Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR CALON PESERTA UASBN TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NAMA SEKOLAH : SDN SUNDAWENANG


NSS : 101020617016
KURIKULUM : KTSP
NO.TELP : (0266) 537422
PEKERJAA PENDIDIK
KELAMIN PENGH
NO N AN Jumlah
AGA ASILAN
URU NO INDUK NAMA PESERTA TEMPAT TGL LAHIR NAMA ORANG TUA ALAMAT Saudar
L P MA AYA IBU AYA IBU ORANG
T H H a
TUA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kp.Sundawenan Rt.31/1
1 0405 01002 EKA SURYANA Sukabumi, 05-06-1997 L Eko g 3 Ds.Sundawenang Islam H K A B B 1
Ai Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.27/1
2 0405 01003 NADI SUHENDAR Sukabumi, 15-04-1996 L Ujang Suherman g 1 Ds.Sundawenang Islam I K A B B 7
Yuyun Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
3 0405 01004 RIZKA MARCHILIA Tasikmalaya, 31-03-1997 P Uwem Hidayat g 3 Ds.Sundawenang Islam G B C E C 5
Rita Pursitawati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
4 0405 01005 AGIA PRAYOGA Sukabumi, 03-08-1996 L Agus g 3 Ds.Sundawenang Islam H K C B B 5
Rini Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.27/1
5 0405 01008 ARI SOBARI Sukabumi, 08-04-1996 L M.Hamdan g 1 Ds.Sundawenang Islam I I A A A 4
Dedeh Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.26/1
6 0405 01009 ARIF IBRAHIM Sukabumi, 09-11-1997 L Endang Sugandi g 1 Ds.Sundawenang Islam G K B C E 2
Midawati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
7 0405 01011 DAMAR ANUGRAH ALSIDIQSukabumi, 09-11-1998 L Daden Suryana g 3 Ds.Sundawenang Islam G G C C C 3
Yeti Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.27/1
8 0405 01013 DEWI UTARI Sukabumi, 25-10-1996 P R.Bambang.W g 1 Ds.Sundawenang Islam I K B B B 4
Nani Rochaini Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.32/1
9 0405 01014 DIMAS FAJRI ANUGRAH Sukabumi, 13-12-1997 L Asep Oktob Iskandar g 1 Ds.Sundawenang Islam B K F D C 2
Dian Widya Indrawati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
10 0405 01015 DODI ANDRIANTO Sukabumi, 15-03-1998 L Juman g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam I K B B B 4
Nani Rochaini Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.27/1
11 0405 01016 PEBRI PRATIASANDI Sukabumi, 24-03-1998 L Adiyasa g 1 Ds.Sundawenang Islam G K B B B 1
Tuti Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
12 0405 01017 GILANG MAULANA Sukabumi, 17-07-1998 L Deudeu Jumiyadi g 3 Ds.Sundawenang Islam H H B B B 1
Dwi Lestari Kec. Parungkuda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kp.Sundawenan Rt.31/1
13 0405 01018 HADI MAULANA Sukabumi, 30-09-1998 L Sasmito g 3 Ds.Sundawenang Islam H K C B B 2
Nurlela Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
14 0405 01019 HANIFAH Sukabumi, 18-04-1997 P Syamsul Bahri g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam I K A A A 7
Iin Kec. Parungkuda
Kp.Ongkrak
15 0405 01020 HILWA KUSNO NURANISA Sukabumi, 16-12-1997 P Kusno batas Rt.04/03Desa Pamuruyan Islam B K C B C 5
Nenen Hunaenah Kec. Cibadak
Kp.Sundawenan
16 0405 01023 INDRI RAHAYU Sukabumi, 24-10-1998 P Endang Susilo g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam H H C B C 3
Tati Supriati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
17 0405 01024 KRISCAHYA SUBAGJA Sukabumi, 14-03-1998 L Acep Subagja g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam B K G C D 2
Sumirah Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
18 0405 01025 LISDAYANTI Sukabumi, 13-04-1998 P Maman Darmawan g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam G H B C B 2
Melisah Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
19 0405 01026 LUKMAN HIDAYATULLAH Sukabumi, 05-06-1997 L Ujang Mulayana g Rt.29/12 Ds.Sundawenang Islam I K C B B 1
Oon Setiawati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
20 0405 01031 RENTI RISMAYA Sukabumi, 22-09 1997 P Rudi Reno (Alm) g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam I K B B B 5
Euis Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
21 0405 01033 RIZA TIPA HARYADI Sukabumi, 16-07-1998 L Budi g Rt.26/11 Ds.Sundawenang Islam H K C B C 1
Tini Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
22 0405 01035 SEPRI ALIANDRI PERMANASukabumi, 02-09-1996 L Utay g 3 Ds.Sundawenang Islam I H A A B 4
Yoyoh Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
23 0405 01036 SEPTI MAULANI Sukabumi, 12-09-1996 P Nanang g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam G G B B B 1
Aisah Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
24 0405 01037 SITI NURIKA Sukabumi, 24-06-1998 P Karsam g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam G K C B C -
Rita Diana Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
25 0405 01038 VICKY VINCIANA Sukabumi, 27-04-1998 P Vincent (alm) g Rt.29/12 Ds.Sundawenang Islam - K G C C 2
Susi Lusiana Dewi Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
26 0405 01039 WIDYA MUSDALIFAH Sukabumi, 05-10-1997 P Cecep Sujana g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam I K C B B 2
Marsadatul Ilmi Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
27 0405 01043 YOGA VIKRIANSYAH Sukabumi, 26-08-1998 L Yofie Syarip Hidayat W g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam G G B C C 2
WIJAYA Ida Farida Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
28 0405 01044 YUNIAR Sukabumi, 06-06-1997 P Muhayara g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam I I A B B 6
Sulastri Kec. Parungkuda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kp.Sundawenan Rt.27/1
29 0405 01045 HERDI ISKANDAR Sukabumi, 15-05-1996 L Dede Iskandar g 1 Ds.Sundawenang Islam I K A A A 4
Rusmiati Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
30 0405 01046 TEDI HIDAYAT Sukabumi, 08-05-1997 L Amang g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam H K A B B 4
Ela Kec. Parungkuda
31 0405 01047 NURBAETI SABTI Sukabumi, 13-09-1997 P Sehabudin Kp.Leuwiorok Rt.11/05 Ds.Sundawenang Islam B K G C C 3
Nunung Yuningsih Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
32 0405 01048 IDRIS HARDI Karanganyar, 19-01-1996L Ismail g 3 Ds.Sundawenang Islam I H B C C 2
Patimah Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan
33 0708 04041 DEDE KURNIA Sukabumi, 11-07-1997 P Jaya g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam I K A A B 4
Encih Nurnawati Kec. Parungkuda
Kp.Kebon
34 0708 04050 EKO SANJAYA Sukabumi, 04-11-1995 L Jajang panjang Rt.36/15 Ds.Sundawenang Islam H K B A C 3
Kartini Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.31/1
35 0809 05057 KHUSNUL KHATIMAH Gunungkidul, 27-10-1998 P Suyanto g 3 Ds.Sundawenang Islam H K C B C 1
ngatirah Kec. Parungkuda
Kp.Sundawenan Rt.27/1
36 0809 05059 NURANISA Sukabumi, 04-11-1997 P Husen g 1 Ds.Sundawenang Islam I H A B B 1
Elis Sumaryati Kec. Parungkuda

Diketahui, Parungkuda, November 2009


pengawas TK/SD Kepala SDN Sundawenang
Kec.Parungkuda

…………………………….. Sumini,A.Ma.Pd
NIP. NIP.19540808 198903 2 002

keterangan :
Kode Pekerjaan : Kode Pendidikan Kode Penghasilan Ortu Kode Agama :
A. Petani/Peternak A. SD/MI/Paket A A. Kurang dari Rp. 500 Ribu A. Islam
B. PNS B. SMP/MTs/Paket B B. Rp. 500 Ribu - Rp.1 Juta B. Katolik
C. ABRI C. SMA/MA/SMK/Paket C C. Rp. 1 Juta - Rp. 3 Juta C. Protestan
D. Guru/Dosen D. Diploma 1 D. Rp. 3 Juta - Rp. 5 Juta D. Budha
E. Dokter E. Dip;oma 2 E. Lebih dari Rp. 5 Juta E. Hindu
F. Politikus F. Diploma 3
G. Pedagang/Wiraswasta G. S1./Sarjana Catatan :
H. Pegawai Swasta H. S.2/Magister * Dilaporkan paling lambat tanggal
I. Buruh I. S3 (Doktor) ** Ditulis dengan tulisan komputer
J. Seni/Lukis/Artis/Sejenis *** Dibuat rangkap 4
K. Dirumah **** Penulisan tanggal lahir menggunakan angka (Sukabumi, 04-03-1997
L. Lain-lain