Anda di halaman 1dari 16

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (PKSR)

TAHUN 4

PENDIDIKAN MORAL
SATU JAM
OKTOBER 2013

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.

2.

30 soalan objektif Bahagian A dan 20 soalan berstruktur.

3.

Jawab SEMUA soalan.

NAMA

____________________________________________________

KELAS

____________________________________________________

SEKOLAH

____________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 09 halaman bercetak


(Lihat sebelah)

BAHAGIAN A
Arahan :
Setiap soalan disertakan dengan empat jawapan sebagai pilihan . Di antara empat
jawapan
tersebut terdapat satu jawapan yang paling tepat menjadi jawapan kepadaa soalan .
Bulatkan
jawapan tersebut.
1.

Setiap hari Jumaat, penganut agama Islam akan bersembahyang di ___________


.
A
surau
B
masjid
C
rumah
D
di mana-mana sahaja

2.

Penganut agama Buddha melepaskan burung merpati ketika menyambut


Hari
Wesak sebagai tanda ________________ .
A
kebebasan
B
kesyukuran
C
keimanan
D
kerajinan

3.

Rakan kamu secara tidak sengaja telah menumpahkan air minuman ke atas
baju
kamu. Apakah yang patut kamu lakukan ?
A
Memaafkannya kerana tidak disengajakan
B
Memarahinya dengan kata-kata yang tidak sopan
C
Tidak memaafkannya
D
Melaporkan kepada guru disiplin

4.

Kamu pernah gagal dalam ujian Matematik baru-baru ini. Pada bulan hadapan
kamu akan menghadapi ujian Matematik lagi. Apakah yang patut kamu
lakukan ?
A
Meminta bantuan ibu bapa.
B
Mengulangkaji dan membuat latihan Matematik dengan
C
tekun.
D
Membuat ulangkaji di saat-saat akhir.
Tidak membuat apa-apa persediaan.

(2 )

5.

Kamu akan menghadapi peperiksaan UPSR tidak lama lagi. Bagaimanakah


kamu
dapat memastikan kamu mengulangkaji pelajaran dengan betul ?
A
B
C
D

6.

Menyediakan jadual waktu belajar.


Belajar hanya pada waktu malam.
Belajar hanya pada waktu siang sahaja.
Menyediakan jadual waktu belajar seminggu sebelum
peperiksaan.

Walaupun sedar dia sering gagal dalam ujian Matematik, Rahmat tetap
berusaha
tanpa berputus asa. Rahmat seorang yang ________ berusaha .
A
B
C
D

gigih
bijak
rajin
gemar

7.

Munirah menjadi pelajar cemerlang di sekolahnya setiap tahun kerana dia


mempunyai semangat ____________ dalam apa jua perkara yang
dilakukannya.
A
tolong menolong
B
kesukanan
C
berdaya maju
D
toleransi

8.

Siew Meng sentiasa menjaga ______________ ketika berbual dengan rakan-rakan


sekelasnya.
A
B
C
D

9.

tingkahlakunya
pertuturannya
kesopanannya
kecantikkannya

Senaman menolong mencergaskan badan dan __________ kita.


A
B
C
D

hati
minda
jiwa
perasaan

(3 )

10.

Antara yang berikut, yang manakah perlu dimakan dengan sedikit


sahaja ?
A
Mentega
B
Ayam
C
Ikan
D
Sayur

11.

Pilih mereka yang mengamalkan sikap sederhana dalam


kehidupan .
A
Leela makan empat pinggan nasi pada waktu tengahari
B
Lazam memukul anaknya sehingga pengsan kerana bermain
permainan
video
C
Julia menghabiskan semua wang sakunya untuk membeli permainan
D
Peter makan mengikut waktu

12.

Azalia dan Leha merupakan dua orang sahabat baik. Mereka sentiasa
mengamalkan _______________ dan ______________ yang sederhana dalam
pergaulan seharian.
A
B
C
D

13.

Wan menyerahkan dompet yang dijumpainya di sekolah kepada guru disiplin.


Dia
mengamalkan sikap ___________ .
A
B
C
D

14.

tingkahlaku , tutur kata


sikap terbuka , bebas
sikap bebas , perasaan benci
tutur kata , sikap terbuka

sederhana
belas kasihan
kejujuran
terima kasih

Norseh terambil buku Matematik Remoi . Dia patut ________________ .


A
B
C
D

memberitahu Remoi
beritahu apabila ditanya Remoi
membuang buku itu
tidak perlu beritahu sesiapa

(4 )

15.

16.

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan sikap


ikhlas ?
A
Saroja menderma sebahagian wang tabungnya kepada mangsa
B
banjir
C
Saroja menderma kerana rakan-rakannya menderma
Saroja memberitahu rakan-rakannya bahawa dia merupakan
penderma
D
terbanyak
Saroja tidak menderma langsung
Sumbangan yang ikhlas akan sentiasa ______________ .
A
B
C
D

17.

Carmen mengucapkan _____________ kepada jirannya yang menolong menjaga


rumahnya semasa ketiadaanya.
A
B
C
D

18.

berterima kasih
pentingkan diri
suka
marah

Kita hendaklah _____________ terhadap anggota keluarga kita .


A
B
C
D

20.

syabas
terima kasih
tahniah
selamat jalan

Mengamalkan sikap _________________ akan mengeratkan lagi perhubungan dengan


orang lain.
A
B
C
D

19.

dikenang
disebut
dicaci
diragui

benci
tidak peduli
sayang
kurang ajar

Kasih sayang ialah ciri terpenting bagi melahirkan sebuah keluarga


___________ .
A
berkonflik
B
bahagia

(5 )

Cbesar
Dberdikari
21.

Kasih
.A
B
C
D

sayang antara anak dan ibu bapa merupakan hubungan yang ___________
kekal
sementara
bahaya
tidak dihargai

22.

Setiap anak perlu ___________ ketika bertutur dengan ibu bapa dan saudara
mara.
A
berseronok
B
berdiri
C
bersopan
D
berlagak

23.

Anak yang menghormati ibu bapa akan _______________ .


A
B
C
D

24.

Sikap menghormati anggota keluarga ______________ perlu sama seperti


menghormati
anggota keluarga asas.
A
B
C
D

25.

kecil
besar
sederhana
kembangan

Satu cara menjaga imej keluarga ialah ______________________________ .


A
B
C
D

26.

menegur ibu bapa


mendengar teguran ibu bapa
tidak mengendahkan teguran ibu bapa
melupakan teguran ibu bapa

memikirkan kesan perbuatan diri terhadap keluarga


melakukan apa sahaja yang menyeronokkan diri sendiri
bergaul dengan rakan yang mempunyai tingkah laku yang kurang
baik.
berkonflik dengan setiap anggota keluarga

Keluarga yang harmoni wujud apabila anggota keluarga ___________ setiap


anggota
keluarga yang lain.
A
B

memarahi
mencaci

(6 )

C
D
27.

Ibu bapa yang _________________ akan mendidik anak-anak dengan baik demi menjaga
maruah keluarga.
A
B
C
D

28.

menegur
memuliakan

lalai
peka
bertanggungjawab
kaya

Kita perlu sentiasa berkelakuan ______________ supaya nama baik keluarga tidak
tercemar.
A
B
C
D

kurang ajar
jahat
degil
baik

29.

Apakah yang patut kita lakukan apabila jiran kita ingin mengadakan sesuatu
majlis ?
A
Memberikan pertolongan
B
Mendiamkan diri
C
Mementingkan diri
D
Menghindarkan diri

30.

Antara yang berikut, yang manakah perlu ada pada anggota masyarakat
setempat?
A
Bekerjasama
B
Memencilkan diri
C
Tidak bertegur sapa
D
Menjauhkan diri

(7 )

BAHAGIAN B
Soalan 1 5
Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang
disediakan.

terima kasih

Cina

lembut

tekun

hormat-menghormati

Setiap agama dalam dunia ini menggalakkan penganutnya hidup tolong-menolong


dan
___________________________ antara satu sama lain .
Makan dengan menggunakan penyepit adalah amalan kaum ____________ .

Ajman mengucapkan ______________ kepada Selen kerana membelikannya


sebungkus
nasi lemak.

Ipon menegur sikap adiknya yang nakal dengan suara yang _______________ .

Tong Seng membuat kerja yang diberikan dengan ____________ .

Soalan 6 10
Tandakan (_/ ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang
salah.
6
Setiap cabaran haruslah dihadapi dengan
(
tabah.
7

Kita tidak digalakkan untuk mencuba perkara baru yang


berfaedah.

Suatu usaha yang bersungguh-sungguh akan mencerminkan


maruah
diri seseorang .
Encik Jogan memarahi pekerjanya dengan kata-kata kesat
kerana
gagal menyiapkan kerja yang diarahkannya .

10

Walaupun marah dengan tindakan adiknya, Biau tetap


menegur
adiknya dengan bahasa yang sopan .

(8 )

Soalan 11 20
Gariskan jawapan yang betul .
11

Hodin sentiasa ( mencuci ,mengelap ) tangan sebelum menyentuh sebarang


makanan.

12

Kita perlu mandi sekurang kurangnya ( dua , satu ) kali dalam sehari.

13

Samaon selalu mengamalkan sikap ( boros , sederhana ) semasa berbelanja .

14

Pek Wei bercakap ( bohong , benar ) walaupun tahu dia tahu yang dia akan dihukum
kerana tidak sengaja memecahkan pasu bunga ibunya .

15

Apabila menderma , kita hendaklah sentiasa ( angkuh , ikhlas ) memberikan


bantuan
kepada mereka yang memerlukan .

16

Ucapan terima kasih selepas mendapat pertolongan dari orang lain


dapat
( mengeratkan , memecahkan ) lagi hubungan persaudaraan .

17

Ibu bapa perlu ( dihormati , diderhakai ) sepanjang masa kerana mereka


membesarkan kita dan mengajar kita nilai nilai yang baik .

18

Endol sentiasa ( berbuat baik , berbuat jahat ) dengan jiran tetangga demi
menjaga
maruah keluarganya.

19

Setiap anggota masyarakat perlu ( bermusuhan , bekerjasama ) untuk mewujudkan


suasana hidup berjirang yang harmoni.

20

Penduduk Taman Paya Keladi telah ( memulaukan , menghadiri ) Majlis Hari


Keluarga di padang rekreasi di kawasan kediaman mereka .

DISEDIAKAN

ZAHARIN BIN NORDIN


KERTAS SOALAN TAMAT

(9 )

OLEH :

(10 )