Anda di halaman 1dari 21

BENGKEL PENGHASILAN RPH-

PENGINTEGRASIAN PETA
PEMIKIRAN DAN ELEMEN KBAT
DALAM PdP

TARIKH : 18 DAN 19 MAC 2014
TEMPAT : BAHAGIAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN NEGERI (BTPN)
1
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
Kemahiran
Berfikir
Aras Tinggi
2
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
Kemahiran
Berfikir
Aras Tinggi
Menaakul
Teknik
menyoal
Kreativiti
Inkuiri
Penyelesaian
masalah
3
Bagaimana
hendak
mengajar
KBAT?
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
4
Bagaimana
hendak
mengajar
KBAT?
Tingkatkan
soalan aras
tinggi
Pembelajaran
berasaskan
projek
Menggunakan
alat berfikir
Aktiviti
penyelesaian
masalah
Teknik menyoal
Aktiviti
pemikiran
aras tinggi
dalam buku
teks
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
5
Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan
untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
DEFINISI
6
KPM, 2013
7
Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik
Darjah

Perubahan dalam
Kurikulum
KSSR
KSSM
Murid dapat:
Membuat Keputusan
Menyelesai Masalah
Menginovasi
Mencipta
Penggunaan alat
berfikir KBKK
Peta minda,
banding beza,
6 Thinking Hats dll
Program i-
THINK
peta pemikiran
Teknik menyoal
Galakkan murid
menyoal yang
memerlukan
pemikiran aras
tinggi kenapa,
bagaimana?
Sebanyak 30%
soalan berbentuk
aras tinggi dalam
peperiksaan pusat
Penilaian peringkat
Antarabangsa
Penilaian peringkat
Kebangsaan
UPSR
PMR
SPM
STPM/STAM
TIMSS
PISA
PBS
Perubahan dalam
Pendekatan
Perubahan dalam
Pentaksiran
Dengan cara
8
1. Menggunakan alat berfikir
seperti lapan peta pemikiran
oleh guru dan murid dalam PdP

2. Teknik menyoal dan menaakul
untuk meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi Blooms
taksonomi dan Versi
Lorin Anderson
9
Mengaplikasi
Menganalisis

Menilai
M
e
m
e
k
a
r
k
a
n

P
e
m
i
k
i
r
a
n


Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Mencipta

Memahami

Kefahaman

Mengingat

Pengetahuan
Anderson Bloom
10
Siapakah...? Apakah ...?
Di manakah ...? Apabila ...?
Yang manakah ...?
Mengulangi, menamakan,
mengingat semula,
menyatakan,
menyenaraikan
Jawapan berfakta,
mengingat semula dan
mengenal Mengingat
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda terangkan ...?
Menyatakan semula ,
menerangkan, mentafsir,
menterjemah, merumus
Mengungkap semula dan
mentafsir untuk
menunjukkan pemahaman
Memahami
S
o
a
l
a
n

M
u
d
a
h

Apakah contoh-contoh lain
yang ada tentang ini?
Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi, membina,
menggambarkan
Mengaplikasikan
pengetahuan kepada situasi
atau pengalaman baharu
Mengaplikasi
Bagaimana mereka sama /
berbeza?
Bagaimana ia berfungsi ...?
Apakah bukti ...?
Membanding beza,
mengelas,menyusun,
meneliti, menganalisa
Pecahkan kepada bahagian
yang lebih kecil -meneliti
secara lebih mendalam &
memahami perhubungannya
Menganalisis
Mengapa anda berfikir
tentang ...?
Mengapa anda suka ini ...?
Apakah yang terbaik ...?

Menentukan kedudukan,
menyimpul, menilai ,
mentaksir, menentukan
Membuat pertimbangan
dan penilaian untuk
membuat kesimpulan
Menilai
Bagaimanakah kita boleh mereka
bentuk ...? Bolehkah kita
menambah ...? Apa yang akan
berlaku jika ...?
Mereka bentuk, mencipta,
menambah baik
merancang, membina,
menggubah
Gabungkan maklumat
untuk mencipta sesuatu
yang baharu
Mencipta
S
o
a
l
a
n

K
o
m
p
l
e
k
s

Soalan Pemula Bahasa Pemikiran Penerangan
Aras pemikiran dan
penyoalan
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom
11
Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua. Beliau
adalah sangat tua. Sesetengah orang mengatakan
bahawa umurnya adalah seribu tahun. Beliau juga sangat
bijak dan tahu banyak perkara. Ramai orang datang
untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut.
Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya.

Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa
dengan orang tua yang bijaksana ini. "Wahai ayah yang
bijaksana," kata lelaki muda itu, "Saya mahu menjadi
seorang yang berguna kepada manusia. Saya mahu
berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya.
Bagaimana saya boleh melakukan ini?
diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar
Samb
12
Samb
"Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. Ini adalah sebuah
kotak ajaib. Jangan buka kotak ini sehingga anda
sampai ke rumah. Jika anda membukanya sekarang,
sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda.

"Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana, kata lelaki
muda itu. Kemudiannya, pemuda tersebut mengambil
kotak dan pulang. Apabila beliau keluar dari gua, dia
berhenti. "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam
kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan
melihatnya.

Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi
pokok kelapa yang tinggi. Itu adalah hukuman
kepadanya kerana mengingkari orang tua itu, tetapi dia
masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah
sangat berguna kepada manusia.
13
Mengaplikasikan Bloom
Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina
soalan untuk setiap peringkat Taksonomi
Bloom.
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
14
MENGAPLIKASIKAN BLOOM
Berdasarkan cerita Pokok Kelapa
Mengingat Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda
tersebut?
Memahami - Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok
kelapa? Atau tentang manusia?
Mengaplikasi Apakah yang anda dapat apabila anda mempraktikkan
kesabaran?
Menganalisis - Apakah titik perubahan dalam cerita ini?
Menilai - Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang diterima oleh
pemuda tersebut?
Mencipta Apakah yang akan berlaku sekiranya pemuda tersebut tidak
membuka kotak ajaib?
15

Rancang soalan anda
Bersedia untuk bertanya soalan susulan
Tentukan sama ada soalan itu hendak ditujukan kepada
seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu
Beri masa untuk murid berfikir
Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan
pemikiran?
Bertanya dalam nada perbualan
Bentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang
berterusan

Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan Guru
16
MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR
Setelah anda menyoal murid,
beri masa kepada mereka
untuk memikirkan jawapan


Berapa lama?
17
MEMBINA SOALAN
Soalan yang baik tidak terjawab. Soalan bukan
satu bolt yang perlu diketatkan tetapi umpama
benih yang perlu disemai yang akan terus
bercambah ke arah menghijaukan landskap idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)
Instrumen KBAT JNJK
Portal eNazir
BERFIKIR HAK SEMUA MURID
TIADA ALASAN: INI KELAS LEMAH, TAK
BOLEH BUAT KBATKALAU KELAS PANDAI
SELALULAH SAYA BUAT..
(Hmmmmmmmm)
19
CIRI ITEM KBAT
40% pemberatan
kepada item
KBAT
UPSR
2016
50% pemberatan
kepada item
KBAT
SPM
2016
Sekian, terima kasih
21