Anda di halaman 1dari 6

SISTEM LIMFATIK

Objektif Pembelajaran
Di akhir sesi pembelajaran pelatih dapat:
1. Senaraikan komponen sistem limfatik.
2. Terangkan fungsi sistem limfatik.
3. Kenalpasti lokasi dan fungsi utama limfa, salur limfatik dan organ limfa
dalam badan.
Pengenalan
iasan!a dianggap sebagai sebahagian daripada s!stem peredaran
kerana ia mengangkut "e"air melalui salur dan mengalirkann!a ke
dalam darah #ena.
oleh juga dianggap satu sistem !ang berasingan kerana ia
mempun!ai organ$organ !ang tersendiri !ang melakukan fungsi$fungsi
!ang tertentu.
Sistem limfatik memainkan peranan !ang penting dalam sisitem
pertahanan badan terhadap pen!akit.
Komponen-Komponen Sistem Limfatik
Tiga komponen sistem limfatik adalah:
1. %e"air limfa & limfa
2. Salur limfatik
3. 'rgan$organ limfatik
Fungsi Utama Sistem Limfatik
Tiga fungsi utama sistem limfatik adalah:
1. (engembalikan "e"air interstitial !ang berlebihan ke dalam darah.
2. (eresap lemak dan #itamin larut dalam lemak dari sistem
penghadaman.
3. Sebagai sistem pertahanan badan menentang mikroorganisma
dan pen!akit.
Fungsi Utama Sistem Limfatik
1. (engembalikan "e"air interstitial !ang berlebihan ke dalam darah
)an!a *+, sahaja daripada "e"air !ang meninggalkan kapilari
masuk ke hujung #enul.
1+, daripadan!a tertinggal dan menjadi "e"air interstitial di
sekeliling se$sel tisu.
Terdapat juga sedikit protin !ang terkeluar dari kapilari !ang
meningkatkan tekanan osmotik "e"air interstitial !ang akan
mengakibatkan edema.
Kapilari limfa mengangkut "e"air interstitial !ang berlebihan dan
molekul protin kembali ke darah #ena.
! (eresap lemak dan #itamin larut dalam lemak dari sistem
penghadaman
-apisan mukosa usus mempun!ai projeksi !ang dipanggil "illi.
Di bahagian tengah setiap #illi terdapat kapilari darah dan kapilari limfa
!ang khusus dipanggil la#teals!
1
-a"teals men!erap lemak dan #itamin !ang larut dalam lemak.
-imfa di dalam la"teals be.arna seperti susu kerana kandungan lemak
!ang tinggi. /a dipanggil kilus $#%&le'!

(! Sistem pertahanan badan terhadap mikroorganisma dan pen!akit
0odus$nodus limfa dan organ limfa !ang lain menapis limfa untuk
mengeluarkan mikroorganisma dan bahan asing. 'rgan$organ limfatik
mengandungi limfosit !ang akan memusnahkan organisma !ang
merbaha!a.
Limfa
Sejenis "e"air jernih !ang mempun!ai kandungan !ang sama dengan
plasma.
erasal dari "e"air plasma !ang melintasi dinding kapilari di hujung
arteriol.
1pabila "e"air interstitial diserap dan masuk ke kapilari limfa, ia di
panggil limfa.
2engembalian "e"air ini ke darah dapat men"egah edema dari terjadi
dan membantu mengekalkan isipadu dan tekanan darah.

Salur Limfa
Salur limfa han!a mengangkut "e"air dari tisu
a! Kapilari -imfa
erasal sebagai hujung tiub tertutup di dalam ruang interstitial.
Kapilari limfa terdapat di seluruh badan ke"uali sumsum tulang,
sistem saraf pusat dan epidermis kulit iaitu organ !ang mempun!ai
kurang salur darah.
Dinding kapilari terbentuk dari selapis endotelium dan mudah
men!erap "e"air interstitial termasuk protin dan sel$sel !ang mati.
3ndotelium disaluti dengan satu lapisan sel skuamus
membentuk injap satu hala.
/njap ini membenarkan kemasukan "e"air ke dalam kapilari
tetapi menghalang limfa keluar dari kapilari limfa.
Kapilari$kapilari limfa ber"antum untuk membentuk salur$salur
limfa !ang lebih besar sehingga menjadi 2 salur limfa !ang di panggil
duktus limfatik.

b. Duktus -imfatik
Dua duktus limfatik adalah:
)! Duktus limfatik kanan
! Duktus torasik
Duktus -imfatik Kanan
2anjang lebihkurang 1 sm dan terletak di pangkal leher.
(enerima limfa dari separuh kanan toraks, kepala dan leher dan
anggota atas kanan.
Duktus limfatik kanan membuka ke dalam #ena subkla#ian
kanan.
2
Duktus Torasik
ermula di sisterna kili 4"isterna "h!li5 di hadapan badan dua
tulang #ertebra lumbar !ang pertama.
(enerima limfa dari kedua belah kaki, pel#is, ka#iti abdomen,
separuh kiri toraks, kepala dan leher dan anggota atas kiri.
2anjang lebih kurang 6+ sm dan membuka ke dalam #ena
subkla#ian kiri.
Organ-Organ Limfatik
%iri$"iri organ limfatik adalah berkelompok di antara limfosit dan
makrofaj dalam rangkaian tisu perantara.
-imfosit berasal dari bone marro. dan di ba.a ke organ limfatik oleh
darah.ila terdapat serangan mikroorganisma dan bahan asing,
limfosit akan menambah bilangann!a dalam organ limfatik dan dihantar
ke tempat !ang terlibat untuk mela.an mikrorganisma.
'rgan$organ terdiri dari:
1. 0odus limfa 4-!mph node5
2. Tonsil
3. Spleen
6. Kelenjar Thimus 4Th!mus gland5
*o+us Limfa
erbentuk bujur atau seperti ka"ang dan berbagai sai7.
iasan!a terdapat di dalam kumpulan sepanjang salur$salur limfa.
-imfa mengalir menerusi beberapa nodus, biasan!a 8$1+ sebelum
kembali ke peredaran #ena.
Struktur 0odus -imfa
(empun!ai kapsul luar dari tisu berserat !ang terbenam ke dalam
membentuk trabekulae.
Kandungan !ang paling penting dalam nodus limfa adalah retikular dan
tisu limfatik !ang mengandungi ban!ak limfosit dan makrofaj.
Terdapat sehingga empat atau lima salur limfa aferen !ang memasuki
nodus tetapi han!a satu salur eferen 4keluar5.
-imfa dari kepala dan leher melalui nodus$nodus ser#ikal dalam dan
superfisial.
-imfa dari anggota atas melalui nodus$nodus di ka.asan siku,
kemudian ke nodus aksila dalam dan superfisial.
-imfa dari ka#iti toraks mengalir ke kumpulan nodus di mediasternum,
salur pernafasan !ang besar, esofagus dan dinding dada.
Keban!akan limfa dari pa!u dara mengalir ke aksila.
-imfa dari pel#ik dan ka#iti abdomen melalui nodus$nodus limfa
sebelum memasuki "isterna "h!li.
-imfa dari anggota ba.ah mengalir ke nodus dalam dan superfisial di
belakang lutut dan inguinal.
Tiada nodus limfa dalam sistem saraf pusat.
3
-okasi 0odus -imfa
Terdapat 3 ka.asan superfisial di kedua belah badan, nodus limfa
berkelompok:
1. -eher 9 nodus ser#ikal
2. Ketiak 9 nodus a:illari
3. %elah peha$ nodus ingiunal
;ungsi 0odus -imfa
1. (enapis limfa sebelum kembalikann!a ke darah
Semasa limfa mengalir dalam sinus limfa$mikroorganisma, sel rosak,
sel kanser, sisa sel ditapis oleh rangkaian berfiber.
-imfosit bertindak terhadap bakteria, #irus dan sel kanser$
memusnahkann!a.
(akrofaj mengelilingi organisma sel mati dan kanser !ang
dimusnahkan oleh limfosit, kemudian menghadamkann!a.
2. 2roliferasi limfosit
1ktifkan T dan limfosit membiak di dalam nodus limfa.
1ntibodi dihasilkan oleh limfosit !ang masuk ke dalam limfa dan
salur darah ke nodus.
Limpa $Spleen'
'rgan limfa paling besar.
(engandungi retikular dan tisu limfatik.
Terletak di hipokondium kiri di antara fundus perut 4stoma"h5 dan
diafragma.
iasan!a bersai7 12 sm panjang, < sm lebar dan seberat 2++ gm.

'rgan =ang erkaitan Dengan Spleen
Superior dan posterior: Diaphragm
/nferior: -eft "oli" fle:ure of the large intestinal
1nterior: ;undus stoma"h
(edial: 2an"reas dan left kidne!
-ateral: Separated from *
th
, 1+
th
dan 11
th
ribs dan
inter"ostals mus"le oleh diaphragm

Struktur -impa
erbentuk bujur dengan hilum di sebelah ba.ah dan medial.
(empun!ai kapsul luar dari fibroelastik !ang terbenam ke dalam
membentuk trabekulae.
Di antara trabekulae terdapat pulpa limpa 4spleni" pulp5 !ang
mengandungi limfosit dan makrofaj.
Terdiri dari beberapa lobul !ang mempun!ai rangkaian tisu berfiber dan
dua jenis tisu iaitu pulpa putih4.hite pulpa5 dan pulpa merah4red
pulpa5.
2ulpa putih terbentuk dari tisu limfatik !ang mengandungi limfosit di
sekeliling arteri.
6
2ulpa merah terbentuk dari sinus #ena !ang berisi darah kelompok
limfosit dan makrofaj.
Struktur !ang memasuki dan keluar dari limpa di hilum adalah:
a. 1rteri splenik, "abang dari artei seliak.
b. >ena splenik, "abang dari #ena portal.
". Salur eferan limfa 4salur keluar5.
d. Saraf.
;ungsi -impa
1. (enapis darah
-imfosit dalam spleen musnahkan patogen dalam darah
makrofaj menghadamkan patogen !ang dimusnahkan dan eritrosit
!ang rosak dan tua.

2. )asilkan limfosit
Sebagai tindakbalas terhadap serangan mikroorganisma merbaha!a.

3. (enakung darah
Sinus #ena dalam limpa menjadi takungan darah
dalam keadaan pendarahan,spleen akan menge"ut dan keluarkan
darah untuk dihantar ke sirkulasi sistemik sebagai satu tindakbalas
perlindungan.

Kelenjar T%imus
Terletak di bahagian atas mediasternum dari belakang sternum hingga
ke pangkal leher.
erat maksima semasa baligh adalah 3+96+ g sebelum menjadi atrofi.
'rgan =ang erkaitan Dengan Thimus
1nterior: Sternum dan upper 6th ra.an "ostal.
2osterior: 1r"h aorta dan "abangn!a, #ena bra"hio"ephali" dan trakea.
-ateral: -ung.
Superior: Struktur di atas leher.
/nferior: ?antung.
Struktur Kelenjar Thimus
Terdiri dari 2 lobus !ang terbentuk dari areolar tisu.
-obus selaputi oleh kapsul fibrous !ang membahagi lobus dengan
irregular "abang rangka epithelial sel dan limfosit.
;ungsi Kelenjar Thimus
1. 2emerosesan dan pematangan -imfosit T
-imfosit dalam timus tidak bertindakbalas terhadap patogen atau
bahan asing.
-imfosit$T matang keluar dari timus dan masuk ke dalam darah
kemudian ke organ limfatik lain di mana ia akan lakukan fungsi
perlindungan.

2. )asilkan hormon Timosiin 4th!mosin5
@
Th!mosin merangsangkan pematangan limfosit dalam organ limfatik
lain.

Tisu Limfoi+ ,erkaitan Mukosa $Mu#osa-Asso#iate+ L&mp%oi+ Tissue -
MALT'
Di seluruh badan, terdapat tisu$tisu limfoid !ang terletak di tempat$
tempat !ang strategi.
/a mengandungi -imfosit dan T !ang penting untuk mengesan
jangkitan.
Dua kumpulan (1-T adalah:
a. Tonsil: Terletak di tekak.
b. Tompok 2e!er: Terletak di usus ke"il.
Tonsil
Tisu limfatik !ang berkelompok di ba.ah membran mukus hidung, mulut dan
4phar!n:5. Tiga kumpulan tonsil adalah:
1. Tonsil faringeal atau adenoid
2. Tonsil lelangit4palatine5
3. Tonsil lingual

1. Tonsil faringeal atau adenoid
Terletak berhampiran pembukaan ka#iti nasal ke dalam farink.
2. T onsil lelangit4palatine5
Terletak berhampiran permukaan ka#iti oral ke dalam farink.
3. T onsil lingual
Terletak di permukaan posterior lidah

;ungsi Tonsil
-imfosit dan makrofaj dalam tonsil memberi perlindungan dari bahan baha!a
dan patogen !ang masuk melalui hidung atau mulut.
A