ANALISIS SOALAN SEJARAH KERTAS 1 SPM ( 2004- 2008

)

SEJARAH TINGKATAN 5
BAB Tema / Tajuk Sub Tajuk 2004 10. KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA a) Imperialisme Barat di Asia Tenggara i. Imperialis Barat ii. Faktor imperialisme - Penguasaan ekonomi dan politik 10.1. Kemunculan dan b) Perubahan sistem politik perkembanga i. Pengenalan sistem birokrasi Barat n nasionalisme di Asia c) Nasionalisme di Asia Tenggara Tenggara i. Faktor kemunculan nasionalisme ii. Perkembangan nasionalisme Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

1

22(7) 23(8)

21(7) 22(9) 23(11) 23(11) 24(11), 27(13)

20(5)

24(18)

25(16)

22(19)

21(16) 22(16) 23(14,15)

25(18)

24(16)

26(18)

21(18)

1

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 a) Perjuangan pemimpin setempat menentang British i. Pemerintahan dan pentadbiran British. 269(30,31)

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

2

10.2. Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

ii. Peristiwa penentangan pemimpin setempat (Dol Said, Rentap, Syerif Masahor, Dato Maharaja Lela, Yamtuan Antah, Dato’ Bahaman, Mat Salleh, Tok Janggut, Antanom, Abdul Rahman Limbong) b) Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua Dunia Kedua Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan nasionalisme Gerakan Islah

27(32)

25(27)

23(38) 24(42)

24(33.34, 36)

i.

28(46)

ii.

29(50)

iii. Perjuangan badan-badan dan kesatuan Kesatuan Melayu Singapura Persatuan Sahabat Pena (PASPAM) 27(54)

2

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 Kesatuan Melayu Muda (KMM) Kesatuan Kebangsaan Melayu Sarawak

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

2

iv. Perkembangan dan peranan akhbar dan majalah (Al Imam, Seruan Al-Azhar, Pilihan Timur, Majalah Guru, Warta Malaya, Majlis, Utusan Melayu, Saudara, Fajar Sarawak, Lidah Benar, AlIkhwan) 11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT a) Latar belakang konsep negara dan bangsa 11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa

28(100)

26(53)

30(52)

28(65)

3

ii) Pembinaan negara bangsa - Kerajaan Islam Madinah - Itali dan Jerman ii) Ciri-ciri negara dan bangsa - Bangsa , Negara - Kerajaan, Perlembagaan

25(70)

25(68)

3

BAB

Tema / Tajuk c) i. -

Sub Tajuk 2004 Warisan negeri-negeri Melayu

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

3

Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor ii. Terengganu Ittqan – ilmuluk bi-ta’dil ilsuluk iii. Kelantan Sistem Jemaah Menteri

31(80)

iv. Negeri Sembilan Prinsip demokrasi Konsep persekutuan 11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa d) Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948. i. Malayan Union sebab-sebab - Kandungan perlembagaan - Penentangan terhadap Malayan Union 4 ii. Persekutuan Tanah Melayu 1948 - Usaha ke arah pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 iii. Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah - Kandungan perlembagaan 29(110) 32(110)

26(88)

28(95)

28(95)

27(102)

29(109)

29(108)

4

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 e) i. ii. Kemunculan negara yang berdaulat 31 Ogos 1957

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

30(119) 5 11.1 Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa Sistem Ahli Pakatan murni 29(108) 31(125)

31(119) 30 (121)

iii. Kemerdekaan Tanah Melayu iii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Pembentukan Malaysia 16 Sept. 1963 i. Idea pembentukan Malaysia ii. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia - Dalam negara - Negara-negara luar iii. Perjanjian Malaysia 1963 f)

30(138)

32(139) 33(143) 33(143) 32(146)

6

31(155)

7

11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka

a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen i. Perlembagaan ii. Raja Berperlembagaan

32 (164) 35(168)

35(166)

5

BAB

Tema / Tajuk

Sub Tajuk 2004 iii. Badan pemerintah

Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

7

iv. v. b) i. ii. c) i. ii. iii. a) i. -

Pilihanraya Parti politik Kerajaan Persekutuan Kerajaan Pusat Kerajaan Negeri Lambang-lambang negara Jata Negara Bendera Kebangsaan Lagu Kebangsaan Pembangunan Ekonomi Rancangan Lima Tahun Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Rancangan Malaysia Pertama

33(177)

34(179)

34(179)

33(187188)

30(198) 33(198)

34(200) 37(202203)

37(198)

8

11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan

- Rancangan Malaysia Kedua - Rancangan Malaysia Ketiga - Rancangan Ma-laysia Keempat - Rancangan Malaysia Kelima ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara - Dasar Pertanian Negara Dasar Penswastaan Dasar Pensyarikatan Dasar Hala Cara Baru Dasar Peningkatan Daya 31(207)

36(202)

6

Pengeluaran Negara - Dasar Kependudukan BAB Tema / Tajuk Sub Tajuk

34(209) Nombor soalan ( muka surat ) 2004 2005 2006 2007 2008

8

11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan

ii. Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara - Dasar Pertanian Negara - Dasar Penswastaan - Dasar Pensyarikatan - Dasar Hala Cara Baru - Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara - Dasar Kependudukan b) i. ii. iii. iv. v. vi. Pembangunan dan perpaduan bangsa Rukun Negara Dasar Pendidi-kan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Akta Bahasa Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Sukan untuk perpaduan Wawasan 2020

31(207)

34(209)

32(211) 34(213)

36(210)

35(218) 36(222)

38(221)

12. MALAYSIA DAN
KERJASAMA ANTARA BANGSA 9 12.1. Konflik Antarabangsa a) Perang Dunia Pertama b) Perang Dunia Kedua 35 35(231) 37(230) 39(233) 38(233)

7

38(234) BAB Tema / Tajuk Sub Tajuk 2004 a) i. ii. 12.2. Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa iii. Dasar luar Malaysia Asas penggubalan Kepentingan dasar luar Malaysia 36(241) 37(240) 38(243,249 ,250) 39(244) 40(244) 38(245) 39(249) 40(252) 39(244) 39(246) 36(238) 37(239), Nombor soalan ( muka surat ) 2005 2006 2007 2008

Perkembangan dasar luar Malaysia b) Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa i. Komanwel

ii. 9

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu iii. Pertubuhan Negara-negara Berkecuali iv. Negara-negara Selatan v. Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) c) Malaysia dalam Pertubuhan Serantau i. ASA ii. MAPHILINDO iii. ASEAN d) Cabaran Masa Depan i. ICT ii. k- ekonomi iii. k-society

12.3 Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

40(254) 40(258) 40(256)

40(260261)

8

9

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.