Anda di halaman 1dari 5

Konsep Asas Hubungan Etnik

1.1 Manusia

Sanskrit = Manu (berfikiran/ berakal budi)
Latin = Homo ( seorang yg dilahirkan drpd tanah)
Arab = Al-insan (haiwan yg boleh berfikir & bertutur)
sudut lain = Homo Sapiens ( manusia yg memahami, ada budaya )

Teori Monogenesis

Manusia berasal dari Adam & Hawa
Jadi pegangan agama Islam, Kristian & Yahudi

Teori Poligenesis

Manusia berasal drpd beberapa makhluk induk & berubah sehingga tahap lebih
kompleks
Teori Charles Darwin
- Manusia berasal drpd binatang
- konsep mutasi - perubahan genetik spontan ( bahan kimia, radioaktif, ultraungu)

Manusia Purba
Homo Hiblis Homo Erectus Neanderthal

Australopithecus @ Homo Hiblis (kera dari Selatan)
- Hominid pertama yg menyerupai manusia moden dr pinggang ke bwh
- Pandai guna alat & omnivor

Homo Erectus
- Kanibal serta buru binatang
- Pandai memasak & telah membuat pondok2 drpd ranting kayu

Neanderthal
- lebih meyerupai manusia moden
- boleh bercakap walaupun tidak sepetah manusia moden
- berpakaian kulit binatang1.2 Ras

Berdasarkan ciri kolektif seperti fizikal, biologi berdasarkan warna kulit, rambut dsb

Rasisme
Pandangan / pemikiran negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok
yang lain
berdasarkan perbezaan fizikal
2 Tahap

a) Individu - Bahawa ada ras yg unggul & ada yg bertahap rendah
b) Institusi - Melibatkan dasar perlaksanaan & penglibatan yg menyebabkan
diskriminasi
terhadap ras yg berlainan1.3 Etnik

Sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam
Berkongsi adat, bahasa, pakaian tradisional, makanan & ada hubungan sosial
sesama
mereka

Etnosentrik anggap etnik sendiri lebih baik
Etnisiti rasa kekitaan kumpulan etnik
Etnosentrisme melihat kelompok lain menerusi kacamata etnik lain

Prejudis Pandangan negatif mengenai kelompok lain yg tidak berasaskan
maklumat yg tepat & tidak diluahkan secara terbuka

Stereotaip Kenyataan umum yg negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik
Gambaran yg berlebih-lebihan ttg perlakuan buruk / baik sesuatu
kumpulan etnik itu.
Kesan : Pandang rendah semangat perkauman interaksi
terbatas

Diskriminasi Perbuatan membandingbeza seseorang individu atau kelompok
lain
berdasarkan ciri-ciri etnik1.4 Masyarakat

Kumpulan manusia yg terdiri drpd kalangan orang tua, muda, lelaki , perempuan
yg
hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan & cara yg tertentu.

Ciri - ciri Masyarakat

Berkelompok Hidup bersama, saling mengenali & saling bergantungan
Berbudaya Diwarisi dari generasi ke generasi yg lain
Perubahan Perubahan atas faktor-faktor sendiri yg berasal dr masyarakat
itu.
Berinteraksi Perhubungan & kerjasama yg mencetuskan interaksi sesama
lain
Kepimpinan Pemimpin terdiri drpd ketua keluarga
Bercorak tertutup krn pemilihan berdasarkan keturunan
Stratifikasi sosial Ia meletakkan seseorang pada kedudukan & peranan yang
perlu
dimainkan @ susunlapis masyarakat
Terbahagi kepada 3 :

a) Kelas -Kedudukan berdasarkn pemilikan harta / kekayaan
b) Status - Peranan jangkaan individu ( Dato' , Haji)
c) Kasta - Kelas sosial yg keahliannya ditentukan melalui
kelahiran

Masyarakat Malaysia kelompok manusia yg hidup di bawah satu payung
Bangsa Malaysia bangsa yg berteraskan hubungan kaum yg harmonis1.5 Budaya

Satu cara hidup yg diamalkan oleh kumpulan tertentu yg meliputi sistem ekonomi,
kepercayaan, sosial, politik dsb.

Budaya Kebendaan
Peralatan & kelengkapan hidup

Budaya Kebendaan
Kepercayaan, adat istiadat & undang2

Peranan Utama
Bina imej negara - wujudkan identiti
Memupuk kesedaran bangsa berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan.

Ciri- ciri Budaya

Dipelajari Banyak unsur Asimilasi & Adaptasi
Faktor - Umur/ Tahap Pendidikan/ Agen sosialisasi
Dikongsi Setiap perlakuan diramal & didokong oleh manusia
Sejagat Diterima oleh semua orang
Diwarisi Diwarisi dari satu generasi ke generasi lain
Berubah Mengalami perubahan bentuk, ciri dan proses yg berlaku
Faktor - anggota masyarakat,
- pertembungan budaya / perubahan alam sekitar/ konflik
yang baru
Perlambangan Boleh ditunjukkan seperti bendera, logo , motto

Tahap Hubungan Etnik

Segregrasi
Bersifat pemisahan antara etnik-etnik
(Dasar Apartheid di Afrika Selatan)

A B C


Akomodasi

Pertahan budaya etnik sendiri n hormati etnik orang lain
(Malaysia : Melayu, Cina, India,Lain2)

A + B + C = A + B + C


Akulturasi
Satu proses penerimaan unsur budaya lain.
Tidak menyebab kehilangan identiti asal masyarakat itu.
(Talileher, angpau, makanan)

C D E
Asimilasi
Satu proses pencantuman etnik berlainan budaya
(Baba dan Nyonya, Melayu di Thailand )

A + B + C = A

Amalgamasi
Satu proses apabila budaya atau ras bercampur dan membentuk budaya dan ras
yang
baru
(Perkahwinan campur )

A + B + C = D