Anda di halaman 1dari 31

Monday, April 22, 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


TAHUN 5 TEMA KESUSASTERAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 5 Cerdas
Tarikh : 3 April 2012
Masa : 1 jam (7.30 pagi hingga 8.30 pagi)
Bilangan Murid : 38 orang
Tema : Kesusasteraan (Pantun)
Tajuk : Buah-buahan Tempatan
Hasil Pembelajaran/Kemahiran :

Fokus Utama : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aras 3 : (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan soalan pelbagai aras.

Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 : (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang
betul serta gaya yang sesuai.
Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
(i) menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara bertatasusila.
(ii) membaca kuat teks pantun teka-teki dan definisi kata adjektif dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan gaya yang sesuai.

Sistem Bahasa

Tatabahasa - Kata adjektif, binaan ayat lengkap.
Kosa Kata - Kolek, menoreh

Pengisian Kurikulum

Ilmu - Kesusasteraan, kemasyarakatan
Nilai Murni - Kesyukuran, patriotisme, rasional

Kemahiran bernilai tambah

Kemahiran berfikir - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti.

Teori Kecerdasan Pelbagai - Muzik

Belajar Cara Belajar - Membaca mekanis

Bahan Bantu Mengajar - Kad imbasan, teks pantun teka-teki, slaid, lembaran kerja.
Masa

Isi pelajaran


Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran


CatatanSet Induksi
(5 minit)

Video lagu :
Buah-buahan
tempatan.
Soalan
- Apakah yang
ditunjukkan dalam
video?

- Buah apakah yang
ditunjukkan?


- Di negara
manakah kita
boleh perolehi
buah-buahan ini?

1. Guru menayangkan
video lagu buah-buahan
tempatan
2. Murid memerhati
tayangan video buah-buahan
tempatan.
3. Guru bersoal jawab
dengan murid tentang video.
4. Murid meneka tajuk
pelajaran.
5. Guru memberitahu
tajuk pelajaran hari ini.

Teknik :
- Soal jawab


Nilai :
- Kerjasama


BBM :

- video


Langkah 1
(10 minit)

Slaid
Pantun teka-teki
bertajuk Kenali
Buah-buahan
Tempatan.
Teks pantun
Pantun teka-teki
bertajuk Kenali
Buah-buahan
Tempatan.

1. Setiap kumpulan
diberikan 1 teks pantun.
2. Guru membuat
demonstrasi pembacaan
pantun di hadapan kelas.
3. Murid diminta meneliti
sebutan, intonasi dan gaya
guru ketika guru berpantun.
4. Wakil setiap kumpulan
diminta membaca pantun
dengan menggunakan
sebutan intonasi dan gaya
yang betul.

Teknik :
- Tunjuk cara


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :

- Slaid dan teks
pantun teka-teki.


Langkah 2
(15 minit)

Teks pantun
Teka teki bertajuk

1. Soal jawab antara guru
dan murid berkaitan
perkataan yang tidak

Teknik :
- Soal jawab
Kenali Buah-
buahan
Tempatan.
Soalan:
- Apakah perkataan
yang kamu tidak
faham dalam
pantun rangkap
(pertama, kedua,
ketiga, keempat
kelima dan
keenam)
- Perkataan:
Belanga
(periuk tanah)
Meranduk
(mengharungi)
Paras
(rupa muka)
Kolek
(sampan kecil)

Jawapan pantun:

1. Rambutan
2. Durian
3. Nenas
4. Manggis
5. Kelapa
6. betik
difahami.
2. Secara berkumpulan
murid diminta menyenaraikan
nama buah-buahan yang
tersirat di sebalik teka-teki, di
atas lembaran kerja yang
disediakan.
3. Murid diminta
menyebut kembali nama
buah-buahan tersebut secara
lisan.
4. Guru memberikan
jawapan bagi pantun teka-teki
yang diberikan.
- Perbincangan
- sumbangsaran


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :
- Lembaran kerja,
teks pantun,
slaidLangkah 3
(15 minit)

Pengajaran :
Kata adjektif.
Contoh :
- cantik
- tajam
- manis

1. Guru menerangkan
secara ringkas definisi kata
adjektif.
2. Murid dikehendaki
membaca secara
berkumpulan definisi kata
adjektif secara kuat.
3. Murid diminta mencari

Teknik :
- Tunjuk cara
- Soal jawab


Nilai :
- merah
- hitam

dan membulatkan kata
adjektif yang terdapat dalam
rangkap pantun teka-teki.
Kemudian menulis kembali
dalam kotak yang disediakan.
4. Perbincangan antara
guru dan murid mengenai
kata adjektif yang terdapat di
dalam teks pantun.
5. Wakil murid setiap
kumpulan diminta membuat
ayat lain berdasarkan kata
adjektif, secara spontan.
- Kerjasama
- Tekun
- Mendengar
arahan


BBM :
- teks pantun teka-
teki, lembaran
kerja dan slaid.

Langkah 4
(5 minit)

Nyanyian lagu.
Pantun teka-teki
menggunakan
rentak lagu ikan
kekek

1. Murid diperdengarkan
terlebih dahulu rentak lagu
Ikan Kekek.
2. Guru membuat
demonstrasi terlebih dahulu
cara nyanyian menggunakan
rentak lagu Ikan Kekek dan
rangkap pantun sebagai lirik
lagu.
3. Murid diminta
menyanyi beramai-ramai
seperti nyanyian yang telah
ditunjuk oleh guru.

Teknik :
- Tunjuk cara


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :
- Teks pantun
teka-teki.

Penutup
(10 minit)

Nilai murni:
- Kesyukuran
- Patriotisme
- Rasional

Isi pelajaran :

1.Cara membaca
pantun dengan
betul.

2.Konsep Kata
adjektif


1. Guru menyimpulkan
pelajaran.
2. Soal jawab antara guru
dan murid berkaitan isi
pelajaran dan nilai murni
berdasarkan teks pantun
teka-teki, secara lisan.
3. Guru memberikan
aktiviti latihan pengukuhan.


Teknik :
- Soal jawab


Nilai :
- Kerjasama
- Tekun


BBM :
Lembaran kerja4. Rancangan Pengajaran Harian 1
4.1 Rancangan Pengajaran 1
Tarikh/ Hari : Isnin Masa : 7.40 8.40 pagi
Kelas : 5 Cerdas Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
Objektif :
Murid dapat
a) Menyatakan 5 kata panggilan yang sesuai dalam perbualan keluarga
b) Membaca petikan teks muka surat 2 dan 3 dengan lancar.
c) Membina 3 ayat daripada kata panggilan tersebut.
Sistem Bahasa : Kata Ganti Nama Diri/ Kata Panggilan Kata Nama Khas.
Kosa Kata : salasilah, berhijrah, anak tunggal
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid mengenali ahli keluarga asas dan boleh membaca.
Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd
Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
Nilai Hormat menghormati, bekerjasama
Ilmu - Kajian Tempatan, Pendidikan Moral
KBT - KB(menyenarai), KP(muzik, visual, kontekstual)Kemahiran:
Fokus Utama:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan
kata, ungkapan, ayat, sebutan, intinasi dan nada yang sesuai.
1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam
perbualan.
Fokus Sampingan :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
perkara yang dibaca.
5.1 Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Langkah/Masa Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 minit )
Lagu Sayang Ibu
Sayang Bapa (
buku teks m.s 1)

Memasang lagu
Sayang Ibu
Sayang Bapa
pada komputer
riba besambung
dengan LCD dan
pembesar suara.
Mendengar dan
menyanyikan lagu
bersama-sama

BBM : Cd lagu
Rujuk
lampiran 1

Disertakan video
lagu pada
URL 2
Langkah 1
( 8 minit )
Keluarga Menayangkan
gambar keluarga
asas dan
bersoaljawab kata
panggilan
Menjawab kata
panggilan
berdasarkan
gambar keluarga.
Contoh: bapa,ibu
dll

BBM : Slaid
gambar keluarga

Nilai : kasih
sayang
Langkah 2
( 15 minit )
Bacaan dengan
lancar dan
intonasi yang
betul,

Mendengar
bacaan dari murid
secara kelas dan
individu terpilih.Membaca
dialog buku teks
muka surat 2 dan
3 dengan lancar
dan intonasi yang
betul.BBM : buku teks
Rujuk
Lampiran 2
Langkah 3
( 10 minit )
Kata
panggilan/Kata
Ganti Nama Diri,
Kata Nama Khas.

Menyoal murid
kata
panggilan/Kata
Ganti Nama
Diri,Kata Nama
Khas yang
terdapat dalam
dialog dan
menulisnya di
papan putih

Menyenaraikan
kata
panggilan/Kata
Ganti Nama
Diri,Kata Nama
Khas yang
terdapat dalam
dialog


Langkah 4
( 8 minit )
Menyebut dan
memahami
maksud setiap
Kata
panggilan/Kata
Ganti Nama Diri,
Kata Nama Khas.

Menerangkan
cara penggunaan
Kata
panggilan/Kata
Ganti Nama Diri,
Kata Nama Khas.
yang ditulids di
papan putih.
Menyebut,
memahami dan
menyalin dalam
buku tulis

Langkah 5
( 9 minit )
Latihan Mengedarkan
lembaran kerja
Menulis Kata
panggilan/Kata
Ganti Nama Diri,
Kata Nama Khas
dan membina
ayat.


Penutup
( 5 minit )
Rumusan
Kesalahan
murid dan
membaiki ayat
yang salah
Membuat
pembetulan
kesalahan yang
telah dikesanRefleksi :
Semua murid 35/35 mencapai objektif (a) dan (b). 30/35 mencapai objektif (b). Terdapat 5
orang murid yang tidak dapat menulis ayat dengan betul. Kesalahan tanda bacaan dan ejaan paling
ketara. Murid kurang perbendaharaan kata menyebabkan mereka ttidak dapat membina ayat
dengan baik. Bacaan dialog memuaskan tetapi masih terdapat murid yang tidak dapat
memperdengarkan suara dengan kuat dan jelas.


4.2 Rancangan Pengajaran 2
Tarikh/ Hari : Selasa Masa : 10.00 11.30 pagi
Kelas : 5 Cerdas Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
Objektif :
Murid dapat
a) Menyebut 5 Kata Ganti Nama Diri yang terdapat dalam petikan muka surat 4
b) Menyatakan 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang dibaca.
c) Membina 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan betul.
Sistem Bahasa : Ayat tunggal dan ayat majmuk
Kosa Kata : afiat, program, sediakala, tempat peranginan
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid mengenali dan memahami Kata Ganti Nama Diri/Kata Panggilan yang telah dipelajari
pada pelajaran yang lepas..
Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, Cd lagu, komputer riba, Lcd
Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
Nilai Hormat menghormati
Ilmu - Kajian Tempatan
KBT - KB( menjana idea), KP(muzik, kontekstual)
Kemahiran:
Fokus Utama:
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk
8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
Fokus Sampingan :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
perkara yang dibaca.
5.1 Aras 1 (i) Membaca petikan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
Ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
(ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dan ayat.

Langkah/Masa Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 minit )
Surat kiriman
tidak rasmi
Bersoaljawab
surat-surat yang
pernah dihantar
atau diterima
oleh murid.
Memberi respons
dengan
menceritakan isi
surat yang pernah
ditulis atau
diterima
Nilai: berani
Langkah 1
( 10 minit )
Bacaan dengan
intonasi dan
sebutan yang
betul.
Mendengar dan
menyemak
bacaan murid
buku teks m,s 4
Membaca dengan
sebutan dan
intonasi yang betul
BBM : buku teks
Rujuk
Lampiran 3
Langkah 2
( 10 minit )
Makna perkataan Menjelaskan
perkataan-
perkataan yang
sukar difahami
murid
Menyatakan
perkataan yang
sukar dan
mendengar
penjelasan guru

Langkah 3
( 12 minit )
Kata Ganti Nama
Diri
Membimbing
murid mencari
Kata Ganti Nama
Diri
Membaca
petikan m.s 4 dan
menggariskannya
secara individu.
Nilai : berdikari
Langkah 4
( 15 minit )
Ayat tunggal dan
ayat majmuk
Memberi
penerangan ayat
tunggal dan ayat
majmuk dengan
menggunakkan
kemudahan slaid
power point.
Mendengar dan
memahami sambil
berinteraksi
dengan guru
BBM : Slaid
Power Point.
Langkah 5
( 15 minit )
Mengenalpasti
ayat tunggal dan
ayat majmuk
Membimbing
murid mencari
ayat tunggal dan
ayat majmuk
Mencari dan
menyalin ayat
tunggal dan ayat
majmuk yang
terdapat dalam
buku teks m.s 4

Langkah 6
( 20 minit )
Membina ayat
tunggal dan ayat
majmuk
Membimbing
murid membina
ayat
Membina tiga ayat
tunggal dan tiga
ayat majmuk
dalam buku tulis


Penutup
( 3 minit )
rumusan Memuji kelebihan
murid dan
memperbaiki
kelemahan murid
Mendengar dan
membetulkan
kesalahan yang
dilakukan.Refleksi:
Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (a). 31/34 dapat mencapai objektif pengajaran
(b). 28/35 mencapai objektif pengajaran (c). 4 orang murid masih lagi mengalami kekeliruan jenis
ayat tunggal dan ayat majmuk. Proses mengenalpasti ayat memakan masa yang lama berbanding
dengan murid-murid yang lain. 28 orang murid dapat membina ayat tunggal dan ayat majmuk
namun terdapat kelemahan dari segi stuktur ayat dan kata hubung yang digunakan. Masih terdapat
beberapa orang murid melakukan kesalah tanda bacaan dan ejaan dan ayat-ayat yang dibina oleh
mereka.


4.3 Rancangan Pengajaran 3
Tarikh/ Hari : Rabu Masa : 7.40 8.40 pagi
Kelas : 5 Cerdas Bil. Pelajar : 35 Murid
Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Kekeluargaan
Tajuk : Keluarga Harmoni Hidup Diberkati
Objektif :
Murid dapat
a) Menulis sekurang-kurangnya 5 isi-isi penting berdasarkan dialog m.s 6
b) Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
c) Membina sekurang-kurangnya 2 ayat daripada Kata Nama Am dan 2 ayat daripada Kata
Nama Khas.
Sistem Bahasa : Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Kosa Kata : Kem Motivasi Jati Diri
Pengetahuan Sedia Ada:
Semua murid telah mengenali ahli keluarga kembangan terutamanya nenek dan mengetahui aktiviti
perkelahan.
Bahan : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5, buku latihan, komputer riba, Lcd
Projektor, Pembesar Suara.
Pengisian Kurikulum :
Nilai Hormat menghormati, berdikari, berani
Ilmu - Kajian Tempatan, Sivik dan Pendidikan Moral
KBT - KB(menjana idea), KP(interpersonal, visual, kontekstual)


Kemahiran:
Fokus Utama:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
perkara yang dibaca.
5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks
Fokus Sampingan :
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi betul dan memahami
perkara yang dibaca.
5.1 Aras 1 (i) membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.


Langkah/Masa Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Set Induksi
( 5 minit )
Perkelahan
keluarga
Menayangkan slaid
aktiviti
perkelahan keluarga.
Menyoal murid
berkaitan dengan
gambar-gambar
tersebut

Menjawab soalan
secara lisan
secara indivu dan
secara kelas
BBM : Slaid
Power Point

Nilai : berani
Langkah 1
( 15 minit )
Membaca dialog
dengan sebutan
dan intonasi
yang betul
Menyemak dan
mendengar bacaan
dialog buku teks m.s
6.
Membetulkan
Membaca dialog
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul secara
individu.
BBM: buku teks
Rujuk
Lampiran 4
kesilapan secara
yang dilakukan oleh
murid
Langkah 2
( 10 minit )
Mencari isi-isi
penting
Panduan cara
mendapatkan isi-isi
penting
Membaca secara
senyap dan
mencari isi-isi
petikan dalam
dialog m.s 6 dan
menulisnya di
dalam buku
latihan.
Nilai; berdikari
Langkah 3
( 10 minit )
Kata Nama Am
dan Kata Nama
Khas
Penerangan Kata
Nama Am dan Kata
Nama Khas
Menyenaraikan
Kata Nama Am
dan Kata Nama
Khas yang
terdapat dalam
dialog dan
menulisnya
didalam buku
latihan.

Langkah 4
( 15 minit )
Membina ayat Menyemak ayat yang
dibina oleh murid.
Membina 2 ayat
menggunakan
perkataan Kata
Nama dan 2 ayat
menggunakan
perkataan Kata
Nama Khas.

Penutup
( 5 minit )
Membimbing dan
memantau kerja
murid
Menyiapkan
latihan


Refleksi :
Semua murid 35/35 dapat mencapai objektif (b) walaubagaimanapun masih terdapat 5
orang murid yang tidak dapat membaca dengan kuat kerana tidak mempunyai keyakinan diri yang
teguh dan malu pada rakan-rakan yang lain. 30/35 dapat mencapai objektif pengajara (a). 5 orang
tidak dapat mencari lima isi dengan lengkap. Kumpulan murid ini mengambil masa yang lama bagi
menyiapkan latihan ini. 32/35 orang murid dapat mencapai objektif pengajaran (c). 3 orang murid
lagi tidak dapat menyiapkan ayat kerana kesuntukan masa.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Masa : 7.45 8.45 (1 jam)
Hari : Rabu
Tahun : 5 Maju
Jumlah murid : 30 orang
Tema :Budi Bahasa Budaya Kita
Tajuk : Orang Berbudi Kita Berbahasa
Fokus utama : 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Aras 1
(i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

Fokus sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yg
dibaca.
Aras 3
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis.
2. Menjawab 5 soalan pemahaman objektif berdasarkan teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara
bertulis dengan betul.
3. Menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam slide yang dipaparkan.

Objektif pemulihan : Dapat menggunakan kosa kata yang betul mengikut konteks.


Bahan bantu mengajar :
Bil . Bahan Jumlah
1. Video Budi Bahasa 1
2. LCD 1
3. Petikan cerita 30
4. Lembaran kerja 30
5. Carta permainan 1
6. Dadu 1
7. Penanda pemain 6
8. Poster 1
9. Skrin 1


ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
CATATAN
1. Slide
2. Soalan:
a. Apakah yang dapat kamu
lihat dalam poster tersebut?
Gambar dua orang budak
lelaki memimpin seorang
lelaki buta
b. Apakah kempen yang
berkaitan dengan poster
tersebut?
Kempen Budi Bahasa


Membaca teks petikan cerita
Orang Berbudi Kita
Berbahasa untuk mendapat
idea keseluruhan.
Menyatakan dan mengulas
nilai-nilai murni yang
terdapat dalam teks Orang
Berbudi Kita Berbahasa
secara bertulis.
Induksi set (5 minit)
Aktiviti i
1. Guru menampal poster di hadapan
kelas.
2. Guru bertanya murid tentang
situasi di dalam poster tersebut.
3. Guru bertanya murid perkaitan
poster yang ditunjukkan dengan
kempen yang dijalankan oleh
kerajaan.
Aktiviti ii
3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan isi pelajaran pada hari
tersebut.


Pengetahuan sedia ada

BBB
- Poster


Teks: Orang Berbudi Kita
Berbahasa
1.Soalan:
a. Apakah makna nilai-nila
murni?
b. Apakah makna perkataan
yang sukar kamu
terjemahkan?Fasa sebelum(15 minit)
Langkah 1
Aktiviti i
1. Guru mengedarkan petikan. Murid
membaca secara skimming untuk
memahami idea keseluruhan teks.
2. Guru meminta pelajar menceritakan
pengalaman sendiri berdasarkan
makna kata .
3. Guru menyatakan maksud Orang
Berbudi Kita Berbahasa secara lebih
terperinci supaya murid faham.
BBB
- Teks cerita
Kaedah skimming
Kemahiran bernilai tambah:
Mentalis
Belajar cara belajar
1. Slide
- Situasi i:
Orang yang turun daripada
bas tidak mengucapkan
terima kasih kepada
pemandu bas.
- Situasi ii:
Seorang sahaja penumpang
yang mengucapkan terima
kasih kepada pemandu bas
semasa menuruni bas.

Aktiviti ii
1. Guru menayangkan slide yang
menggambarkan 2 situasi tentang
budi bahasa.
2. Guru membimbing murid merujuk
terus kepada nilai murni yang dikenal
pasti
Apakah perbezaan situasi i dansituasi
ii?
Apakah perkara yang patut kita
lakukan jika berada dalam situasi i?
Buat ulasan tentang perlakuan yang
kurang bersopan dengan perlakuan
yang bersopan?
Sebab apa?


BBB
- Slide video situasi
- LCD
- Skrin
Pendekatan deduktif
Membanding beza


Fasa semasa(10 minit)
Langkah 2
Aktiviti i
1. Guru menyuruh murid menulis
karangan tentang perbezaan yang
telah dikenalpasti dalam slide yang
dipaparkan secara lengkap
menggunakan ayat sendiri.
-Aktiviti membaca teks:
Orang Berbudi Kita
Berbahasa1. Karangan bergambar
Fasa selepas (25 minit)
Langkah 3
Aktiviti i
1. Guru menerangkan makna ayat
yang sukar difahami.
2. Guru menerangkan kandungan
teks:
Teks ini menerangkan tentang ...
Menggunakan kata tanya:
i. Mengapa....?
ii. Apakah...?
iii. Di manakah...?
iv. Bilakah...?
v. Bagaimanakah
(4W 1H)
3. Guru meminta murid
menjawab soalan yang
disediakan dalam lembaran
kerja.

Cadangan aktiviti pemulihan
1. Guru mengedarkan gambar bersiri
beserta keratan-keratan perkataan

BBB
- Teks petikan
- lembaran kerja
Soalan objektif
Peta minda nilai-nilai murni.
BBB
- Gambar bersiri
-Keratan-keratan perkataan
- lembaran kerja
Kertas menulis karangan

1. Permainan Bahasa
- Jika pemain berhenti di petak
yang mengandungi nilai
yang positif,pemain akan
maju ke hadapan.
Jika pemain berhenti di
petak yang mengandungi
nilai yang negatif,pemain
akan mundur ke belakang.Soalan :
a. Apakah alasan jawapan
tersebut betul atau salah?
kepada murid-murid pemulihan.
2. Murid-murid diminta untuk memilih
perkataan yang sesuai bagi
melengkapkan ayat dengan
menambah rangkai kata yang sesuai
berdasarkan gambar bersiri bagi
menyudahkan cerita.
3. Seterusnya,murid akan
menggabungkan ayat-ayat yang telah
dibuat menjadi sebuah karangan
pendek yang lengkap.

Cadangan aktiviti pengayaan
1. Guru membahagikan murid kepada
6 kumpulan iaitu lima murid setiap
kumpulan.
2. Guru menerangkan jenis dan
peraturan permainan yang akan
dijalankan kepada murid.
3. Guru membimbing murid merujuk
terus kepada nilai yang terdapat
dalam petak permainan dam tempat
murid berhenti.
4. Permainan diteruskan sehingga
ada kumpulan yang memenangi
permainan tersebut.

Aktiviti ii
1. Setelah semua murid selesai
menjawab, guru meminta pelajar
menukarkan lembaran kerja dengan
rakan-rakan dan membincangkan
jawapan yang tepat.
2. Guru memberi alasan untuk
menerima atau menolak jawapan.
3. Murid yang berjaya menjawab
kesemua soalan akan mendapat
hadiah.

koperatif


Pendekatan Induktif


Permainan Bahasa
BBB
- Carta permainan damkejar
nilai
- Dadu
- Penanda pemainPeneguhan positif : hadiah
(alat tulis)
- motivasi ekstrinsik
Kognitif :
Rumusan isi pelajaran
- Nilai-nilai murni

Sosial :
Penutup (5 minit)
1. Guru merumuskan isi pelajaran
pada hari tersebut.
2. Guru memberi pujian atas sikap
murid .
Gabungjalin kemahiran
muzik
BBB
- LCD
- Skrin
- Pujian
- Nyanyian lagu Budi Bahasa
Budaya Kita
3.Guru meminta murid-murid
menyanyikan semula lagu Budi
bahasa budaya kita diiringi paparan
video lagu tersebut.

- Video lagu Budi Bahasa
Budaya KitaRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU( PENULISAN )

Tarikh/Hari : 28-9-2012 Masa : 11.00a.m 12.00p.m

Kelas : 5B Bil. Pelajar : 48 orang

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu(Penulisan)

Tajuk : Berkelah Di Tepi Pantai

Objektif : i) Murid-murid dapat menganalisis gambar yang diberikan dengan

teliti.

ii) Murid-murid dapat membina 5 ayat majmuk atau ayat tunggal di

bawah bimbingan guru.

.Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid telah mempelajari kata kerja dan mengetahui

hubungan antara subjek dan predikat.

Bahan : Gambar tunggal, kad manila, pen marker, plastisin, kapur,

papan hitam.

Nilai : Menjaga keselamatan diri, menjaga kebersihan alam sekitar.


Kemahiran : mendengar, menyoal dan menjawab, memerhati,
menganalisis, perbincangan, membaca, menulis, menerapkan
nilai-nilai moral.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran
Pembelajaran

Catatan

Set Induksi

Guru meminta 4

1) Guru menyuruh 4 orang murid

Kemahiran:

(+_ 5 minit)
orang murid untuk
melakonkan situasi.

Situasi A:

Justina sedang
mengulangkaji
dengan
bersungguh-
sungguh.

Situasi B:

Eric sedang
membuat senaman
agar badannya
sihat.

Situasi C:

Zi Xuan dan Xin
Ern sedang
berbual-bual
dengan
seronoknya.


untuk berlakon situasi di
hadapan kelas.

2) Guru meminta semua murid
untuk meneliti situasi yang
dilakonkan.

3) Berdasarkan lakonan, guru
mengemukakan beberapa
soalan dan murid-murid
menjawab soalan-soalan
tersebut.

memerhati,
menganalisis,

menyoal dan
menjawab.Perkembangan

(Langkah 1)

+- 10 minit

Gambar tunggal
(sila rujuk

lampiran 1)Membina ayat (sila
rujuk

lampiran 2)

1) Guru memperkenalkan tajuk
pengajaran hari ini, iaitu
Bahagian A Berdasarkan
gambar tunggal yang diberi,
bina 5 ayat.

2) Guru meminta murid-murid untuk
meneliti gambar tunggal yang
dipaparkan di atas papan hitam.

3) Guru membimbing murid-murid
untuk membulatkan 5 perbuatan
yang dilakukan oleh setiap
watak.

4) Murid-murid membina ayat
secara lisan.

5) Guru membetulkan ayat yang
dibina oleh murid-murid.


BBM:

Gambar tunggal,

pen marker, plastisin,

papan hitam.

Kemahiran:

Menyoal dan
menjawab, membina
ayat.

Perkembangan
(Langkah 2)
+-10 minit
5 contoh ayat:
1) Chee Ming dan
abangnya
bermain bola
dengan
seronoknya.
2) Adik
Chee Ming
membina
sebuah istana
pasir yang
besar lagi
cantik.
3) Ibu bapa Chee
Ming berkelah
di bawah
sepohon pokok
yang rending.
4) Seorang budak
lelaki
mengerang
kesakitan
kerana digigit
oleh seekor
ketam kecil.
5) Beberapa orang
budak lelaki
sedang
bermandi-
manda di laut
yang luas
membiru.
1) Guru menyuruh beberapa
orang murid untuk menulis
ayat-ayat yang
dibincangkan di atas papan
hitam.

2) Guru membimbing murid-
murid untuk membaca
ayat-ayat
tersebut.3) Guru mengarahkan murid-
murid untuk menghabiskan
latihan bina ayat.
BBM:
Papan hitam,
kapur.

Kemahiran:
Menulis,
membaca.

Penutup
(5 minit)
Rumusan
pelajaran:
Kita harus
menjaga
keselamatan diri
semasa
berkelah di tepi
pantai.
Kita juga harus
menjaga
kebersihan
sekitar supaya
alam sekitar
tidak tercemar.
1) Guru menerapkan nilai-
nilai moral selepas
pengajaran topik ini.
Kemahiran:
Menerapkan
nilai-nilai moral.
LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : 5 Pintar
Tema : Kebudayaan Malaysia
Tajuk : Tarian Tradisional
Tarikh : 13 Jun 2011
Masa : 11.15 pagi 12.15 tengah hari ( 60 minit )
Bil. Murid : 35 orang
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :-
A menguasai isi kandungan ( kognitif )
a) menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan
topik yang dibualkan.
b) menyatakan kebaikan mempelajari tarian.
B membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
( psikomotor )
a) Mencipta gerakan baru dalam sesuatu tarian mengikut
kreativiti setiap kumpulan.
b) Mempersembahkan gerakan baru bersama rakan-rakan.
C mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni ( afektif )
a) Bekerjasama dalam kumpulan mempersembahkan tarian yang
dicipta oleh kumpulan mereka.
b) Mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan
kumpulan.
Hasil Pembelajaran : Fokus Utama
1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan
kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.
Aras 1
Menjelaskan isi menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan.
Fokus Sampingan
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,
tepat, dan tersusun.
Aras 2
Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.
Kemahiran Bahasa :
Kemahiran mendengar dan bertutur
Kemahiran membaca
Kemahiran menulis
Sistem Bahasa :
Tatabahasa
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kata kerja
Sebutan dan Intonasi
dialog
Kosa Kata
Identiti
Mantera
Unik
Tarian Zapin
Tarian Bharata Natyam
Tarian Sumazau
Tarian Singa
Pengisian Kurikulum : 1. Ilmu
Kajian tempatan
Pendidikan Moral

Nilai Murni
Kerjasama
Patriotisme
Kerajinan
Bangga

Kewarganegaraan
Berbangga sebagai rakyat Malaysia mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan.

Peraturan Sosiobudaya
Kesantunan berbahasa
Laras bahasa

Kemahiran Bernilai Tambah
Kemahiran Berfikir
Menjana idea
Menginterpretasi
Merumus
Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kecerdasan Pelbagai
Kecerdasan Muzik
Pembelajaran Kontekstual

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali beberapa tarian
tradisional dan moden melalui media massa.
Bahan Bantu Mengajar :
Bahan Maujud.
Gambar-gambar tarian tradisional.
Lembaran kerja.
Langkah Berjaga-jaga : Elakkan melakukan gerakan melompat kerana
jika terjatuh boleh mengakibatkan kecederaan.Aktiviti
Pengajaran
DanPembelajaran

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Nota

Set Induksi
Permulaan/
Mencungkil
idea
( 5 minit )
Gambar-gambar
tarian tradisional
dipamerkan
dalam bentuk
power point.
Soalan :
Gambar apakah
yang kamu lihat
di hadapan?
-Guru meminta
murid melihat
power point.
-Guru menyoal
berkaitan dengan
pengetahuan sedia
ada murid tentang
paparan tersebut.

-Murid melihat
paparan tersebut.
-Murid memberi
respon kepada
soalan guru.
Strategi/Teknik
-Penyoalan
seluruh kelas.
BCB -
menonton
dengan aktif
BBM Power
Point.

Langkah 1
langkah 3

Menstruktur
/
Menstruktur
Semula (
40 minit )
Tugasan
berkumpulan.
Fakta :-
.Tarian Zapin
berasal dari
Johor.
2.Tarian
Bharata Natya
m dari
India.
3. Tarian
Sumazau
ditarikan oleh
Orang Kadazan.
4. Tarian Singa
ditarikan oleh
Orang Cina.
Langkah 1 (10
minit)
-Guru
membahagikan
murid kepada 5
kumpulan.
-Guru memberi
tugasan kumpulan:
a)Menamakan
tarian dan asal
usulnya.
b)Tarian-tarian
lain.
c)Kebaikan
mempelajari
tarian.
d)Kepentingan
sesuatu
kebudayaan
kepada sesuatu
bangsa dan negara.

Langkah 2 (
15 minit )
-Guru meminta


-Secara kumpulan,
murid berbincang
mencari jawapan
bagi tugasan yang
diberikan oleh
guru.
-Ketua kumpulan
membentangkan
hasil perbincangan
mereka.
KB-menjana
idea
-
menginterpreta
si

Nilai murni
-Bangga
-Penglibatan
aktif
-Kerjasama- Mengikut
kreativiti setiap
kumpulan.Persembahan
kumpulan

murid-murid
mencipta satu
gerakan tarian
baru di dalam
kumpulan.


Langkah 3
(15 minit )
-Guru menyuruh
setiap kumpulan
mempersembahka
n tarian yang
mereka cipta
dalam kumpulan
tadi.

-Murid berbincang
secara kumpulan
bagi mencipta
gerakan tarian
baru mengikut
kreativiti masing-
masing.
-Setiap kumpulan
mempersembahka
n tarian ciptaan
kumpulan mereka.

Model Personal
-pemikiran
secara kreatif.Nilai murni :
kerjasama

Langkah 4
Aplikasi idea
( 10 minit )
Latihan bertulis
di dalam
lembaran kerja
dengan mengisi
tempat kosong.
( Kata kerja )
1.ditunjukkan
2.menyikat
3.berbaris
4.melabuhkan
5.menerima
-Guru memberi
penerangan
kepada murid
tentang kata kerja.
-Guru
mengedarkan
lembaran kerja dan
meminta murid
menjawab soalan
tersebut secara
individu.
-Guru mengadakan
perbincangan
-Murid mendengar
penerangan guru.
-Murid menyebut
kata kerja yang
ditunjukkan oleh
guru.
- Murid menjawab
soalan secara
individu di dalam
lembaran kerja.
-Murid berbincang
bersama guru
mencari jawapan
-Penilaian
tatabahasa
6.merajuk
7.menelefon
8.membeli
9.mendoakan
10.menyapukan
tentang jawapan
dalam lembaran
kerja.
yang tepat selepas
selesai menjawab
soalan.
-perbincangan
Refleksi/
Penutup
( 5 minit )
Penerapan nilai
murni
-baik hati
-jujur
-bangga
-kerjasama

-Guru meminta
murid-murid
menyatakan nilai-
nilai murni yang
mereka pelajari
pada hari itu.
- Murid memberi
respon kepada
soalan guru.
-merumus