Anda di halaman 1dari 3

1

Nama: Kausalya Bangaroo SN2


SCE3109 Tenaga Dalam Kimia
Jawapan Ujian
1 a)
i) Jisim molekul relatif C
4
H
10
= 48 + 10
= 58g
Bilangan mol butana yang dibakar = 1.0g 58g = 0.017mol
ii) H
0
= [ H
0
hasil tindakbalas - H
0
bahan tindakbalas]
= C
4
H
10
(g) + H
2
O(g) Co
2
(g) +H
2
O(g)
= [-393.5+(-285.8)] - [-147.6 + 0]
= -679.3 (-147.6)
=-679.3 + 147.6
= -531.7KJmol
-1

Jadi pembakaran 0.017mol butana membebaskan -531.7KJmol
-1
haba
Jadi 2 mol C
4
H
10
= -531.7KJmol
-1

0.017 = X
X = 0.017 2 x( -531.7)
= -4.519KJmol
-1


Bahan api butana adalah lebih baik daripada benzena kerana butana
membebaskan lebih banyak atom karbon dan hidrogen dan ia adalah pembakaran
sempurna tanpa menghasilkan banyak jelaga. Pembakaran bahan api benzene
kurang mengeluarkan C dan H maka ia adalah pembakaran tidak sempurna.
Semakin banyak C dan H dibebaskan maka semakin sempurna proses pembakaran
bahan api.2

1 b) Ujikaji menentukan kuantiti haba yang dibebaskan oleh 1.0g butanol.
Tujuan
Untuk menentukan kuantiti haba yang dibebaskan oleh 1.0g butanol.
Radas dan Bahan
Butanol, Tin kuprum, tungku kaki tiga, thermometer (0-100c), selinder penyukat
100cm
3
, pelita, penimbang elektronik, tanah liat segitiga, penghadang angin,
bongkah kayu.
Langkah-langkah berjaga-jaga
Bahan api boleh menyebabkan kebakaran dan perlu berhati-hati semasa
menyalakan api.
Prosedur
1. Sebanyak 200cm
3
air diukur menggunakan selinder penyukat dan dituang ke
dalam tin kuprum.
2. Tin kuprum diletakkan di atas tungku kaki tiga.
3. Suhu awal air direkodkan dahulu.
4. Penghadang angin digunakan untuk melindungi radas daripada tiupan angin.
5. 1g butanol dituang ke dalam bekas pelita. Kandungan dan berat awalnya
direkodkan.
6. Pelita diletakkan di bawah tin kuprum dan dinyalakan dengan segera.
7. Air dikacau sepanjang eksperimen ini.
8. Api dipadamkan apabila suhu air mencecah 30c. Suhu tertinggi direkodkan.
9. Berat pelita dan kandungannya ditimbang semula.

3

Keputusan
Isi padu air = 250.0cm3
Jisim pelita awal = 60.5g
Jisim pelita selepas = 59.3g
Jisim butanol = 1.0g
Suhu air sebelum = 30c
Suhu air selepas = 60.5c
Kenaikan suhu = 30.5c
Ketumpatan air 250cm3 = 250g
Muatan haba tentu air = 4.2 Jg

Haba yang terbebas semasa pembakaran = mc
= 250 x 4.2 x 30.5 = 32 025J
Jisim formula butanol C
4
H
10
= 48 + 10
= 58g
Jadi 1.0g butanol = 1.0 58 = 0.0172 mol
Maka, 0.0172mol butanol membebaskan 32 025J haba
1 mol butanol akan membebaskan 32 025J 0.0172 = 1861kJmol
-1