Anda di halaman 1dari 1

7 BACAAN PEMBUKA PINTU REZEKI

1. Memperbanyak Membaca "Lahawla Wala Quwwata Illa billah" Barang siapa yang lam
bat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan "La hawla Wala Quwwata Illa bi
llah." (HR. At-Tabrani)
2. Membaca "La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin" Barang siapa setiap hari m
embaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin maka bacaan itu akan menjadi kea
manan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur. (HR. Ab
u Nuaim dan Ad Dailami)
3. Melanggengkan Ber-Istighfar "Barang siapa melanggengkan beristighfar niscaya
Allah SWT akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezki dari
arah yang tidak diduga." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)
4. Membaca Surat Al-Ikhlas "Barangsiapa mmbaca Surat Al-Ikhlas ketika masuk ruma
h maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya
." (HR. At-Tabrani)
5. Membaca Surat Al-Waqiah "Barangsiapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ma
ka tidak akan ditimpa kesempitan hidup." (HR. Al-Baihaqi dalam Syuab Al Iman)
6. Memperbanyak Shalawat Atas Nabi "Ubay Bin Kaab meriwayatkan, bila telah berlal
u sepertiga malam, Rasulullah Salallahualaih iwassalam berdiri seraya bersabda: "
Wahai Manusia Berdzikirlah Mengingat Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan d
atang tiupan (sangkakala kiamat) pertama, kemudian diiringi tiupan kedua. Akan d
atang kematian dan segala kesulitan didalamnya."
7. "Membaca Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim. Dari setiap kalimat it
u seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Taala sampai hari kiamat yang paha
la tasbihnya itu diberikan untukmu." (HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Daawat)
Insya Allah Kita Selalu Mengamalkan Bacaan Tersebut