Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI, TAHUN 3, 2014


(12 MINGGU) PRAKTIKUM 3
SEKOLAH KEBANGSAN PADANG HILIRAN
MINGGU
TEMA
TOPIK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1
26/1 30/1
SESI PERKENALAN
2
2/2 6/2
Sains Hayat Pertama

2. Manusia

Kenali gigi kita
2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu
gigi kacip, gigi taring dan gigi
geraham.
2.1.2 Menghubung-kaitkan jenis gigi
dan fungsi.

3
9/2 13/2
TMK
Menaip teks dan animasi
teks
a. Penjajaran tengah dan
penjajaran penuh
2.0 Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian
2.1 Menyediakan teks dengan
penjajaran tengah dan penjajaran
penuh.

4
16/2 20/2
TMK
Menaip teks dan animasi
teks
b. Bullet dan penomboran
2.0 Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian
2.1 Menyediakan teks dengan
penjajaran tengah dan penjajaran
penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering.

5
23/2 27/2
TMK
Menaip teks dan animasi
teks
c. Membuat animasi pada
teks
2.0 Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian
2.1 Menyediakan teks dengan
penjajaran tengah dan penjajaran
penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering.

2.2 Membuat animasi pada teks dan
imej dalam perisian persembahan
(MS PowerPoint).
6
2/3 6/3
Sains Hayat Pertama

2. Manusia

Kenali gigi kita
2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.3 Membanding dan membezakan
set gigi susu dengan set gigi kekal
daripada aspek bilangan, kekuatan
dan jangka hayat.

7
9/3 13/3
Sains Hayat Pertama

2. Manusia

Kenali gigi kita
2.1 Memahami
pengetahuan tentang
kegigian manusia
2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu
enamel, dentin, saraf, salur darah dan
gusi.

TMK
Menghasilan persembahan
dengan menggunakan
animasi dan video
a. Teknik animasi slide
dalam persembahan
b. memasukkan video
c. animasi teks dan imej
2.0 Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

1.0 Menggunakan TMK
secara
bertanggungjawab dan
beretika
2.3 Membuat animasi menggunakan
objek mudah menggunakan teknik
animasi slaid.
1.1 Memastikan perkakasan
computer berfungsi dengan baik
2.4 Menyisip video dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint).
1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga
dengan mengurangkan kecerahan
paparan monitor dan bunyi.

8
16/3 20/3
Sains Hayat Pertama

2. Manusia

Jadilah askar kecil
mempertahankan gigi anda
2.2 Mengamalkan
penjagaan gigi

2.2.1 Mempraktikkan amalan harian
terhadap kesihatan gigi daripada
aspek:-
a. pemakanan
b. penjagaan

23/3 27/3
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
9
30/3 3/4
Sains Hayat Kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan

3.1 Memahami ciri
haiwan
3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan
iaitu:-
- litupan badan: bercangkerang,
berbulu, berbulu pelepah, bersisik
- anggota badan: berkaki, bersayap,
berekor, bertanduk, berparuh,
berkuku tajam

TMK
Belajar membuat jadual
menggunakan Microsoft
spreadsheet


Menggunakan Microsoft
excellent spreadsheet
untuk mengira jumlah satu
pengiraan jumlah
2.0 Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian


3.0 Menggunakan TMK
untuk mencari,
mengumpul, memproses
dan menggunakan
maklumat
2.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3
baris dengan memasukkan teks dan
nombor berpandukan sel yang
diberikan.

3.2 Mempersembahkan data dalam
bentuk carta pai berdasarkan jadual
yang dibina dalam hamparan
elektronik (MS Excel).
3.1 Menggunakan fungsi
Autosumuntuk menjumlah secara
automatik dalam hamparan elektronik
(MS Excel).

10
6/4 10/4
Sains Hayat Kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan

Habitat dan pembiakan
haiwan

3.1 Memahami ciri
haiwan
3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan
iaitu:-
- cara membiak: bertelur, melahirkan
anak
- habitat: hidup di air, di darat, di darat
dan air

TMK
Microsoft excellent
spreadsheet untuk mengira

a. Penambah
6.0 Menggunakan TMK
untuk meningkatkan
produktiviti dan
pembelajaran
6.1 Menggunakan kemahiran perisian
hamparan elektronik (MS Excel)
dengan menggunakan rumus
(tambah dan tolak) bagi membuat
analisa mudah seperti membuat
perbandingan terhadap sesuatu data
yang diperolehi.


11
13/4 17/4
Sains Hayat Kedua

3. Haiwan

Ciri-ciri haiwan

Habitat dan pembiakan
haiwan
3.1 Memahami ciri
haiwan
3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu haiwan yang
dipilih.

3.1.2 Mengelaskan haiwan
berdasarkan ciri pengelasan yang
dipilih.

TMK
Penghasilan produk
elektronik yang Kreatif
a. memasukkan hyperlink
dalam persembahan
Microsoft
7.0 Menggunakan TMK
untuk mengemukakan
idea dan maklumat
secara kreatif dan
inovatif
7.1 Menghasilkan produk digital yang
mengintegrasikan perisian hamparan
elektronik dan perisian persembahan
(MS Excel dan MS PowerPoint)
secara kreatif .

12
20/4 24/4
Sains Hayat Kedua

3. Haiwan

Gigi haiwan

Tabiat makan haiwan
3.2 Memahami kegigian
haiwan
3.2.1 Menyatakan tabiat makan
haiwan: herbivor, karnivor, omnivor
3.2.2 Menghubungkait-kan kegigian
herbivor, karnivor dan omnivor
dengan makanan yang dimakan.
3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan
mempunyai satu jenis tabiat makan
sahaja.


TMK

Melampirkan fail pada e-
mail atau membuka fail
yang dilampirkan dalam e-
mel

a. Melampirkan fail dalam
e-mel

b. Membuka fail yang
dilampirkan dalam e-mel

1.0 Menggunakan TMK
secara
bertanggungjawab dan
beretika

4.0 Menggunakan TMK
untuk memperoleh dan
berkongsi maklumat

5.0 Menggunakan TMK
untuk penyelesaian
masalah dan membuat
keputusan
1.3 Menyatakan sumber maklumat
yang diperolehi dalam talian.

4.1 Mengepil fail melalui e-mel.

4.2 Membuka fail yang dikepil melalui
e-mel.

5.1 Menggunakan perisian aplikasi
yang bersesuaian (MS Excel, MS
PowerPoint atau MS Word) untuk
dikepilkan melalui e-mel bagi
menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat.

1.2 Mengamalkan langkah
keselamatan siber dengan
menggunakan Daftar Masuk dan
Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun
e-mel.