Anda di halaman 1dari 2

SUSUNAN ACARA PENGAJIAN AKBAR

PERINGATAN HARI BESAR ISLAM ISRA MIRAJ


29 RAJAB 1435 H

Assalaamualaikun Wr Wb.
Alhamdulillah, alhamdulillah hirobilalamin wasolatusawalamuala asrofil ambiyai
walmursalin syaidina wamulana muhamadin waala alihi washabihi ajmain, ama badu.
;
;
;

Yang terhormat para alim ulama wabil khusus al USTAD ASMAWI ANWAR yang
kita taati fatwa fatwanya.
Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, desa pasekan
Serta yang kami hormati pula Bapak, Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami
sebutkan satu pe rsatu,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt atas rahmat dan
berkahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian akbar peringatan Isra
Miraj Nabi Muhammad Saw.
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada jujungan kita Nabi
Muhammad saw yang telah membibing manusia kejalan yang lurus jalan yang diridhai
oleh Allah Swt.
Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati ! Selanjutnya atas
panitia pengajian akbar peringanatan Isra Miraj kami mengucapkan terimakasih dengan
ikhlas, yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan
ceramah dalam peringatan Isra Miraj pada malam hari ini.
Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati! Sebelum acara
dimulai perkenankan saya selaku pembawa acara , membacakan rangkaian acara pada
malam hari ini :
1!br0ken!! Pembukaan
2!br0ken!! Pembacaan ayat suci Al-Quran
3!br0ken!! Sambutan-sambutan :
Sambutan ketua panitia
Sambutan dari aparat pemerintah
4!br0ken!! Acara inti
5!br0ken!! Penutup yang diakhiri dengan Doa yang dipimpin oleh Bapak Ust. Asmawi
anwar
Demikianlah susunan acara Isra Miraj pada malam hari ini, untuk mempersingkat waktu
langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan
membaca lafal BASMALAH bersama-sama. BISMILLAHIRROHMANIROHHIM
Untuk acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bpk.
Miskhakul anwar. Yang terhormat Bpk. Miskhakul anwar kami persilahkan.
(PEMBACAAN AYAT SUCI AL-QURAN)
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bpk. Miskhakul anwar

tidak lupa kami ucapkan terimakasih.


Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan, sambutan pertama akan
disampaikan oleh Bpk. Ikhsan selaku ketua panitia, kepada Bpk. Ikhsan kami persilahkan.
(SAMBUTAN KETUA PANITIA)
Terimakasih kepada Bpk. Ikhsan yang telah berkenan memberikan sambutannya.
Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bpk. Kepala desa Pasekan sebagai penasihat dan
pelindung peringatan Isra Miraj kali ini, kepada Bpk. Suyanto SE di persilahkan.
(SAMBUTAN PAK KADES)
Terimakasih kepada Bpk. Suyanto SE selaku kepala desa pasekan atas sambutan yang telah
disampaikan.
Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimulyakan Allah SWT. Tibalah pada acara yang
keempat yaitu acara inti Tausyiah yang akan disampaikan oleh Ust. Asmawi anwar. Kepada
beliau Bpk. Asmawi Anwar kami persilahkan
(CERAMAH AGAMA)
Hadirin kaum muslimin muslimat yang di rahmati oleh Allah SWT demikian tadi tausyiah
yang disampaikan oleh Ust. Asmawi anwar. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita
semua. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih.
Acara yang kelima yaitu penutup yang diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ust.
Asmawi anwar
(DOA)
Demikianlah hadirin kaum muslimin muslimat, telah selesai rangakaian acara peringatan Isra
Miraj pada malam hari ini. Sebelum acara pada malam hari ini kita akhiri, kami selaku
pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini ada salah kata yang
kurang berkenan di hati hadirin. kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan
terimakasih, atas terlaksananya acara pada malam hari ini.
WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMUALAIKUM WR. WB