Anda di halaman 1dari 2

Standard Pembelajaran 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi seni 2.

3 Ekspresi
kreatif
2.4 Apresiasi Seni

2.1..1 Unsur Seni

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1
2.1.2.2

2.2.1 Mengenal dan menyatakan
jenis media.

2.2.1.1
2.2.1.2

2.2.2 Memahami Teknik yang
sesuai dalam penghasilan Karya.

2.2.2.1

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Objektif pembelajaran Pada akhir P&P murid dapat :
1. Menghasilkan corak tidak terancang teknik Pualaman dengan menekankan bahasa seni visual.
2. Menghasilkan Pualaman dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
3. Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti P&P 1. Murid melihat contoh-contoh corak pualaman dan bersoal jawab tentang penghasilan
pualaman.Presentation1.pptx
2.Murid melihat guru menunjukkan cara menghasilkan corak pualaman.
3. Murid menghasilkan corak pualaman mengikut teknik yang betul.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Kelas : 4 Cerdas
Masa : 60 Minit
Bidang : Membuat corak dan Rekaan (Tidak terancang )
Aktiviti : Pualaman
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Pembalut hadiah

EMK

1. Kreatif dan Inovasi,Keusahawanan (EK 1,EK2,EK3,EK4,EK5),TMK dan Nilai Murni.

Bahan Bantu Belajar

1. Contoh Bahan Bercetak/Karya Guru
2. LCD

Media :

Alat : Basin,lidi dan alatan lain yang sesuai.

Bahan : Kertas lukisan,cat minyak dan turpentine.


Penilaian P d P

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak pualaman berdasarkan empat Standard
Kandungan.


Refleksi

Pada akhir pembelajaran :

40 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 orang murid yang tidak capai objektif
akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.