Anda di halaman 1dari 4

PERNYATAAN PROFESIONAL PRAKTIKUM FASA 3

Nama : Nur Amirah binti Hamzah


No Kad Pengenalan : 911017-11-5486
No Matrik : 124010

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ucapan syukur
Alhamdulillah di panjatkan kepadaNya dengan rasa penuh tawaduk diri ini masih diberikan
peluang untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah mendidik anak bangsa pewaris masa
depan. Tidak lupa juga selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad SAW serta para
sahabat yang telah berjuang membawa umat ini dari alam kegelapan hinggalah alam yang
dirasakan penuh nikmat dan keindahan.
Pertamanya, sebagai perkenalan ringkas saya akan memulakan dengan diri saya
dahulu. Nama saya adalah Nur Amirah binti Hamzah , berasal dari Kuala Terengganu dan
berumur 22 tahun. Mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Ambilan
Januari 2011 dalam opsyen Sains / Pendidikan Jasmani / Bahasa Inggeris. Saya merupakan
guru pelatih dari Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail, Kuala Terengganu,
Terengganu. InsyaAllah saya akan memulakan sesi praktikum yang akan diselia oleh
pensyarah dari IPG KDRI, Encik Sazli bin Abdul Aziz @ Aziz dan Puan Noorliza binti Abdul
Razak di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring, Kuala Terengganu, Terengganu. Disitulah saya
ditempatkan untuk menjalani latihan praktikum selama 12 minggu bersamaan 3 bulan. Seperti
teman-teman seperjuangan yang lain, saya juga tidak terlepas dari rasa hati yang pelbagai
serta situasi yang agak bercelaru dalam membuat persediaan bagi menghadapi sesi praktikum
ini.
Praktikum merupakan satu wadah yang memberi peluang kepada guru pelatih untuk
mengamalkan segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari semasa di Institut Pendidikan
Guru (IPG) serta membina insan guru secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan
sekolah di bawah bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Praktikum satu
memfokuskan kepada matapelajaran major guru pelatih di IPG dengan waktu mengajar
minimum adalah 8 jam dan maksimum 12 jam. Sebelum menjalani tempoh latihan praktikum,
saya telah mengikuti empat peringkat Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semasa
semester satu hingga empat. Itu merupakan syarat yang perlu disempurnakan terlebih dahulu
sebelum menjalani praktikum. Saya juga telah mendapat taklimat daripada unit praktikum
mengenai hal ini iaitu latihan praktikum.
Penempatan sekolah telah ditetapkan oleh pihak IPGM sendiri tetapi kami telah
berpakat antara ahli-ahli PISMP Semester Tujuh untuk mencabut undi bagi penempatan kami di
sekolah. Hal ini kerana, setiap sekolah hanya dibenarkan sekurang-kurangya dua atau tiga
orang sahaja untuk satu sekolah bagi setiap opsyen. Undi telah dicabut dan saya telah
mendapat cabutan yang menempatkan saya di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring, Kuala
Terengganu, Terengganu. Saya bersama dengan dua orang lagi rakan kelas saya, Nur Izzah
Athira binti Rosli dan Munirah binti Ahmad Sabri.
Selain itu, antara persediaan penting yang telah saya lakukan sebelum menjalankan
sesi praktikum yang pertama ini adalah membuat persedian dari segi mental dan fizikal.
Pengalaman mengajar yang lalu, sedikit sebanyak membantu saya dalam persediaan mental
untuk menempuh kehidupan sebagai seorang guru praktikum. Perasaan takut dan kekok bukan
lagi masalah tapi keinginan untuk lebih mesra dengan warga sekolah merupakan aspek yang
ingin saya tekankan kelak. Saya juga berharap sepanjang tempoh praktikum ini, saya akan
dapat menjalinkan hubungan baik dengan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Tok Jiring.
Untuk persediaan dari segi fizikal pula, saya perlulah bersedia untuk sentiasa konsisten
datang awal pada setiap hari sepanjang tempoh praktikum. Jarak antara sekolah dan rumah
agak dekat iaitu lebih kurang 2km, saya akan pastikan kehadiran sepanjang tempoh praktikum
adalah konsisten awal. Untuk praktikum kali ini juga, saya berharap agar dapat sentiasa
mengemaskini portfolio praktikum setiap minggu tanpa bertangguh. Perkara ini penting agar
selepas tamat praktikum kelak, beban tugasan praktikum tidaklah begitu banyak. Untuk buku
persediaan mengajar pula, dengan bimbingan yang jelas dari unit praktikum, saya kira tiada
masalah dari segi kekeliruan akan timbul dan saya berharap agar segala perancangan
pengajaran yang telah saya rancang akan datang dapat diterima oleh murid dan objektif
pengajaran sepanjang tempoh praktikum ini akan tercapai. Tidak dilupakan, saya perlu sentiasa
bersedia untuk dipantau oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada bila-bila masa
sahaja. Rancangan Pengajaran Harian perlu sentiasa lengkap serta set induksi yang mantap
perlu saya sediakan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang saya kendalikan berjalan
baik dengan lancar. Saya perlu sentiasa bersedia lebih-lebih lagi dengan kerenah murid yang
sentiasa ingin mendapatkan perhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Harapan saya juga dalam melaksanakan PdP akan datang, saya berharap agar anak
didik saya dapat memahami subjek sains dengan baik. Walaubagaimanapun, saya perlu
membantu anak didik saya supaya mereka dapat memahami dan menjawab setiap persoalan
dalam sains. Antara teknik pengajaran yang akan saya laksanakan bagi memastikan mereka
boleh memahami subjek sains ialah melalui kaedah aktiviti hands-on dan perbincangan guru-
murid, perbincangan berkumpulan.
Melalui kaedah aktiviti hands-on, saya akan membiarkan murid-murid melaksanakan
sendiri aktiviti-aktiviti ataupun eksperimen. Di sini saya hanya bertindak sebagai pemudah cara
kepada semua murid. Saya hanya membantu mereka sekiranya mereka tidak tahu bagaimana
untuk melaksanakan aktiviti ataupun eksperimen tersebut. Melalui kaedah ini, saya akan cuba
melaksanakan pelbagai aktiviti bagi menarik perhatian murid supaya mereka tidak bosan
semasa pembelajaran berlangsung. Saya memilih kaedah pengajaran seperti ini kerana ia akan
menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif dimana murid-murid akan merasai
sendiri bagaimana untuk menyediakan peralatan eksperimen dan melaksanakan eksperimen.
Ini secara tidak langsung memberi satu pengetahuan dan pengalaman baru kepada murid-
murid.
Akhir kata, saya sungguh berharap atas berkat usaha saya dengan diizinkan Allah agar
anak didik saya boleh memahami subjek sains dengan sebaiknya pada masa akan datang.
Segala usaha yang saya lakukan demi membantu anak-anak didik pada masa kini untuk terus
mencapai kegemilangan bukan sahaja di peringkat sekolah tetapi di peringkat antarabangsa.
InsyaAllah.
Sekian, terima kasih
Yang benar,

(Nur Amirah binti Hamzah)

Disemak oleh, Disemak oleh,
. ...............
( ) ( )
Guru Pembimbing Pensyarah Pembimbing