Anda di halaman 1dari 15

KEW.

PA-5
BIL.
NOMBOR SIRI
PENDAFTARAN
NAMA ASET
TARIKH
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
ASAL
(RM)
1 KPM/ PPDR/98/01-36 MEJA KERJA 1998
2 KPM/ PPDR/98/37-71 KERUSI PEGAWAI 1998
3 KPM/ PPDR/98/72-102 MEJA KOMPUTER 1998
4 KPM/ PPDR/99/01-13 ALMARI BUKU 1999
5 KPM/ PPDR/00/01-42 KABINET BESI 2000
6 KPM/ PPDR/00/43 ALMARI FAIL 2000
7
8
9
10
SENARAI DAFTAR INVENTORI
JUMLAH
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/98/01-36
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori MEJA
Jenis MEJA KERJA Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/98/01-36
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/98/37-71
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori KERUSI
Jenis KERUSI PEGAWAI Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/98/37-71
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/98/72-
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori MEJA
Jenis MEJA KOMPUTER Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/98/72-
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/99/01-13
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori ALMARI
Jenis ALMARI BUKU Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/99/01-13
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/00/01-42
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori KABINET
Jenis KABINET BESI Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/00/01-42
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
No. Siri Pendaftaran:
KPM/ PPDR/00/42
Kementerian/Jabatan : KPM / JABATAN PELAJARAN PAHANG
Bahagian : PEJABAT PELAJARAN DAERAH ROMPIN
Kod Nasional
Kategori PERABOT
SubKategori ALMARI
Jenis ALMARI FAIL Harga Perolehan Asal
Kuantiti MALAYSIA Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
KPM/ PPDR/00/42
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN
(No. Siri Pendaftaran: )
Kementerian/Jabatan :
Bahagian :
Kod Nasional
Kategori
SubKategori
Jenis Harga Perolehan Asal
Kuantiti Tarikh Diterima
Unit Pengukuran
Tempoh Jaminan
Nama Pembekal Dan Alamat :
Nama :
Jawatan :
Tarikh :
Cop :
Kuantiti
No. Siri Pendaftaran
Lokasi
Tarikh
Nama Pegawai
Tandatangan
Tarikh
Status Aset
Nama Pemeriksa
Tandatangan
Tarikh Rujukan Kuantiti
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Lokasi Kaedah Pelupusan Tandatangan
No. Pesanan Rasmi Kerajaan
dan Tarikh
...
Tandatangan Ketua Jabatan
PENEMPATAN
KEW.PA-3
(No. Siri Pendaftaran: )
DAFTAR INVENTORI
PEMERIKSAAN
PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tandatangan
PENEMPATAN