Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SK

KEMAHIRAN MEMBACA

BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Malaysia Tahun 1

Tema /Tajuk

Keluarga

Cerita Huda

Masa

 

pagi

Standard Pembelajaran

2.1.1

Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat:

1. Membaca huruf mengikut urutan.

2. Menyebut huruf vokal yang terdapat pada kad perkataan dengan sebutan yang betul.

Aktiviti

1. Murid menyebut huruf yang dipertontonkan.

2. Mengisi tempat kosong dengan huruf vokal yang betul.

3. Murid menyebut huruf vokal yang terdapat pada kad perkataan yang ditunjukkan guru.

EMK

Nilai Murni kerjasama TMK / Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Belajar

(rujuk lampiran aktiviti)

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Murid mengecam dan menyebut huruf vokal dengan sebutan yang betul.

Pemulihan

Murid mewarna huruf vokal yang terdapat pada petak huruf.

Linus :

Pengayaan

Murid melengkapkan perkataan dengan huruf vokal yang betul.

Refleksi

 

Aktiviti 1 : (VIDEO) Arahan: Huda ingin belajar huruf besar. Jom baca bersama huda.

1. Papar rakaman video KAD HURUF HUDA.

2. Bersoal jawab tentang rakaman tersebut.

3. Minta murid melakar huruf diawangan sambil membaca huuf.

Aktiviti 2

Arahan : (LEMBARAN KERJA)

1. Gunting huruf vokal dan tampal pada petak kosong mengikut urutan

huruf yang betul.( Bantu huda siapkan kad hurufnya).

1. Gunting huruf vokal dan tampal pada petak kosong mengikut urutan huruf yang betul.( Bantu huda

Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan :

1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam perkataan yang ditunjukkan guru.

Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam
Aktiviti 3 : (KAD HURUF) Arahan : 1. Murid kenal pasti dan sebut huruf vokal dalam

Nama :

Tarikh :

Tahun 1

Warnakan huruf vokal yang terdapat dalam petak huruf di bawah.

A

T

Y

E

V

L

N

M

L

O

Z

D

Y

G

K

U

B

T

J

K

S

Q

O

N

G

T

A

L

X

C

U

A

N

K

R

Y

D

F

E

F

X

C

S

N

A

Q

S

Q

L

Q

P

U

B

P

G

U

O

Z

O

I

R

Y

O

I

P

H

Y

Y

G

Y

E

S

Y

W

I

L

T

A

N

S

Q

P

E

D

U

X

B

M

I

T

Z

P

B

K

S

E

U

W

Y

V

Nama :

Tarikh :

Tahun 1

Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E , I , O , U ) yang betul.

Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E
Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E
Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E
Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E
Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E
Nama : Tarikh : Tahun 1 Isi tempat kosong dengan huruf vokal ( A , E