Anda di halaman 1dari 8

ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar

buku
bayi
cucu
baju
bola
batu
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
cina
dadu
dahi
cota
cili
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
feri
guli
duri
foto
gigi
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
jari
hoki
gari
hati
juri
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
kuda
jeli
lori
kaki
lada
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
mata
muka
lima
naga
tiga
meja
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
rusa
sofa
nuri
satu
raga
roti
ARAHAN : Suaikan perkataan dengan gambar
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN
peti
keju
labu
kera
topi
pasu
TERAS BACAAN
Zainol Abidin b. Basri
SK TELUK MEDAN