Anda di halaman 1dari 5

Nama:__________________________

Tarikh:______________

Bahasa Malaysia
Tahun 2
Lengkapkan pembayang bagi pantun-pantun di bawah :

Anak Mak Jah memakai topi,

Jalan ke pekan berhari-hari,

Topi di pakai berlari-lari,

Hendak membeli sebuku roti,

Pergi ke pekan bersama Mak Siti,

Anak kambing lalu di titi,

Mencari roti berisi inti,

Jatuh ke parit patah gigi,

1._________________________________________________________
_________________________________________________________

Jangan suka bermain api,


Kelak terbakar diri sendiri.

2._________________________________________________________
__________________________________________________________

Kalau terbakar diri sendiri,


Meranalah badan tidak bererti

3.__________________________________________________________
___________________________________________________________

Meranalah badan tidak bererti,


Akibat tidak berhati-hati,

4.___________________________________________________________
___________________________________________________________

Akibat tidak berhati-hati,


Diri sendiri menanggung rugi.

Nama__________________________________ Tarikh :_____________________________

Bahasa Malaysia
Tahun 2

Salin semula pantun di bawah dengan tulisan yang kemas.


Anak Mak Jah memakai topi,
Topi di pakai berlari-lari,
Jangan suka bermain api,
Kelak terbakar diri sendiri.
1._________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Berjalan ke pekan berhari-hari,


Hendak membeli se buku roti,
Kalau terbakar diri sendiri,
Meranalah badan tidak bererti.
2._________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Pergi kepekan bersama Mak Siti,


Mencari roti berisi inti,
Kalau terbakar diri sendiri,
Akibat tidak berhati-hati,

3.__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Anak kambing lalu di titi,


Jatuh ke parit patah gigi,
Akibat tidak berhati-hati,
Diri sendiri menanggung rugi.

4.___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________
____________________________________________