Anda di halaman 1dari 1

PK 02- LAMPIRAN 2

SJKT JALAN CHERAS, 56100 KUALA LUMPUR


JADUAL WAKTU GANTI
TARIKH : HARI :
MASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA GURU
TIDAK HADIR
KELAS
GURU
GANTI
TTANGAN
NAMA GURU
TIDAK HADIR
KELAS
GURU
GANTI
TTANGAN
NAMA GURU
TIDAK HADIR
KELAS
GURU
GANTI
TTANGAN
NAMA GURU
TIDAK HADIR
KELAS
GURU
GANTI
TTANGAN
H!" C#$%! T&'$&(#)!'! * P&+!,!% P&-.#.#"!- /#(!0!) 1!-23!' 4 P5.5
2 J!-5!'# 20146K&(5!'!- 03 7 P#-.!!- 00