Anda di halaman 1dari 10

RPH Jawi Tahun 3

Matapelajaran

: Pelajaran Jawi

Kelas

: 3 Bestari

Bilangan Murid

: 18 orang

Tarikh

: 2 November 2011

Hari

: Jumaat

Masa

: 10.30-11.00 pagi

Tajuk
i)
ii)
iii)

: Perkataan pinjaman bahasa Arab.

Hasil Pembelajaran
: Diakhir P&P murid akan dapat ,
menyebut huruf huruf jawi yang terdapat pada perkataan pinjaman
Bahasa Arab yang bersambung dengan baik .
Membunyikan perkataan perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul.
Mengklasifikasikan perkataan-perkataan pinjaman Bahasa Arab dan
bukan pinjaman Bahasa Arab dengan betul.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran :

i)

Set induksi

ii)

Aktiviti : Bersoal jawab, penggunaan alat bantu, penggunaan papan


putih,pengukuhan, latih tubi, gerak kerja bertulis

iii)

Penutup : Menyambung huruf-huruf dan menyebut perkataan pinjaman yang


dipamerkan.
Nilai
KBKK

: Tekun, rajin, menepati masa dan bekerjasama.


: Menyambung huruf menjadi perkataan pinjaman bahasa Arab.
: Membulatkan perkataan pinjaman melalui teks cerita.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari perkataan pinjaman Bahasa


Inggeris.

Pelaksanaan P&P
Langkah / Isi

: Mikropengajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Pelajaran
Aktiviti 1
Set Induksi
(5 minit)

Guru dan murid bersoal jawab mengenai Nilai : bekerjasama


gambar yang dipamerkan oleh guru.
dan tekun.
Guru mengaitkan jawapan murid dengan
tajuk .
Guru menyediakan beberapa contoh
perkataan pinjaman bahasa Arab.

Penerangan Pelaksanaan P&P : Makropengajaran


Masa
Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
(10 minit)

Langkah 2
(10 minit)

Penutup
(5 minit)

Pelaksanaan aktiviti
Guru mempamerkan gambar orang Arab dan bersoaljawab
dengan murid .
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran
Murid memberikan contoh perkataan pinjaman bahasa Arab
yang biasa mereka gunakan.
Guru mengedarkan teks cerita kepada murid dan meminta
murid membaca secara kelas.
Murid diminta membulatkan perkataan pinjaman bahasa Arab
yang mereka dapati pada teks cerita.
Murid menyebut perkataan pinjaman yang telah dibulatkan pada
teks dan guru menulis perkataan tersebut di papan putih.
Murid dilatih tubi mengeja dan menyebut perkataan pinjaman
bahasa Arab yang telah dibulatkan.
Murid menulis perkataan perkataan pinjaman bahasa Arab di
dalam buku latihan.
Guru meminta murid menyebut dan mengeja perkataanperkataan pinjaman yang telah dipelajari
Guru mempamerkan perkataan-perkataan pinjaman .

:
3 :
9.45-9.15 /15.04.2012 : /
28 : ) 15 : :

//

13(
:

: 114:

:


: :

:1

: 2 5

: 3

:

:-

-

: )

(
: )
/
(

power point :
LCD


.

:
=

::
.
- 1

5


) gambar ni korang
- carik sendiri, Hana
malas plak nak carik

(dalam hard disk


:
2

7
-

:
3

8 ) yang ni bleh buat


-
- sendiri guna shape

(je
-- -

4 189


3


6
189


Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Jawi Tahun 2


Butiran am
Tarikh
Hari
Masa
Tahun
Bilangan murid
Mata pelajaran
Bidang
Tajuk

p
ajaran

: 26 September 2012
: Khamis
: 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit)
: 2 Cemerlang
: 20 orang
: Pendidikan Islam
: Pemulihan jawi
: Suku kata terbuka/tertutup

: Di akhir pembelajaran ini murid dapat:


1. Menyebut 3 suku kata terbuka dan tertutup.
2. Mengeja 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.
3. Menulis 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

sedia ada

: Murid pernah menyebut suku kata terbuka dan tertutup


Gabungjalin
: Adab dan Akhlak
Penyerapan
: Sejarah
Penerapan nilai
: Sabar, tabah dan bertanggungjawab
hiran berfikir
: Murid dapat membezakan suku kata terbuka dan tertutup
sumber
: Komputer, Smart Lorry, LCD, slaid, speaker.
Langkah/
masa
Pendahuluan
(2 minit)

Set induksi

Isi kandungan

Salam dan doa:

Aktiviti P&P

Guru memberi salam dan murid


menjawab salam.


Murid membaca doa secara kelas.

Murid diperlihatkan dengan video pada
-Murid melihat persembahan guru

(5 minit)

tayangan menggunakan komputer.

menggunakan video pendek.

Apa yang kamu perhatikan daripada


-Guru bersoal jawab dengan murid.
video tersebut?
-Murid menjawab soalan yang diberikan
guru.
-Guru mengaitkan jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1
(13 minit)

- Suka kata terbuka mempunyai huruf


vokal iaitu ,,

- Suku kata tertutup tidak mempunya


huruf vokal di akhirnya.
tertutup

Guru memaparkan carta suku kata


terbuka/tertutup pada slaid yang
disediakan

Guru meminta murid menyebut dan


mengeja suku kata terbuka dan tertutup
dengan bimbingan guru
Murid akan menyebut secara
kumpulan dan kelas.


Terbuka


Langkah 2
(20 minit)

Potongan kad suku kata terbuka/tertutup - Murid dibahagikan kepada tiga


:
kumpulan kecil
Ba+ju= baju
Bu+ku= buku
- Seorang wakil murid dari setiap
Su+su= susu
kumpulan akan mencabut 2 sampul yang
Ta-ngan= tangan
pelbagai warna di bahagian kepala lori
Ker+tas=kertas
Ka+til=katil
- Kemudian mereka akan berbincang di
dalam kumpulan.

- Seterusnya seorang wakil murid dari


setiap kumpulan akan mencari potongan
suku kata di bahagian badan lori dan
membentuk perkataan di dalam
kumpulan masing-masing.
- Setelah siap membentuk perkataan,
murid akan melekatkannya di papan
hitam
- Guru akan menyemak jawapan murid.
- Murid akan membaca perkataanperkataan yang telah dilekatkan di
hadapan kelas secara beramai-ramai.

Langkah 3
(20 minit)

Penutup
(5 minit)

Lembaran Kerja:
-memadankan suku kata terbukaterbuka, tertutup-tertutup dan
menjadikan satu perkataan.

-Guru mengedarkan helaian lembaran


kerja kepada setiap murid.

- Suku kata terbuka/tertutup :


Ba+ju= baju
Bu+ku= buku
Su+su= susu
Ta-ngan= tangan
Ker+tas=kertas
Ka+til=katil

- Murid menyebut semula suku kata


terbuka-terbuka, tertutup-tertutup dan
menjadikan ia satu perkataan secara
kelas.

-Guru membimbing murid memadankan


memadankan suku kata terbuka-terbuka,
tertutup-tertutup dan menjadikan satu
perkataan.

Anda mungkin juga menyukai