Anda di halaman 1dari 1

SCE 3134 : SAINS TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT

Borang Maklum Balas Risalah


Arahan : Borang ini adalah untuk pelajar guru menilai risalah yang telah diberikan. Penilaian berdasarkan
kekemasan, mesra pembaca, isi kandungan dan juga tema yang ingin dibincangkan.

MAKLUMAT PELAJAR GURU

Nama : ___________________________________________
Kelas/opsyen :___________________________________________
No Tel :___________________________________________


A. KUALITI RISALAH
Tandakan pada pilihan ruangan nombor 1,2,3 dan 4 pada setiap
kenyataan.


1. Risalah menggunakan saiz dan bentuk tulisan yang sesuai.
2. Warna yang terdapat di dalam risalah adalah sesuai.
3. Susunan dan reka bentuk risalah adalah menarik.
4. Saya selesa membaca risalah ini.

B. ISI KANDUNGAN RISALAH

Tandakan pada pilihanruangan nombor 1,2,3 dan pada setiap
kenyataan.
.
1. Isi kandungan risalah bertepatan dengan isu.
2. Isi kandungan yang jelas dan padat.
3. Saya mendapat pengetahuan baharu daripada risalah ini.
4. Risalah ini menyedarkan saya akan isu tenaga nuklear.

C. PENDAPAT

Tuliskan pendapat anda secara ringkas
1. Apakah tindakan yang dapat anda lakukan selepas membaca risalah ini?

1 2 3 4
1 2 3 4
1 = Sangat setuju 4 = Sangat tidak setuju
2 = Setuju
3 =tidak setuju
Skala Ricket