Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Tarikh : 19.07.2014
Subjek : Pendidikan Moral
Tahun : 4
Masa : 11.00 pagi 11.30 tengahari (30 minit)
Nilai Utama : Hormat
Nilai Sampingan : Baik hati, tolong-menolong
Tajuk : Menghormati Jiran
Standard Kandungan : 6.1 Menghormati Jiran
Standard Pembelajaran : 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati jiran.
6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat ;
Kognitif ;
Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai sampingan melalui aktiviti
yang dijalankan.
Afektif ;
Menceritakan perasaan apabila menghormati dan membantu
jiran.
Psikomotor ;
Mengamalkan sikap menghormati jiran dalam kehidupan seharian.
EMK : Kreativiti dan inovasi menjana idea, sumbangsaran
Bahan Bantu Mengajar: Komputer riba, lcd projector,gambar, slaid power point
Penilaian : Lembaran kerja
LANGKAH/
MASA
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN

Set Induksi
(4 minit)
- Murid dipaparkan serangkap pantun teka-teki.
Pantun
Kak Siti membuat ukuran,
Ukuran untuk baju sulaman,
Tinggal di depan, belakang,kiri,
dan kanan,
Siapa gerangan empunya badan

- Murid membaca dan cuba mencari jawapan
untuk pantun teka-teki tersebut.
Jawapan: jiran
Menerangkan maksud jiran.


BBB:

- Slaid power
point
EMK :
- Kreativiti dan
inovasi
(menjana
idea)


Langkah 1
(5 minit)

Murid menonton video yang disediakan oleh
guru.
Murid melihat video tersebut.
- Berkisarkan tentang sikap membantu dan
menghormati jiran.
Guru mengaitkan kisah itu dengan isi
pelajaran,

BBB:
LCD (tayangan
video)
Langkah 2
(8 minit)Guru bersoaljawab dengan murid tentang
paparan video tersebut.
- Apakah yang kamu dapat lihat melalui
tayangan video tadi?
- Nyatakan nilai yang baik dan nilai yang
buruk dalam paparan video itu.
- Apakah sikap dan nilai yang perlu ada
pada seorang jiran?
- Apakah yang dimaksudkan dengan hormat
menghormati?
Meanyangkan gambar ;


BBB:
- LCD
(tayangan
video)
- Slaid power
point

EMK :
- Kreativiti dan
inovasi
(menjana
idea)Murid diminta menyatakan tindakan yang perlu
diambil jika melihat situasi;
Rumah jiran dimasuki pencuri.
Rumah jiran terbakar
Jiran hendak berpindah
Jiran sakit
Guru menayangkan slaid cara-cara
menghormati jiran. Bersoaljawab dengan
murid.

Bertegur sapa ziarah-menziarahi tolong-
menolong

Mengambil berat berkasih sayang

Langkah 4
( 10 minit)

Guru mengedarkan lembaran kerja .
Murid menjawab lembaran kerja yang diberi.
Perbincangan jawapan.

BBB:
- Lembaran
kerja


Penutup
( 3 minit)

Kognitif :
Guru dan murid membuat rumusan tentang
tajuk dan nilai yang telah dipelajari.Sosial :
Membaca pantun yang dipaparkan