Anda di halaman 1dari 1

DOA PERASMIAN MAJLIS

BISMILLAHHIRAHMANNIRAHHIM, ALHAMDULILLAHIRABBIL
ALAMIN, WASALATIWASSALA MUALA ASRAFIL AMBIA IWAL
MURSALIN, WAALA ALIHI WASAHBIHI AJMAIN,

YA ALLAH YA KARIM
KAMI BERSYUKUR KEPADA-MU YA ALLAH, KERANA DENGAN KEIZINAN-MU,
KAMI DAPAT BERHIMPUN PADA HARI YANG BERSEJARAH INI. DALAM
MAJLIS PELANCARAN PROGRAM GLOSARI SAYA DAN HEBAT SIFIR.

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM
KAMI MEMOHON KEPADA-MU JUA YA ALLAH, LIMPAHKANLAH TAWFIQ DAN
HIDAYAHMU, , MUDAH-MUDAHAN PERHIMPUNAN KAMI INI MENJADI SUATU
PERHIMPUNAN YANG ENGKAU BERKATI

YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM
LIMPAHKANLAH RAHMAT DAN IHSAN KEPADA KAMI, DALAM MENJALANI
KEHIDUPAN YANG PENUH DENGAN TUGAS DAN KEWAJIPAN.
KURNIAKANLAH KEPADA KAMI, NIKMAT KESEJAHTERAAN DAN
KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KESEMPURNAAN, AGAR DAPAT
MENINGKATKAN KUALITI KERJA KAMI, SERTA MENJADIKAN SEKOLAH
KEBANGSAAN PERMATANG TOK MAHAT INI, SEBUAH SEKOLAH YANG DI
HORMATI DAN DISEGANI

RABBANA ATINA FITDUNIA HASANAH, WAFIL AHIRATI HASANAH,
WAKINA AZABBANNAR, WASALLAH HUALA SIDINA MUHAMMAD,
WAALA ALIHI WASAHBIHI WASALLAM, WALHAMDULILLAHHIRABIL
ALAMIN.