Anda di halaman 1dari 3

Hari : Selasa Rancangan Pengajaran Harian Tarikh : 11 Jun 2013

Mata Pelajaran & Kelas : Pendidikan Jasmani Tahun 4


Masa : 0730 - 0800
Tema/Tajuk/Tunjang P&P : Kemahiran Permainan Bola Sepak
Sub-Tajuk : Pengenalan- Kenali Futsal (Sambungan)
Hasil Pembelajaran : 1. Mengaplikasikan kemahiran-kemahiran bola sepak dalam permainan
futsal
Aktiviti : Bermain futsal
Refleksi :

Mata Pelajaran & Kelas : Pendidikan Kesihatan Tahun 2
Masa : 0800 - 0830
Tema/Tajuk/Tunjang P&P : Pengurusan Mental dan Emosi Minda Yang Sihat (Sambungan)
Standard Pembelajaran : 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi
untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat ;
2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak selamat.
2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang
yang boleh dipercayai.
Aktiviti Pembelajaran dan
Pengajaran :
1.Guru menerangkan maksud emosi dan perasaan. Guru menerangkan
kepada murid cara yang sihat ketika meluahkan perasaan.
EMK : Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Belajar : Lembaran kerja
Penilaian P&P : Latihan pengukuhan
Refleksi :
Hari : Selasa Rancangan Pengajaran Harian Tarikh : 11 Jun 2013
Mata Pelajaran & Kelas : Pendidikan Moral Tahun 1
Masa : 0830 - 0900
Tema/Tajuk/Tunjang P&P : Kasih Sayang Mari Menilai Rakan (Sambungan)
Standard Pembelajaran : 7.1 Menyayangi diri
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat ;
7.1.5 Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri
Aktiviti Pembelajaran dan
Pengajaran :
1. Menjaga kebersihan diri
EMK : Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Belajar : Borang Senarai semak
Penilaian P&P : Hasil kerja murid
Refleksi :

Mata Pelajaran & Kelas : Pendidikan Jasmani Tahun 6
Masa : 0930 - 1000
Tema/Tajuk/Tunjang P&P : Kemahiran Permainan Bola Keranjang(Sambungan)
Sub-Tajuk : Permainan Tiga Lawan Tiga
Hasil Pembelajaran :
1. Mengaplikasikan semua kemahiran asas bola keranjang dalam situasi
permainan
2. Menamakan kemahiran-kemahiran asas dalam bola keranjang
3. Memupuk semamgat berpasukan, perpaduan dan patriotik
Aktiviti : Perlaawanan 3 sebelah
Refleksi :

Hari : Selasa Rancangan Pengajaran Harian Tarikh : 11 Jun 2013
Mata Pelajaran & Kelas : Pendidikan Moral Tahun 2
Masa : 1030 - 1100
Tema/Tajuk/Tunjang P&P : Hormat Hormati Keluarga Amalan Kita
Standard Pembelajaran : 6.1 Menghormati ahli keluarga (Sambungan)
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat ;
6.1.1 Menceritakan caramenghormati ahli keluarga
6.1.3 Menyatakan perasaan saling menghormati sesame ahli keluarga
6.1.4 Mengamalkan perlakuan saling menghormati sesame ahli keluarga
Aktiviti Pembelajaran dan
Pengajaran :
1. Minta murid memberikan situasi lain yang menunjukkan cara
menghormati ahli keluarga.
2. Bimbing murid melakonkan situasi tersebut.
EMK : Krativiti dan Inovasi
Bahan Bantu Belajar : Kad situasi
Penilaian P&P : Pemerhatian
Refleksi :