!at asli.

Gula7gula:
Gula7gula:
So!bitol igunakan s$bagai gula
So!bitol igunakan s$bagai gula
ti!uan C b$!l$bi"an bol$" ia!!"o$a.
ti!uan C b$!l$bi"an bol$" ia!!"o$a.

Doklat:
Doklat:
($!lu kanungan l$#ak %ang l$bi"
($!lu kanungan l$#ak %ang l$bi"
untuk t$kstu!n%a an kalo!in%a aala" tinggi+
untuk t$kstu!n%a an kalo!in%a aala" tinggi+
aa so!bitol.
aa so!bitol.

HI(O!LISEMIA
HI(O!LISEMIA

Hi(oglis$#ia: (a!as gula ala#


Hi(oglis$#ia: (a!as gula ala#
a!a" !$na".
a!a" !$na".

Si#(to# biasa: #$nggigil+ ($ning+


Si#(to# biasa: #$nggigil+ ($ning+
b$!($lu"+ la(a!+ sakit k$(ala+ (u'at+
b$!($lu"+ la(a!+ sakit k$(ala+ (u'at+
suka! #$#b$!i ($!"atian an lain7
suka! #$#b$!i ($!"atian an lain7
lain.
lain.

MAKANAN SEMASA
MAKANAN SEMASA
HI(O!LISEMIA
HI(O!LISEMIA
MAKANAN KUANTITI
Gula 8 glukosa
Gula 8 glukosa
6 suu t$"
6 suu t$"
Mau+ ai! gula ($kat
Mau+ ai! gula ($kat
1 suu #akan
1 suu #akan
Ai! t$bu+ #inu#an b$!gas
Ai! t$bu+ #inu#an b$!gas
#inu#an ala# kotak
#inu#an ala# kotak
@ 'a)an atau
@ 'a)an atau
@ kotak <-1/
@ kotak <-1/
#l=
#l=
Gula7gula+ tabl$t glukosa
Gula7gula+ tabl$t glukosa
6 bi&i
6 bi&i
Kis#is
Kis#is
6 suu #akan
6 suu #akan

Anda mungkin juga menyukai