Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran: Bahasa Melayu

Tema: Kekeluargaan
Tajuk: Ekspedisi Berakit
Tarikh: 9 Januari 2014 (Khamis 0830-0930)
Tahun: 4
Standard Kandungan: 2.2
Standard Pembelajaran: 2.2.3
Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2. Menyatakan 5 contoh imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan.

Aktiviti P&P
1. Murid membaca petikan dalam buku teks dengan intonasi yang betul dan lancar.
2. Penjelasan tentang jenis imbuhan seperti awalan, akhiran dan apitan.
3. Murid menyatakan 5 contoh imbuhan berdasarkan petikan.
4. Rumus isi pelajaran dan nilai murni.


Refleksi:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________