Anda di halaman 1dari 2

Angka Dalam Bahasa Korea

Hitungan angka dalam Bahasa Korea di bagi


menjadi 2 yaitu :

angka asli dalam Bahasa Korea
dan angka atau bilangan yang di sadur dari
bahasa cina ( Sino Korea )

dibawah ini kamu dapat belajar membaca
angka atau bilangan dalam Bahasa korea :
Angka Pure Korean (asli korea):

1. () : Hana
2. () : Dul
3. () : Set
4. () : Net
5. : Dasot
6. : Yosot
7. : Ilgop
8. : Yodol
9. : Ahob
10. : Yol
11. : Yol Hana
12. : Yol Dul
20. () : Semul
30. : Soren
40. : Mahen
50. : Suin
60. :Yei Sun
70. : Iren
80. : Yoden
90. : Ahen

100 ( Beik )
1,000 ( Chon )
10,000 ( Man )
100,000 ( Sib Man )
1,000,000 ( Beik Man )------>
dibaca : Beng Man
10,000,000 ( Chon Man )
100,000,000 ( Og )
1,000,000,000 ( Sib Og )
10,000,000,000 ( Beik Og )
100,000,000,000 ( Chon Og )
1,000,000,000,000 ( Co )

Numbers Sino-Korean (saduran dari
Bahasa Cina) :
1. : il
2. : i
3. : sam
4. : sa
5. : o
6. : yuk
7. : chil
8. : phal/fal
9. : gu
10. : sib
11. : sib il
12. : sib i
20. : i sib
30. : sam sib
40. : sa sib
50. : o sib
60. : yuk sib
70. : chil sib
80. : phai sib
90. : gu sib

keterangan dalam membaca bilangan Korea
dapat di sederhanakan sebagai berikut:
setelah angka 10 ( sepuluh ),20 ( dua
puluh )....sampai 90 ( sembilan puluh )
dibelakang angka , kita sebutkan angka dari
awal 1( satu ) sampai 9 (sembilan)

Contoh :
angka (asli Korea) 11 = 10 ( / yol ) + 1 (
/ hana ) =====> 11 ( / yol hana )
sino Korea 11 = 10 ( /sib ) + 1 ( / il )
=====> 11 ( / sibil )