Anda di halaman 1dari 7

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

KOD EVIDENCE : B1D1E1


NAMA
:
TINGKATAN :
TARIKH
:
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
DESKRIPTOR
EVIDENCE

Mengetahui identiti diri


Menyatakan biodata diri

EVIDENCE PELAJAR
Anda dikehendaki menulis atau menyebut biodata diri anda.:
1.

Nama

:..............................

2.

Umur

3.

Nombor kad pengenalan :.

4.

No Surat Beranak

5.

Tarikh lahir

6.

Tempat lahir

7.

Nama Bapa

:.

8.

Nama Ibu

:.

9.

Pekerjaan Bapa

:................................

10. Pekerjaan Ibu

: .

11. Hobi

12. Cita-cita

:..

13. Bilangan Adik-Beradik

:..

14. Idola yang dihormati

:..

15. Prinsip hidup

:..

16. Makanan yang disukai

: .

17. No telefon yang boleh dihubungi : .


18. Alamat

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B2D1E1
NAMA
:
TINGKATAN :
TARIKH
:
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
DESKRIPTOR
EVIDENCE

Mengetahui dan memahami potensi diri pelajar


Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan diri.
EVIDENCE PELAJAR

Nyatakan kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada diri anda:


Kelebihan Dan Keistimewaa Diri
PERWATAKAN DIRI

Kelemahan Atau Batasan Diri


PERWATAKAN DIRI

1. ________________________

1. ________________________

2. ________________________

2. ________________________

3. _______________________

3. _______________________

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN

1. _______________________

1. _______________________

2. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

3. _______________________

SUKAN

SUKAN

1. ______________________

1. ______________________

2. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

3. _______________________

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B3D1E1
NAMA
:
TINGKATAN :
TARIKH
:
DESKRIPTOR
Mengembangkan potensi diri.
EVIDENCE
Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan diri.
Sediakan satu rancangan untuk mengembangkan potensi diri bagi melaksanakan aktiviti
peningkatan diri.

POTENSI DIRI

AKTIVITI PENINGKATAN

INTELEK

JASMANI

EMOSI

ROHANI

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B4D1E1
NAMA
:
TINGKATAN :
TARIKH
:
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
DESKRIPTOR
Menetapkan matlamat dan hala tuju yang betul dalam mencapai citacita
EVIDENCE
Menunjukkan kesungguhan untuk mencapai cita-cita
PENCAPAIAN
BAND
B1
B2
B3
B4
EVIDENCE PELAJAR
SENARAIKAN LANGKAH YANG BOLEH ANDA AMBIL UNTUK MENCAPAI CITA-CITA DAN SUSUN
MENGIKUT KEUTAMAAN.
LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4

LANGKAH 5

CITA-CITA SAYA

CITA-CITA SAYA

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B5D1E1
NAMA
:
TINGKATAN :
TARIKH
:
SURAT
DESKRIPTOR
EVIDENCE
PENCAPAIAN

Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat


Membantu menyelesaikan masalah rakan

BAND

B1

B2

B3

B4

B5

EVIDENCE PELAJAR
Baca dan fahami petikan surat dalam buku Sivik Kewarganegaraan muka surat 25.
Anda dikehendaki menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakan anda dan membalas
surat tersebut.

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B5D1E2
NAMA
:__________________________________
TINGKATAN :____________
TARIKH
:__________________

DESKRIPTOR
EVIDENCE
PENCAPAIAN

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN


Memanfaatkan kebolehan diri untuk masyarakat
Memberi sumbangan kepada sekolah
BAND
B1
B2
B3

B4

B5

SOALAN
Berdasarkan situasi berikut. Cuba selesaikan masalah rakan anda.
Keputusan peperiksaan saya menurun. Walaupun saya telah berusaha bersungguh-sungguh.
Saya rasa saya bodoh. Saya memang ditakdirkan tidak pandai dalam pelajaran. Saya tiada
semangat lagi untuk belajar. Kata Rayyan

LANGKAH PENYELESAIAN
1
2.
3..
4
5
6..

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI


KOD EVIDENCE : B6D1E1
NAMA
:__________________________________
TINGKATAN :____________
TARIKH
:__________________
DOKUMEN/PELAPORAN
DESKRIPTOR
EVIDENCE

Menyerlahkan potensi diri dalam segala aspek


Menunjukkan kejayaan dalam bidang yang diceburi

EVIDENCE PELAJAR
1. Anda boleh memberi sumbangan kepada sekolah dengan memanfaatkan
kebolehan diri yang ada pada diri anda. Nyatakan kebolehan diri anda dan
sumbangan yang pernah diberikan kepada sekolah.
2. Sertakan salinan sijil- sijil penyertaan sebagai bukti kejayaan
KEBOLEHAN DIRI
1. _________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________

SUMBANGAN YANG TELAH DIBERIKAN


1. _______________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
KEJAYAAN YANG DIPEROLEH
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. _______________________________________________

MENGUASAI
TIDAK MENGUASAI

DISAHKAN OLEH
..
(
)