Anda di halaman 1dari 3

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA
KEMAHIRAN Menulis

BAND 6

PERNYATAAN STANDARD Memahami, menaakul dan menilai
tentang sesuatu perkara daripada sumber
yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis
dengan bertatasusila

DESKRIPTOR B6 DT2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan

EVIDENS B6 DT2 E1
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dari segi ejaan dan tanda baca

AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan
Lembaran kerja

Langkah Pentaksiran

Mengedit dan memurnikan tanda
baca dan ejaan dalam petikanINSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA

NAMA : TARIKH: .
KELAS :
RUJUKAN: B6 DT2 E1
ARAHAN: Betulkan ejaan dan tanda baca. Salin semula petikan di bawah dengan
betul.
Kereta api bukit terdapat di Bukit Bendera, Pulau Pinang. bukit
bendera merupakan satu daripada tempat pelancongan tanah
tinggi di negeri tersebut. Ramai pelancong mengunakan
perkhidmatan kereta api ini untuk naik ke puncak Bukit Bendera
kereta api bukit menggunakan kuasa eliktrik untuk bergerak.
Gerabaknye berhawa dingin dan selesa. Kereta api ini mampu
membawa penompang seramai 50 orang dalam satu-satu masa
Pelancung boleh sampai ke puncak Bukit Bendera dalam masa
sepuluh menit sahaja