Anda di halaman 1dari 2

CADANGAN INSTRUMEN PENILAIAN LISAN

PERTANDINGAN BERCERITA

Bahasa dan Gaya 25
Sebutan Jelas dan Tatabahasa yang betul 25
Petah atau Kelancaran 15
Variasi dan Kreativiti
(Kostum)
20
Pengajaran dari cerita yang disampaikan 15


PIDATO

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara 20
Penyampaian/persembahan yang menarik 20
Tatabahasa 20
Gaya bahasa yang berkesan / Bahasa Baku 20
Susunan idea/isi 20


DEKLAMASI SAJAK
Vocal 15
Kelancaran Artikulasi 10
Intonasi / Nada 15
Penampilan/Keyakinan 10
Gaya/ Teknik
- Mimik Muka
- Penghayatan
- Bahasa Tubuh
40

PERTANDINGAN BERBALAS PANTUN
ISI
- Ketapatan soalan dan jawapan jelas
- Padat
- Jitu
- Mempunyai nilai susila
30
BAHASA
- Bersesuaian dengan ciri pantun
- Pembayang maksud
- Maksud
- Rima akhir
- Suku kata 8-12 baris
30
Pemilihan kata yang indah 10
Kejelasan sebutan 20
Persembahan
- Gaya
- Intonasi
10