Anda di halaman 1dari 6

1

Sumber Tenaga.

1. Apakah sumber tenaga yang utama?
A. Matahari B. Sel kering
C. Sel Basah D. Dinamo Basikal

2. Bagaimanakah manusia dan haiwan mendapat tanaga?
A. Matahari B. Gas
C. Makanan dan Minuman D. Basikal

3. Rajah 1 menujukkan satu sumbr tenaga elektrik ?


Rajah 1
Antara berikut yang manakah benar mengenainya ?
i. Terbakar untuk menghasilkan tanaga haba.
ii. Digunakan untuk menjana tenaga elektrik.
iii. Boleh digunakan untuk menghidupkan peralatan elektrik.
iv. Membekalkan tenaga elektrik dalam kuantiti kecil.
A. I dan ii C. ii dan iv
B. I dan iii D. iii dan iv

4. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai
tenaga?
A. Benda bukan hidup tidak memerlukan tenaga.
B. Air memerlukan tenaga untuk menjadi ais
C. Haiwan mendapat tenaga daripada cahaya matahari
D. Air memerlukan tenaga untuk mendidih

5. Manakah sumber tenaga yang diperlukan untuk
membuat makanan?
A. Bateri B. Angin
C. Bahan api D. Matahari

6. Antara alat berikut yang manakah menggunakan tenaga elektrik
dan tenaga suria?
A. Pemanas air B. Radio
C. Motosikal D. Kalkulator

7. Manakah antara berikut bukan merupakan bahan api?
A. Gas asli B. Petroleum
C. Air D . Arang batu

8. Rajah 2 di bawah menunjukkan sebuah kapal layar.

Rajah 2
Apakah sumber bagi kapal layar tersebut?
A. matahari B. Angin
C. Bahan api D. Sel kering

9. Antara yang berikut, manakah yang memerlukan tenaga?

D Sebiji bola melantun.

A. P dan Q B. P dan R
C. Q dan R D. P,Q, dan R

P Seorang budak lelaki melompat pagar.
Q Seorang budak perempuan menyapu lantai.
2


Seorang tukang dobi ingin mengeringkan pakaian yang
basah.

10. Antara sumber tenaga yang berikut, manakah boleh
membantu tukang dobi tersebut?
I. Matahari III. Angin
II. Bahan api IV. Sel Kering
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV


Tenaga boleh diubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain

1. Rajah di bawah menunjukan sebuah telefon bimbit.


Antara bentuk tenaga berikut, yang anakah terlibat apabila telefon
bimbit itu bordering?
I. Tenaga cahaya II. Tenaga bunyi
III. Tenaga solar IV. Tenaga keupayaan
A. I dan II C. I dan III
B. II dan IV D. III dan IV

2. Apakah perubahan tenaga yang belaku apabila sebuah cerek
elektrik dihidupkan?
A. Tenaga solar ------> Tenaga elektrik --------> Tenaga cahaya
B. Tenaga elektrik --------> Tenaga haba
C. Tenaga elektrik --------> Tenaga kinetik --------> Tenaga bunyi
D. Tenaga kimia ----------> Tenaga elektrik

3.Apakah bentuk tenaga yang terlibat apabila gelang getah
diregangkan.
A. Tenaga kinetic B. Tenaga haba
C. Tenaga keupayaan D. Tenaga kimia


Tenaga elektrik ------> Tenaga Kinetik ------> Tenaga haba + Tenaga
bunyi


4. Maklumat di atas menunjukan perubahan tenaga yang berlaku
di dalam alat X. Apakah alat X
A. Kipas meja C. Seterika elektrik
B. Pengering rambut D. Televisyen

5. Manakah tenaga yang diubah menjadi tenaga haba dan
cahaya?
A. Tenaga elektrik C. Tenaga kinetik
B. Tenaga kimia D. Tenaga suria

6. Manakah objek di bawah mempunyai tenaga keupayaan?
A. Gelang getah yang diregangkan
B. Telefon yang bordering
C. Kereta yang bergerak
D. Bola yag begolek

7. Rajah 2 menunjukkan satu peralatan elektrik.Rajah 2.
3

Antara alat berikut yang manakah melibatkan perubahan tenaga
yang sama seeperti yang ditunjukkan?
A. Periuk nasi B. Televisyen
C. Telefon D. Kipas meja

8. Manakah bentuk tenaga yang terhasil apabila kayu dibakar?
I. Tenaga haba II. Tenaga suria
III. Tenaga cahaya IV. Tenaga elektrik
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV


Tenaga elektrik ---------> Tenaga bunyii


9. Antara objek berikut yang manakah terlibat dalam perubahan
tenaga seperti yang ditunjukan?
A. Kalkulator C. Lampu
B. Telefon D. Kamera

10. Rajah 3 menunjukan sebuah kalkulator.


Rajah 3
Apakah perubahan tenaga apabila kalkulator dihidupkan?
A. Tenaga kimia ----------> Tenaga cahaya + tenaga haba
B. Tenaga elektrik ------------> Tenaga cahaya + Tenaga haba
C. Tenaga suria --------------> Tenaga elektrik = Tenaga cahaya
D. Tenaga kimia -------------> Tenaga kinetik + Tenaga haba
Bahagian B

1. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan untuk
mempelajari peubahan tenaga seperti dalam Rajah 4.
Litar dilengkapkan dan mentol menyala. Selepas beberapa minit,
muri-murid diminta menyentuh mentol bernyala itu menggunakan
jari.

( a ) Apakah yang mereka rasa apabila menyentuh mentol
bernyala itu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( b ) Apakah perubahan tenaga dalam litar itu?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( c ) Apakah sumber tenaga utama digunakan dalam kenderaan
dan jentera?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


4

( d ) Namakan satu keburukan menggunakan sumber tenaga yang
dinyatakan dalam rajah 4.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Rajah di bawah menunjukkan seorang budak lelaki bermain
kereta kawalan jauh.
( a ) Nyatakan sumber tenaga bagi kereta kawalan jauh itu.

__________________________________________________________________

( b ) i. Apakah bentuk tenaga yang tersimpan di dalam sumber
tenaga yang kamu nyatakan di (a)?

_________________________________________________________________

ii. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh sumber tenaga
yang kamu nyatakan di ( a )

__________________________________________________________________

( c ) Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan apabila kereta
kawalan jauh itu bergerak?
__________________________________________________________________

( d ) Berdasarkan jawapan kamu di ( b ) dan ( c ), apakah yang
kamu katakana tentang tenaga ?
Tenaga boleh
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( e ) Tuliskan perubahan bentuk tenaga bagi kereta kawalan jauh
itu.Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.

Bahagian A.

1. Antara sumber tenaga berikut yang manakah merupakan
sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui.
A. Angin C. Air
B. Gas asli D. Biomas

2. Antara sumber tenaga berikut yang manakah tidak termasuk
dalam kumpulan yang sama?
A. Arang batu C. Tenaga suria
B. Petroleum D. Tenaga nuclear5

3. Rajah 1 menunjukkan penggunaan satu sumber tenaga.


Rajah 1
Manakah pernyataan yang benar?
I. Akan kehabisan
II. Tidak boleh diganti
III. Merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui.
IV. Termasuk dalam umpulan yang sama dengan tenaga suria.
A. I dan II C. II dan IV
B. II dan III D. III dan IV

4. Antara sumber tenaga berikut yang menakah datang dari
tumbuhan?
A. Air C. Biomas
C. Arang kayu D. Gas asli

5. Rajah 2 menunjukkan pengelasan sumber tenaga.Antara berikut yang manakah benar mengenai P dan Q ?
P Q
A Gas asli Tenaga nuklear
B Tenaga suria Petroleum
C Arang kayu Biomas
D Biomas Air

6. Mengapakah tenaga yang boleh diperbaharui lebih baik
daripada tenaga yang boleh diperbaharui?
A. Tenaga ini akan habis digunakan
B. Tenaga ini tidak boleh diganti
C. Tenaga tersebut sukar diperolehi
D. Tenaga ini tidak mencemarkan alam

7. Antara sumber tenaga yang berikut, manakah yang dapat
diperbaharui?
A. Biojisim B. Arang
C. Gas asli D. Petroleum

8. Apakah kelebihan menggunakan tenaga solar?
I. Ia boleh digantikan
II. Ia tidak mencemar
III. Ia tidak boleh digunakan sepanjang masa
IV. Ia adalah lebih murah
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

9. Bagaimanakah kita menggunakan tenaga secara bijak?
A. Menggunakan kereta sendiri
B. Mengitar semula bahan buangan
C. Buang sampah merata-rata
D. Sentiasa menghidupkan peralatan elektrik


6

10. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan tenaga
daripada kehabisan?
A. Membuka suiz kipas sepanjang hari
B. Meningkatkan penggunaan bahan api
C. Tidak menggalakkan aktiviti berkongsi kereta untuk ke tempat
kerja
D. Menutup semua suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan.


Bahagian B.

1. Jadual 1 menunjukkan bilangan tong petroleum yang dihasilkan
dari logi minyak x daripada 1995 hingga 2007.

Tahun 1995 1998 2001 2004 2007
Bilangan tong
petroleum
50 000 75 000 100 000 125 000
150
000

( a ) Apakah tujuan penyiasatan ini?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( b ) Ramalkan bilangan tong petroleum yang akan dihasilkan
pada tahun 2013.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

( c ) Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam
penyiasatan ini.
i._________________________________________________________________
ii.________________________________________________________________

( d ) Nyatakan satu sebab ( inferens ) bagi perubahan bilangan
tong petroleum yang dihasikan oleh logi minyak X.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ( a2). Kelaskan sumber-sumber kepada tenaga yang dapat diperbaharui
dan tenaga yang tidak dapat diperbaharui.( b). Apakah maksud tenaga yang dapat diperbaharui?
__________________________________________________________________

(c). Apakah maksud tenaga yang tidak dapat diperbaharui ?
__________________________________________________________________

(d) Mengapakah lebih baik menggunakan tenaga yang dapat
diperbaharui daripada tenaga yang tidak dapat diperbaharui?

Berikan dua sebab.

I. _______________________________________________________________

II. ________________________________________________________________
Sumber Tenaga
Tenaga Yang Boleh
Diperbaharui
Tenaga yang tidak boleh
diperbaharui