Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : 1 Anggerik
Tarikh : 10.10.2011
Masa : 8.45-9.45
Bil. Murid : 28/28
Tema : Rajin Berusaha
Tajuk : Kebun sayur
Standard kandungan : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber.
Standard Pembelajaran : 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:-
1) Mengenal dan menulis nama sayur-sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
2) Menulis nama sayur-sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
3) Membina ayat yang betul berdasarkan gambar.
Sistem bahasa : Sintaksis
Pengisian kurikulum : Kemahiran Bernilai Tambah
Kontekstual : Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengalaman sedia
ada murid.
Kecerdasan pelbagai : Interpersonal , verbal linguistik
Penekanan konsep 5p : Penggabungjalinan : kemahiran menulis
Kemahiran bertutur
Kemahiran membaca
BBM : sayur-sayuran , kertas mahjong yang mengandungi gambar
Soalan , latihan ,Sayur- sayuran, kad bacaan,


Langkah /Masa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan


Set induksi
(5 minit)


Kebun Saya

Guru membawa masuk seorang
nenek yang pulang dari pasar.

1) Guru menanyakan khabar murid.
2) Guru memastikan murid-murid bersedia
untuk mempelajari pelajarn hari tersebut.
3) 3) Murid-murid diminta nenek yang masuk ke dalam
kelas.
4) Guru menanyakan beberapa soalan kepada murid-
murid.
5) murid-murid menjawab soalan yang ditanyakan oleh
guru.
6) Dengan jawapan murid, guru memperkenalkan
pelajaran hari ini kepada murid.


Kontekstual
Menghubungkaitkan isi pelajaran
dengan pengalaman sedia ada murid.


Kemahiran bernilai tambah
Kemahiran berfikir


BBM
Sayur-sayuranLangkah 1
(10 minit)


Kebun sayur

Mengenal jenis-jenis sayuran
yang telah ditunjukkan.
Membaca nama sayur-
sayuran.


1) Guru menunjukkan kad bacaan yang mengandungi
nama sayuran dan namanya.
2) Murid-murid mengenal jenis-jenis sayuran yang telah
ditunjukkan.
3) Guru melekatkan kertas mahjong yang terdiri
daripada gambar sayuran dan juga nama sayuran.
4) Guru meminta murid murid dan mengeja perkataan
yang ditunjukkan oleh guru.
5) Murid-murid diberi penjelasan supaya mereka
memahami maksud perkataan tersebut.
Kecerdasan pelbagai
Interpersonal, verbal linguistik

Kemahiran bahasa
Kemahiran membaca


BBM
Kad bacaan, kertas mahjong

Langkah 2
(10 minit)

kebun sayur
Menulis nama sayuran yang
terdapat di kertas mahjong

1) Murid-murid mengenal pasti nama sayur-
sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
2) Guru meminta murid memberitahu nama sayuran
yang ditunjukkan secara lisan.
3) Murid-murid menulis nama sayur yang telah
dilekatkan di kertas tersebut.
4) Selepas menulis murid diminta supaya membaca
nama sayuran tersebut.
5) Murid-murid bersama sama membaca nama
sayuran yang dilekatkan .

Kecerdasan pelbagai
Interpersonal


Kemahiran bahasa
Kemahiran membaca
Kemahiran menulis


BBM
Gambar sayuran

Langkah 3
(15 minit)


Kebun sayur

Membina ayat berdasarkan
nama sayuran yang telah diberi.

1) Guru memberikan kertas mahjong kepada ketua
kumpulan .
2) Murid-murid diminta membina ayat berdasarkan nama
sayuran yang telah diberi.
3) Guru membantu murid-murid yang memerlukan
bantuan.
4) Murid-murid diminta menghantar seorang wakil untuk
menunjukkan hasil kerja mereka.
5) Guru menyemak ayat-ayat tersebut dan meminta murid-
murid membaca ayat-ayat yang telah disemak.
Kecerdasan pelbagai
Interpersonal


Kemahiran bahasa
Kemahiran membaca
Kemahiran menulis


BBM
Kertas mahjong

Langkah 4
(10 minit)

Kebun sayur

Membuat lembaran kerja


1) Guru memberi lembaran kerja kepada murid-murid.
2) Murid-murid membuat lembaran kerja yang telah
diberikan.
3) Guru membimbing murid yang memerlukan
bantuan.
4) Guru membincang jawapan dengan murid-murid.Kecerdasan pelbagai
Interpersonal


Kemahiran bahasa
Kemahiran menulis

BBM
Kertas mahjong

http://tamilselveepulanthiran.blogspot.com/2011/12/rancangan-pengajaran-harian.htm
l
Penutup
(5 minit)


Kebun sayur

Lagu
Menjawab beberapa soalan
yang ditanyakan oleh guru.


1. Guru menyanyikan sebuah lagu.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi
pelajaran hari ini.
3. Murid-murid menjawab soalan guru.
4. Dengan jawapan murid, guru mengakhiri pelajaran
hari ini.Kemahiran bahasa
Kemahiran bertutur

BBM
Soalan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari : 20 / 4 / 2012 / Jumaat

Masa : 2.05 3.05

Kelas : 2 Kekwa

Bil. Pelajar : 38 orang

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tajuk : Petani Moden

Tema : Gerai Nenek Lijah

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul dan tepat
2. Membaca petikan dengan betul dan jelas
3. Membina lima ayat tunggal berpandu gambar sayur-sayuran..

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui nama sayur-sayuran

Konsep : Mengenal dan mengklasifikasi sayur-sayuran

Bahan : 1. Petikan Gerai Nenek Lijah
2. Kad sayur-sayuran
3. Buku Rampaian Bahasa Melayu
4. Lembaran kerja

Nilai : Tolong menolong, rajin dan berhati-hati

Kemahiran : 1. Murid membaca teks dan memahami maklumat
2. Membaca kuat dengan lancar,sebutan yang jelas intonasi
yang betul dan berjeda
3. Memahami dan membina ayat tunggal yang betul dalam
pelbagai situasi

http://norasikinmusa27.blogspot.com/p/rancanganpengajaran-harian-1.html
http://ohmymalay.blogspot.com/
http://blogcikgumyza.blogspot.com/p/nota_14.html