Anda di halaman 1dari 1

A D

0 0 5 2 1 2 - 3 - 3 - 1 1 - 5 - 6 6 - 6 7 1 - 2 - 1
. . . . . .
e
e
De-ngan segnap ha - ti dan ji - wa - ku ku-da - tang pa-
A
/C
#
E
sus4
1 5 5 5 - 5 3 4 2 - 1 - 3 3 4 3 2 - - 0 0 5
. . . . .
e
e
-daMu dalam kerin - du - an ka-
A D
2 1 2 - 5 - 3 - 1 1 - 5 - 6 6 - 6 7 1 - 2 - 1
. . . . .
e
e
-sih-Mu yg sang - gup mengu - bah - ku dan me - ngu - at-
A
/C
#
E
sus4
E A
1 5 5 5 - 5 5 5 4 - 3 - 6 6 5 - - - 1 6 6 5 5 5 - 1 5 5 4 - 3 - 5
. . . .
e
e e e
-kanku dalam pengha - rap - an Yesus Engkaulah perma-ta ha - ti - ku
C
#
m
D B
m
E
sus4
5 - - 1 5 - 5 5 6 - 4 - 4 4 5 - 6 - 2 - - 1 6
e
du-nia tak da - pat mengganti - kan - Mu ke-mu-
A C
#
m
D
A
/C
#
6 5 5 5 - 1 5 5 4 - 3 - 5 5 - 1 - 2 - 3 3 4 5 1 - 1 1 2
e e e
-lia-anMu ter-curah ba - gi - ku men - ja - di - kanku in-dah dan se-
B
m
E
sus4
A
3 4 5 1 - 1 7 2 1 - - -
.
e
-makin in-dah ba-gi-Mu
Permata Hatiku
Freely / Slow Beat
Do =A =66
Album : The Creator
Sari Simorangkir
e
Cipt : Sari Simorangkir
e
e