Anda di halaman 1dari 24

PENGAJUAN HONOR INSTRUKTUR .............................................

NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Sehubungan diadakan kegiatan ......................................................................................


Untuk ..................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan honor untuk pemateri :


NO.

PEMATERI

MATERI

HONOR

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR

NO.

PEMATERI

JUMLAH

TANDA TANGAN

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN TRANSPORT GURU ...................................................


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan honor transport untuk guru :


NO.

NAMA

JUMLAH

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR

NO.

GURU

JUMLAH

TANDA TANGAN

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA MAMIN WORKSHOP KURIKULUM


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan konsumsi untuk guru :


NO.

JENIS KONSUMSI

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

JENIS KONSUMSI

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA ATK WORKSHOP KURIKULUM


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan konsumsi untuk guru :


NO.

JENIS ATK

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN UTS


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biayai untuk kegiatan uts :


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN UAS


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biayai untuk kegiatan uts :


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

Mengetahui,
WAKA ........................

JUMLAH

TOTAL

Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN TRANSPORT MGMP ...................................................


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan honor transport untuk MGMP guru:


NO.

NAMA

JUMLAH

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR

NO.

GURU

JUMLAH

TANDA TANGAN

Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN PRA UKK PRAKTIK


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biaya untuk kegiatan pra ukk praktek:


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

Mengetahui,
WAKA ........................

JUMLAH

TOTAL

Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN USEK TEORI


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biayai untuk kegiatan usek teori :


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

Mengetahui,
WAKA ........................

JUMLAH

TOTAL

Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN UAS


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biayai untuk kegiatan uts :


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

Mengetahui,
WAKA ........................

JUMLAH

TOTAL

Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAJUAN BIAYA KEGIATAN VERIVIKASI NILAI UNAS


NOMOR
LAMPIRAN
PERIHAL

:
:
:

KEPADA YTH.
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO

Berdasarkan Surat ...........................................................................................diadakan


kegiatan............................................................................................................................................
Untuk .....................................................................
pada,
Hari
: .........................................................
Tanggal

: .........................................................

Acara

: ...................................................................................................................
.................................................................................................................

diperlukan biayai untuk kegiatan uts :


NO.

KEGIATAN UTS

HARGA

JUMLAH

TOTAL

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui,
WAKA ........................

SURABAYA,..............................
Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

LAMPIRAN NOMOR
NO.

:
JENIS ATK

HARGA

Mengetahui,
WAKA ........................

JUMLAH

TOTAL

Pelaksana

..........................................

........................................
Disetujui oleh,
KEPALA SEKOLAH SMK UNITOMO SURABAYA

..............................................

PENGAMBILAN IJASAH

NO. NAMA SISWA/KELAS

TANGGAL
PENGAMBILAN

DIBERIKAH
OLEH

TANDA TANGAN
SISWA

Sop survey dudi untuk ojt


Sop penempatan ojt
Sop administrasi ojt
Sop visitasi rumah siswa
Sop asistensi urusan dinas
Sop parkir