Anda di halaman 1dari 2

Arahan :

Tiap-tiap soalan mempunyai empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pilih jawapan yang
betul. Kemudian,tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas
jawapan.
Soalan 1 hingga 5
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.
. !i manakah terletaknya Taman "ama-rama#
A. Teluk Batik $. Teluk Kumbar
B. Teluk Bahang !. Teluk Kemang
%. Bilakah Taman "ama-rama ini dibuka secara rasminya#
A. %& 'ac ()* $. %( 'ac ()*
B. %) 'ac ()* !. +, 'ac ()*
+. Berapakah keluasan Taman "ama-rama#
A. ,.* hektar $. ,.) hektar
B. ,.& hektar !. ,.( hektar
-. Apakah jenis binatang lain yang terdapat di dalam taman ini#
A. Belalang, biawak dan burung
B. Arnab, ular dan kala jengking
$. .abah-labah, semut, kucing hutan, biawak dan ular
!. Belalang, labah-labah, biawak, ular dan kala jengking
/. Berikan perkataan yang berlawanan bagi perkataan terbesar yang di hitamkan di
dalam petikan.
A. terkecil $. terberat
B. terluas !. Terpencil
Soalan 6 hingga 10
Baca surat kiriman di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut
Pada cuti sekolah yang lalu, kami sekeluarga pergi ke Taman "ama-rama
yang terletak di Pulau Pinang. Taman ini dibuka secara rasminya pada %( 'ac
()*.Taman ini merupakan taman pertama di Asia Tenggara dan terbesar di dunia.
Taman "ama-rama ini dibina di atas tanah seluas kira-kira ,.( hektar. Taman
ini diusahakan oleh 0yarikat Butter1ly 2ouse 0dn Bhd.
Taman yang terletak di Teluk Bahang, Pulau Pinang ini dikatakan
mempunyai kira-kira / ,,, ekor rama-rama. "ama-rama tersebut terdiri daripada
/, jenis. !i taman ini juga terdapat belalang, labah-labah, biawak, ular dan kala
jengking.
*. 0iapakah yang menulis surat di atas#
A. 'u3a1ar $. 'ukhlas
B. 'udir !. 'ukri3
&. 0urat ini di tujukan kepada siapa#
A. 2erman $. 2airul
B. 2e3mi !. 'ukhlas
). Apakah tujuan surat ini di tulis#
A. 'engucapkan terima kasih
B. 'enceritakan tentang majlis hari jadinya
$. 'eluahkan rasa marah kepada 2erman
!. 'engucapkan selamat hari jadi kepada kawannya
(. 'ajlis hari jadi 'ukhlas adalah majlis hari jadi yang ....
A. ke-* $. ke-)
B. ke-& !. ke-(
,. Apakah hadiah istimewa yang diberikan oleh ayah penulis#
A. Komputer $. 0urat
B. Kad !. Kek
4o *, 5alan 'ulia,
Taman Berlian,
&/-*, 'elaka.
%/ 'ei %,,.
Ke hadapan sahabatku, saudara 2erman yang berada di Kuantan, Pahang.
Apa khabar saudara# 0aya di sini sihat sejahtera. Terima kasih atas kiriman kad
ucapan 0elamat 2ari 5adi yang lalu. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk
bercerita tentang majlis sambutan hari jadi saya yang ke-(.
Bapa saya telah membeli sebiji kek yang besar. 6bu saya menyediakan pelbagai
juadah seperti mee goreng, nasi lemak, ayam goreng, kuih-muih dan minuman. "amai
tetamu yang hadir pada hari tersebut.
'ajlis hari jadi dimulakan dengan nyanyian lagu 70elamat 2ari 5adi8. Kawan-
kawan saya menyanyi sambil bertepuk tangan. 0elepas meniup lilin, saya pula
memotong kek hari jadi. 'ereka makan kek bersama-sama dan menikmati hidangan
yang disediakan. Pada hari itu, saya mendapat hadiah hari jadi yang istimewa daripada
ibu bapa saya. 'ereka telah menghadiahkan saya sebuah komputer. 0aya berasa
sangat gembira.
0ekian saja buat kali ini. 0alam sayang daripada saya untuk saudara
sekeluarga. 0ekian, terima kasih.
9ang benar,
Mukhlas