Anda di halaman 1dari 4

Jurnal : budaya salam

Masalah/Isu/Peristiwa yang difokuskan


Sepanjang minggu ini, saya berdepan dengan pelbagai gelagat murid-murid
yang dapat saya perhatikan. Memandangkan ini adalah kali pertama saya
menjalani praktikum, saya menggunakan peluang ini untuk meronda kawasan
sekolah untuk memerhatikan kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam
sekolah.
Apa yang menarik perhatian saya ialah, budaya memberi salam yang kurang
dipraktikkan oleh murid-murid sekolah ini. Apabila terserempak dengan guru
muurid-murid dengan lancer tanpa masalah boleh memberi salam, tetapi apa
yang dapat saya perhatikan, mereka hanya akan memberi salam dengan guru-
guru sahaja.
Sebaliknya berlaku apabila mereka terserempak atau bertembung dengan staf-
staf atau pekerja-pekerja sekolah. Apabila berselisih atau terserempak dengan
staf-staf atau pekerja-pekerja sekolah mereka hanya baerlalu berjalan sahaja
tanpa mengucapkan salam.
Walaupun staf-staf atau pekerja-pekerja sekolah bukanlah seorang pendidik,
tetapi memandangkan mereka jauh lebih tua daripada murid-murid, adalah
wajar bagi para murid untuk mengucapkan salam.
Sebagai seorang guru, jujur saya katakan budaya memberi salam yang kurang
ditunjukkan oleh murid amat membimbangkan. Saya menyifatkan keadaan ini
bukan saja akan memberi kesan kepada murid malahan kepada sekolah itu
sendiri. Oleh itu, masalah ini mestilah diambil tindakan dan perlu diselesaikan
secepat mungkin.

Analisis masalah/Isu/peristiwa
Budaya memberi salam adalah salah satu elemen penting yang perlu diambil
berat oleh setiap individu kuhususnya murid-murid sekolah. Ia juga merupakan
suatu perbuatan yang positif yang mana wajar diamalkan oleh setiap individu.
Budaya mengucapkan salam haruslah diamalkan dari kecila lagi untuk
membiasakan para murid dengan budaya yang sungguh indah ini. Bak kata
pepatah meluntur buluh biarlah dari rebungnya.
Budaya ini bukan sahaja mendidik murid dari segi budi pekerti yang murni
malahan iklim sekolah yang sihat tergambar menerusi jalinan kemesraan antara
setiap orang warganya.
Antara sebab-sebab yang membuatkan murid-murid tidak memberi salam
kepada staf-staf sekolah atau pekerja-pekerja sekolah ialah mereka merasakan
mereka tidak perlu memberi salam kerana pekerja-pekerja tersebut hanyalah
pekerja sahaja dan bukan guru-guru.
Kekurangan penerapan nilai dalam kalangan pelajar juga menjadi salah satu
punca masalah ini timbul. Penerapan nilai itu sendiri memang ada, cuma pelajar
tidak dijelaskan dengan lebih jelas tentang siapakah orang yang wajar diberi
ucapan salam.
Kepala surat Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar-pembesar
bukan Islam dimulai dengan ungkapan Aslim Taslam, bermaksud Islamlah
supaya kamu sejahtera. Jika orang bukan Islam mengungkapkan "assalamu
alaikum", jawapan salam itu dibalas dengan "alaikum" sahaja yang bermaksud
"atas kamu juga". Hal itu tidak ada kena-mengena dengan diskriminasi,
melainkan ucapan salam berkenaan berkaitan langsung dengan pegangan
aqidah (kepercayaan agama tawhid).
Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersabda:
"Orang yang muda hendaklah memberi salam kepada orang yang tua.
Orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang
duduk. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih
ramai."
(Shahih Bukhari, volume 8, buku 74, nombor 250)
Kita harus sedar budaya salam ini dapat mewujudkan iklim atau persekitaran
sekolah yang sihat dan dapat meningkatkan imej sekolah juga.

Cadangan penyelesaian
Bagi mengembalikan iklim sekolah yang mesra dan sihat, budaya memberi
salam haruslah disemarakkan semula. Usaha membendung masalah tidak
mengucapkan salam ini patut dipertanggungjwabkan kepada semua individu.
Pihak sekolah perlu melancarkan kempen memberi salam dalam sekolah. Pihak
sekolah juga boleh menghebahkan edaran brosur kepada guru kelas-guru kelas
agar meraka boleh melekatkannya di papan notis kelas. Hebahan brosur boleh
diberikan kepada murid dan menyuruh murid memberikan kepada ibu bapa
mereka.
Guru-guru juga boleh sentiasa mengingatkan kepada murid-murid setiap kali
sebelum tamat waktu kelas. Guru harus mengingatkan kepada murid betapa
pentingnya budaya memberi salam kepada semua warga sekolah baik dengan
guru, staf-staf, pekerja-pekerja ataupun dengan rakan mereka sendiri.
Ibu bapa di rumah juga memberikan peranan yang beasr memandangkan
meraka ialah contoh kepada anak-anak mereka. Sekolah boleh memberi
hebahan brosur dan para ibu-bapa boleh memberikan kata-kata nasihat dan
teguran kepada anak mereka.

Tempoh penyelesaian


Tindakan susulan
Murid-murid harus diberi nasihat dan peringatan yang berterusan. Guru-guru
bertanggungjawab untuk memastikan masalah ini tidak berterusan. Edaran
hebahan serta kempen boleh dilakukan secara berterusan. Selitkan segmen
nasihat ketika perhimpunan pagi sekolah secara seminggu sekali.

Kesimpulan
Mewujudkan budaya positif seperti memberi atau mengucap salam dalam
suasana sekolah bukanlah satu perkara yang boleh dianggap remeh dan tidak
penting, kerana pada hakikatnya, ianya sangat penting dalam mewujudkan
pelbagai kesan yang positif dalam sesuatu situasi rutin harian di sekolah.