Anda di halaman 1dari 45

PENGENALAN

KEMAJUAN SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA


DALAM TEMPOH LIMA DEKAD HASIL DPD:
LAPORAN RAZAK (1956)
LAPORAN RAHMAN TALIB (1960)
LAPORAN JK KABINET (1979)
AKTA PENDIDIKAN 1996
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
(2006-2010)

SISTEM PENDIDIKAN MENCAPAI BEBERAPA
KEJAYAAN:

1. PENINGKATAN ENROLMEN MURID SR 40% (1950)
KPD 96% DAN MEN. RENDAH KPD 91% DAN MEN.
ATAS KPD 82%

2. PENINGKATAN PENCAPAIAN MURID
KADAR LITERASI REMAJA DPD 88% (1990) KPD 99%
MASA KINI
KADAR LITERASI DEWASA MENINGKAT MENDADAK DPD
52% SEWAKTU MERDEKA KPD 93% (2010)

3. KERAJAAN KEKALKAN BAJET KPM 16% DPD BAJET
NEGARA UTK INFRASTRUKTUR, LATIHAN GURU,
EMOLUMEN. HASILNYA JURANG PENCAPAIAN
SEKOLAH BANDAR DAN LUAR BANDAR
DIKURANGKAN . CONTOH : UPSR TAHUN 2005
JURANGNYA 8% KEPADA 4% TAHUN 2011.

4. MELALUI NKRA PENDIDIKAN PULA HASILNYA :
ENROLMEN PRASEKOLAH 67% TAHUN 2009 KEPADA 77%
TAHUN 2011
LINUS KOHOT 1: LITERASI 87% (2010) KPD 95% (2011)
DAN NUMERASI 87% (2010) KPD 97% (2011)

Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah
melaksanakan kajian sistem pendidikan negara
Malaysia secara menyeluruh dalam usaha
membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan
yang baharu. Kerajaan telah mengambil keputusan
melaksanakan kajian semula sistem pendidikan
berdasarkan standard pendidikan antarabangsa
yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara,
dan harapan ibu bapa serta masyrakat terhadap
dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan
generasi muda untuk menghadapi keperluan abad
ke-21.
Beri tumpuan terhadap akses kepada pendidikan
Tingkatkan standard (kualiti)
Rapatkan jurang pencapaian
Kukuhkan perpaduan di kalangan murid
Optimumkan kecekapan sistem.
1. FAHAMI PRESTASI DAN CABARAN :
2. MEWUJUDKAN VISI DAN ASPIRASI YANG JELAS UTK SISTEM
PENDIDIKAN DAN SETIAP MURID BAGI TEMPOH 13 TAHUN
MENDATANG.
3. MENGGARISKAN PROGRAM TRANSFORMASI SISTEM
PENDIDIKAN :
Merangkumi perubahan penting dlm kementerian bagi
penuhi permintaan baharu & harapan masyarakat
yg.meningkat.
Menyemarak & menyokong keseluruhan transformasi
perkhidmatan awam.
MATLAMAT DAN
PENDEKATAN
SISTEM PENDIDIKAN NEGARA BERTERASKAN LIMA CIRI
ASPIRASI UTAMA IAITU:
1. AKSES
2. KUALITI
3. EKUITI
4. PERPADUAN
5. KECEKAPAN


PADA PERINGKAT MURID PULA MENYASARKAN ENAM
CIRI ASPIRASI MURID
1. PENGETAHUAN
2. KEMAHIRAN BERFIKIR
3. KEMAHIRAN MEMIMPIN
4. KEMAHIRAN DWIBAHASA
5. ETIKA DAN KEROHANIAN
6. IDENTITI NASIONAL

5 ASPIRASI SISTEM
PENDIDIKAN
1-AKSES

100% enrolmen merentas semua tahap dari
prasekolah hingga ke menengah atas
menjelang 2020.
2- KUALITI

Sistem Pendidikan Berprestasi Tinggi

Pentaksiran antarabangsa ( TIMSS,PISA)

Kelompok sepertiga teratas


3- EKUITI

Maksud Ekuiti
Konsep Ekuiti dalam pendidikan
Amalan Prinsip Ekuiti Dalam Pendidikan di
Malaysia
Ekuiti untuk semua murid
4- PERPADUAN

Sistem pendidikan yang menawarkan
perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian. ( Etnik, Sosio ekonomi, Agama
)5- KECEKAPAN

Kementerian berhasrat untuk memaksimum
keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan
semasa.

Selain keberhasilan sistem pendidikan, setiap
murid juga perlu berupaya untuk bersaing pada
peringkat global.


6 CIRI ASPIRASI MURID
1- PENGETAHUAN

Peringkat paling asas
Murid perlu kuasai
Murid perlu didedahkan
Murid digalakkan


2- KEMAHIRAN BERFIKIR

Setiap murid perlu menguasai pelbagai
kemahiran kognitif yang penting :

Pemikiran kreatif dan Inovatif
Penyelesaian masalah dan penaakulan
Keupayaan belajar
3- KEMAHIRAN MEMIMPIN

Murid akan dibantu untuk mencapai potensi mereka
dengan sepenuhnya melalui bekerja dalam
pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan yang
merangkumi:

Keusahawanan,
Berdaya tahan,
Kecerdasan emosi,
Kemahiran berkomunikasi4- KEMAHIRAN DWIBAHASA

Setiap pelajar sebelum menamatkan
persekolahan, mereka mesti mahir dalam :

Penguasaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
perpaduan dan Bahasa Inggeris sebagai
bahasa komunikasi.

Bahasa asing digalakkan untuk dipelajari.

5- Etika & Kerohanian

Maksud
Kerohanian
Integriti
Tanggungjawab Sivik
6- Identiti Nasional

Berhubung dengan asas kesetiaan atau
patriotisme kepada cita-cita bernegara yang
luhur.

Berkait dengan jati diri
Penghayatan prinsip Rukun Negara
Setiap murid berbangga dikenali sebagai
rakyat Malaysia tanpa mengira etnik,agama
dan status sosioekonomi.

KPM TELAH KENALPASTI 11
AJAKAN PERLU DILAKUKAN BAGI
MENGHASILKAN PERUBAHAN YG
DIINGINI OLEH RAKYAT

ANJAKAN MELIBATKAN
PERUBAHAN STRATEGI DAN HALA
TUJU PENDIDKAN DAN ADA
ANJAKAN MELIBATKAN
PERUBAHAN OPERASI YANG TELAH
DAN SEDANG DILAKSANAKAN.

ANJAKAN 1
KESAMARATAAN AKSES PENDIDIKAN
BERKUALITI BERTARAF DUNIA


MENANDA ARAS KEUPAYAAN MEMBACA, MATEMATIK DAN SAINS DGN
STANDARD ANTARABANGSA
MELANCARKAN KSSM DAN SEMAKAN SEMULA KSSR TAHUN 2017
ROMBAKAN PEPRIKSAAN DAN PENTAKSIRAN TUMPUAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI PADA 2016
MENINGKATKAN KUALITI PRASEKOLAH DAN ENROLMEN KPD 100%
MENJELANG 2020
MENINGKATKAN PENDIDIKAN WAJIB 6 TAHUN KE 11 TAHUN MULAI UMUR
6+ TAHUN
MENINGKATKAN KEMUDAHAN PEMBELAJARAN MURID KEPERLUAN
KHUSUSANJAKAN 2
MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFESIEN DALAM BM
DAN BI


LINUS MELIPUTI BAHASA INGGERIS
MENINGKATKAN KEMAHIRAN GURU BI DENGAN
WAJIBKAN UJIAN CPT
MEMPERKENALKAN SASTERA INGGERIS DI SM
MEMPERKENALKAN KURIKULUM BM STANDARD
UTK SEMUA SR
GALAKKAN SETIAP MURID BELAJAR BAHASA
TAMBAHAN MENJELANG 2025ANJAKAN 3
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG MENGHAYATI NILAI

MEMILIKI NILAI MURNI SEJAGAT DAN SEMANGAT
PATRIOTIK
MEMPERKUKUHKAN PEND. ISLAM, MORAL DAN SIVIK DAN
MENINGKATKAN PEDAGOGINYA
KURIKULUM PAI MENEGASKAN PEMAHAMAN NILAI TERAS
DAN FALSAFAH ISLAM DAN AGAMA LAIN.
PELAJAR BELAJAR BERSAMA NILAI SEJAGAT
MENGUKUHKAN KEPERLUAN PENYERTAAN MURID DLM
1M1S , 1 KELAB, 1 BADAN UNIFORM
MENGUKUHKAN DAN MEMPERLUASKAN RIMUP UTK
MUDAHKAN INTERAKSI ANTARA JENIS
SEKOLAH,KUMPULAN ETNIK DAN SOSIOEKONOMI
ANJAKAN 4
TRANSFORMASI KEGURUAN SEBAGAI PROFESION PILIHAN

MENGETATKAN SYARAT LANTIKAN GURU MULAI 2013 DLM
KALANGAN GRADUAN 30% TERATAS
TINGKATKAN KUALITI CPD MULAI 2013 TUMPUAN
KEPERLUAN INDIVIDU DAN LATIHAN BERASAS SEKOLAH
LALUAN KERJAYA BERASASKAN KOMPETENSI DAN
PRESTASI
GURU FOKUSKAN TUGAS PENGAJARAN KURANGKAN
PENTADBIRAN
TINGKATKAN LALUAN GURU UTK PERANAN KEPIMPINAN,
PAKAR PENGAJARAN DAN PAKAR BIDANG KHUSUS
BUDAYAKAN KECEMERLANGAN BERASASKAN KPIMPINAN
RAKAN SEKERJA DAN PROSES PENSIJILAN

ANJAKAN 5
MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI
DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH

PEMILIHAN PENGETUA DAN GURU BESAR
BERASASKAN KOMPETENSI DAN
MEMPERKUKUHKAN PROSES PENGGANTIAN
MULAI 2013

PENEMPATAN PENGETUA DAN GURU BESAR
CEMERLANG DI SEKOLAH LUAR BANDAR

ANJAKAN 6
MENGUPAYAKAN JPN, PPD DAN SEKOLAH
UTK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN
KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN

PENAMBAHBAIKAN PRESTASI SEKOLAH MELALUI
PROGRAM SISTEMATIK DIPIMPIN OLEH PPD
JURULATIH MATA PELAJARAN KHUSUS PROGRAM
PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH (SISC+) DAN JURULATIH
PENGETUA RAKAN PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH
(SiPARTNERS) DI PPD TARGET SEKOLAH BIMBINGAN BAGI
BAND 5, 6 DAN 7
MENINGKATKAN AUTONOMI SEKOLAH UTK SBT, KLUSTER
DAN AMANAH BAGI ASPEK BAJET, PELAKSANAAN
KURIKULUM
MEMASTIKAN 100% SEKOLAH MEMENUHI KEPERLUAN
INFRASTRUKTUR ASAS MENJELANG 2015
ANJAKAN 7
MEMANFAATKAN ICT BAGI
MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN
DI MALAYSIA

MENINGKATKAN AKSES INTERNET MELALUI 1
BESTARINET UTK SEMUA SEKOLAH HINGGA HUJUNG
TAHUN 2013
PERKONGSIAN AMALAN BAIK ATAS TALIAN MELALUI
PERPUSTAKAAN VIDEO GURU TERBAIK MENYAMPAIKAN
PENGAJARAN MATA PELAJARAN KRITIKAL TAHUN 2013
MANFAAT ICT BAGI PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN
PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI UTK TINGGI KAPISITI DAN
PEMBELAJARAN LEBIH KHUSUS
AKSES RANGKAIAN 4 G SEMUA UTK PEMBELAJARAN
INTERAKTIFANJAKAN 8
TRANSFORMASI KEBOLEHAN DAN
KEUPAYAAN PENYAMPAIAN KEMENTERIAN

MENGUPAYA JPN DAN PPD DGN LEBIH HAK
MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP BAJET,
PERSONEL DAN AKAUNTABILITI BAGI KPI MULAI
2013
PENYUSUNAN SEMULA SRUKTUR KPM, JPN DAN
PPD
PERANAN PENTING PPD SEBAGAI PEMANTAU
DAN PENGURUS PRESTASI SEKOLAH, KPM
PEMBUAT DASAR DAN JPN PENYELARAS SERTA
PENGHUBUNG PENGGUBAL DASAR DAN
PELAKSANA


ANJAKAN 9
BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA ,
KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA
MELUAS

IBUBAPA AKSES SEKOLAH UNTUK MEMANTAU KEMAJUAN
ANAK MELALUI PBS

MAKLUMBALAS DPD PIBG BERKAITAN PELAKSANAAN
KURIKULUM STEMPAT DAN KUALITI GURU MULAI 2016

PENAMBAHAN BILANGAN SEKOLAH AMANAH KPD 500
SEKOLAH MENJELANG 2025 DGN MELIBATKAN ALUMNI
DAN NGOs


ANJAKAN 10
MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID
BAGI SETIAP RINGGIT

KAITKAN PROGRAM DGN KEBERHASILAN MURID DAN
MERASIONALISASI PROGRAM BERIMPAK RENDAH SETIAP
TAHUN KE ARAH OBB (Operating Based Budgeting)

MENINGKATKAN KECEKAPAN MENGURUS PERBELANJAAN

AGIHAN PERUNTUKAN LEBIH DLM BIDANG KRITIKAL SPT
PENINGKATAN KEMAHIRAN DAN LATIHAN GURUANJAKAN 11
MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK
AKAUNTABILITI AWAM SECARA
LANGSUNG

LAPORAN TAHUNAN AWAM BAGI KEMAJUAN
SASARAN DAN INISIATIF PPPM MULAI 2013

SEMAKAN KOMPREHENSIF TAHUN 2015, 2020
DAN 2025 BAGI PASTIKAN PPPM RELEVAN DAN
MEMASUKKAN MAKLUMBALAS DPD PIHAK
BERKEPENTINGAN DAN AMBIL KIRA
PERKEMBANGAN PERSEKITARAN LUAR

PELAKSANAAN PPM 2013-
2015
GELOMBANG 1(2013-2015)
Penekanan kepada menambah baik sistem dengan
mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan
program.

Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan diberikan
kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran
dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada,
meningkatan kualiti kepimpinan sekolah dan
meningkatkan kadar literasi Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris dan numerasi.

Menjelang akhir Gelombang 1, kementerian akan
memastikan semua guru, pengetua/guru besar dan
sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti
yang dihasratkan.

GELOMBANG 2 ( 2016-2020 )
Kesemua 410,000 guru dan 10,000
pengetua/guru besar menikmati pakej kerjaya
baharu.

Bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran
distruktur semula.

Kurikulum standard sekolah rendah dan
menengah yang disemak semula agar sejajar
dengan perkembangan sosial dan ekonomi dunia.


GELOMBANG KETIGA (2021-
2025)
Semua sekolah, guru dan pengetua/guru besar
perlu menunjukkan prestasi melebihi standard
minimum.

Kementerian memberi tumpuan kepada
peningkatan keluwesan operasi untuk memupuk
budaya kepimpinan rakan sejawat.

Matlamat Kementerian adalah membangunkan
sistem yang mencetuskan inovasi untuk
pencapaian yang lebih cemerlang.


IMPAK KEPADA GURU
Guru akan meningkatkan keupayaan bertaraf dunia
yang diperlukan bagi membantu mencapai
keberhasilan murid yang dihasratkan.

Guru juga akan memperoleh lebih keseronokan dan
kepuasan dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan pakej kerjaya guru yang baharu, mereka
akan menikmati perkembangan profesional yang lebih
memuaskan, laluan kerjaya yang lebih baik, dan
proses penilaian yang telus dan adil serta berkait
terus dengan keupayaan dan prestasi yang relevan.

IMPAK KEPADA MURID
Murid akan mendapat manfaat yang signifikan dalam
perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira
latar belakang.

Murid akan belajar dalam persekitaran pembelajaran
yang kondusif, dan akan berasa terangkum dan
terdidik dengan pengalaman pembelajaran di sekolah.

Apabila menamatkan persekolahan, murid akan
mempunyai pengetahuan dan kemahiran bertaraf
dunia, nilai moral yang tinggi, dan berupaya
bersaingdengan rakan sebaya dari negara lain

IMPAK KEPADA IBUBAPA

Ibu bapa akan menyaksikan penambahbaikan yang ketara
dan lestari dalam pengalaman pendidikan anak-anak
mereka.

Prestasi dan keutamaan sekolah akan lebih telus, dan ibu
bapa akan sentiasa dimaklumkan tentang keadaan anak
mereka di sekolah dari segi pencapaian dan juga
perkembangan.

Ibu bapa akan berasa seperti rakan kongsi sebenar
dengan sekolah dalam membantu pembelajaran anak
mereka.

Ibu bapa akan lebih memahami tentang kemajuan anak
mereka, dan bagaimana mereka boleh membantu
meningkatkannya.
IMPAK KEPADA PEMIMPIN
SEKOLAH

Pemimpin sekolah akan menjadi pemimpin
instruksional yang cemerlang, dan bertindak sebagai
ejen perubahan.

Mereka akan menikmati sokongan yang lebih besar
dan perkhidmatan yang lebih baik daripada pegawai
pendidikan persekutuan, negeri dan daerah.

Mendapat akses yang lebih besar terhadap latihan
kepimpinan bertaraf antarabangsa, serta amalan
terbaik daripada rakan sejawatan mereka di
Malaysia.
IMPAK KEPADA PEGAWAI
KPM

Pegawai Kementerian akan bertindak sebagai
pemimpin perubahan, dengan kemahiran dan
atribut yang diperlukan untuk menyokong sekolah.

Menjadi pengurus, pembimbing dan penyokong
kecemerlangan sekolah yang lebih baik.

Mendapat manfaat daripada meritokrasi yang lebih
besar, kuasa dengan kebertanggungjawaban yang
lebih tinggi, dan tidak akan terbatasdengan hierarki
dan kawalan.
PELAN TINDAKAN
MELESTARIKAN KOMITMEN KEPIMPINAN
DAN MEMBERI TUMPUAN KEPADA PIHAK
PENGURUSAN ATASAN.
1. Barisan tertinggi kepimpinan kerajaan dan kementerian termasuk
perdana menteri dan menteri pelajaran komited untuk :-
- Menyemak semula kemajuan
- Menyediakan bimbingan
- Mengatasi isu mengenai pelaksanaan PPM
- Mengenal pasti, memupuk dan membangunkan keupayaan
kepimpinan
masa depan.

MEWUJUDKAN UNIT PELAKSANA YANG
MEMPUNYAI KUASA EKSEKUTIF UNTUK
MEMACU PENYAMPAIAN PPM
1. Unit Pelaksana:
- Unit Penyamoaian Pendidikan / Education Delivery Unit (EDU)

2. Peranan EDU:
- Memacu penyampaian Pelan Pembangunan Pendidikan
- Memantau kemajuan
- Menyelesaikan isu pelaksanaan
- Menguruskan komunikasi bersama pihak berkepentingan
mengenai
transformasi.

3. Pegawai yang ditempatkan di EDU
- Berbakat
- Memiliki kemahiran tinggi dlm menyelesaikan
masalah,perlaksanaan
dan jalinan kerjasama.

MEMPERKUKUHKAN PRESTASI
PENGURUSAN DALAMAN DAN LUARAN

1. Kejayaan pembaharuan sesebuah sekolah melangkaui program
yang direncanakan bagi meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan Kementerian.
2. Kementerian akan mewujudkan sistem pengurusan prestasi yang
meletakkan ekspektasi yang tinggi melalui indikator petunjuk
utama (KPI) yang jelas.
3. Sistem pendidikan negara akan memberi penekanan terhadap
pembangunan keupayaan bg membantu individu utk mencapai
sasaran mereka,memberi ganjaran dan menangani prestasi yg
lemah dengan berhemah.
4. Kementerian juga menerbitkan laporan prestasi tahunan supaya
pihak awam dpt menjejaki kemajuan Pelan Pembangunan
Pendidikan.
MELIBATKAN PEGAWAI KEMENTERIAN

-Melibatkan Pegawai Kementerian dan pihak
berkepentingan yang lain bagi mendapatkan
input daripada rakyat seperti ibubapa, murid,
guru, pengetua/guru besar dan pegawai
kementerian untuk mendapat maklum balas
daripada pihak tersebut bagi proses
transformasi ini


PENCAPAIAN PPPM
AKSES
1. Enrolmen Pra Sekolah
2. Transformasi Pendidikan Vokasional

EKUITI
1. Program Transformasi Daerah
2. Program Pendidikan Inklusif
KUALITI
1. KBAT
2. LINUS
3. PRO ELT
4. Tranformasi Institut Pendidikan Guru
5. Piagam Pemimpin Sekolah
6. Sarana IbubapaKECEKAPAN
1. Tranformasi Kementerian
2. Pembaikan Infrastruktur asas


PERPADUAN
1. RIMUP

Anda mungkin juga menyukai