Anda di halaman 1dari 1

Bahagian dan fungsinya

Penutup = Melindungi tali sawat dan takal


Suis = Menghidup dan mematikan motor
Bindu = Memutar mata gerudi
Mata gerudi = Membuat lubang pada kayu atau logam
Meja gerudi = Menempatkan ragum gerudi
Pelaras Meja = Melaraskan aras meja gerudi
Tuas Pemasuk = Menurunkan dan menaikkan bindu
Motor = Memutar bindu
Pengunci Bindu = Mengetatkan dan melonggarkan bindu
Ragum Gerudi = Memegang objek ketika kerja menggerudi
Peraturan Keselamatan ketika menggerudi
Penggunaan mesin hendaklah dilakukan oleh pelajar dengan pengawasan guru
Hanya seorang sahaja mengendalikan mesin
Pakai pakaian yang sesuai
Pakai gogal untuk melindungi mata