Anda di halaman 1dari 12

SUMBER PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
SAINS II
PENGUBAHSUAIAN, PENYEDIAAN, PENGULASAN DAN PEMILIHAN
BAHAN BANTU MENGAJAR SEPERTI:
SLAID
VIDEO
PERISIAN KURSUS
BAHAN MULTIMEDIA
SUMBER PENGAJARAN PEMBELAJARAN
Sebarang penerbitan, gambar, carta, objek, alat, radas, perkakas, model
atau kemudahan yang berperanan untuk memudahkan atau
meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran.
Membantu guru menyampaikan pelajaran supaya murid dapat
memperoleh pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang ditetapkan
mengikut objektif kurikulum.
SLAID
Secara tradisi, slaid merujuk kepada suatu transparensi fotografik format kecil yang
dipasang secara individu untuk tayangan satu per satu.Projektor slaid digunakan untuk menayangkan slaid gambar.


Hari ini, slaid boleh dipanjangkan kepada penggunaan slaid PowerPoint perisian
Microsoft yang digunakan bersama dengan sebuah peralatan Projektor LCD (Liquid-
Crystal Display), Skrin LCD / monitor atau Smart Board / Whiteboard.

SLAID
Monitor LCD
Projektor LCD
Perisian
PowerPoint
Smart Board
Kebaikan
Kos yang rendah

Boleh disimpan dengan mudah dalam bentuk elektronik

Mudah untuk membuang, menambah atau mengubahsuai dengan cepat
dan mudah

Senang disediakan dan digunakan.
Gambar bergerak dengan kombinasi audio yang ditayangkan untuk tontonan.
Boleh disimpan dalam pelbagai bentuk seperti VCD (Video Compact Disc), DVD (Digital
Video Disc), cakera padat (hard disc) dan Blue-Ray Disc.
Dokumentari pendidikan yang disediakan secara komersial, klip video yang dimuat turun
dari internet, laman web yang mengandungi klip video pendidikan dan program TV
(Discovery Channel) boleh digunakan untuk mengayakan sesi pengajaran dan
pembelajaran.
VIDEO
Kebaikan
Menunjukkan bahan atau peristiwa dengan terperinci

Membenarkan ulang tayang, henti sementara dan diedit

Menunjukkan bahan visual yang bergerak

Meningkatkan motivasi, minat dan sikap positif
GAYA DESKRIPSI BENTUK / MOD
Pengajaran
(Instructional)
Komputer berfungsi sebagai guru. * Latih tubi dan latihan
dalam bentuk
Pengajaran Berbantukan
Komputer (Computer
aided instruction, CAI)
Pendedahan
(Revelatory)
Menggunakan simulasi berasaskan
computer yang menggunakan pembelajaran
penemuan terbimbing. Idea untuk model
disediakan oleh perisian yang digunakan.
Simulasi tentang:
* Aktiviti makmal
* Proses-proses seperti
kitaran air,
* Teori dan model
PERISIAN KURSUS
GAYA DESKRIPSI BENTUK / MOD
Andaian
(Conjectural)
Melibatkan murid dalam aktiviti perwakilan
system atau proses. Idea untuk model
biasanya daripada murid sendiri.
Situasi penyelesaian
masalah yang melibatkan
membuat hipotesis dan
mengujinya. Contohnya,
model penjimatan air dalam
sistem.
Pembebasan
(Emancipatory)
Peralatan komputer yang membantu
pencapaian objektif atau meringankan
beban murid dalam melaksanakan tugasan
rutin supaya lebih mudah dan cepat.
* Pemprosesan Kata
(Word processors)
* Penerbitan atas meja
(Desk-top publishing)
* Pangkalan data (Data
bases)
* Hamparan Elektronik
(Spreadsheet)
* Pengelogan data (Data-
logging)
* Telekomunikasi
(Internet)
Fungsi Aplikasi Bagaimana ICT Membantu
Untuk
mengurus
maklumat dan
menganalisis
data

Pangkalan Data


Menyusun, menyimpan dan
menganalisis keputusan eksperimen.


Hamparan Data
Menyusun, menyimpan dan
menganalisis data yang disimpan
dalam satu jadual.

Untuk
berkomunika
si

Pemprosesan Perkataan

Menyediakan rancangan eksperimen,
laporan sains, surat-surat, borang
tinjauan, dan arahan-arahan.


Penerbitan atas meja (Desk top
publishing)

Menghimpun rajah, lukisan, foto dan
perkataan di atas satu muka surat.
Untuk
mengukur
perubahan
dan
mengawal
peralatan

Pengelogan data (Data logging)
Mengukur perubahan. Mengawal
suatu alat yang bertindak balas
terhadap suhu atau cahaya.
Mengawal suatu alat yang boleh
berfungsi secara automatik.
B
A
H
A
N

M
U
L
T
I
M
E
D
I
A

Sumber rujukan umum
Steve Spangler.Blog - http://www.stevespangler.com/category/spangler-videos/
Understanding Science: How Science Really Works - http://undsci.berkeley.edu/

Pengajaran secara langsung
Laman web yang membekalkan perisian gaya pengajaran yang bertujuan mengajar

Komunikasi
Berkomunikasi secara kolaborasi dengan murid- murid dari merata tempat di dunia
INTERNET