NAMA SEKOLAH NSS KURIKULUM NO.

TELP
NO URU NO INDUK T 1 1 2

: : : :

DAFTAR CALON PESERTA UASBN TAHUN PELAJARAN 2009/2010 SDN SUNDAWENANG 101020617016 KTSP (0266) 537422
KELAMIN

NAMA PESERTA 3

TEMPAT TGL LAHIR 4 Sukabumi, 05-06-1997

L 5 L

P 6

NAMA ORANG TUA 7 Eko Ai

ALAMAT

PEKERJAA PENDIDIK PENGH N AN Jumlah AGA ASILAN Saudar MA AYA IBU AYA IBU ORANG a H H TUA 10 H 11 K 12 A 13 B 14 B 15 1

0405 01002 EKA SURYANA

8 9 Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.26/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.32/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam

2

0405 01003 NADI SUHENDAR

Sukabumi, 15-04-1996

L

Ujang Suherman Yuyun

I

K

A

B

B

7

3

0405 01004 RIZKA MARCHILIA

Tasikmalaya, 31-03-1997

P

Uwem Hidayat Rita Pursitawati

G

B

C

E

C

5

4

0405 01005 AGIA PRAYOGA

Sukabumi, 03-08-1996

L

Agus Rini

H

K

C

B

B

5

5

0405 01008 ARI SOBARI

Sukabumi, 08-04-1996

L

M.Hamdan Dedeh

I

I

A

A

A

4

6

0405 01009 ARIF IBRAHIM

Sukabumi, 09-11-1997

L

Endang Sugandi Midawati

G

K

B

C

E

2

7

0405 01011 DAMAR ANUGRAH ALSIDIQ Sukabumi, 09-11-1998

L

Daden Suryana Yeti

G

G

C

C

C

3

8

0405 01013 DEWI UTARI

Sukabumi, 25-10-1996

P

R.Bambang.W Nani Rochaini

I

K

B

B

B

4

9

0405 01014 DIMAS FAJRI ANUGRAH

Sukabumi, 13-12-1997

L

Asep Oktob Iskandar

B

K

F

D

C

2

10 0405 01015 DODI ANDRIANTO 11 0405 01016 PEBRI PRATIASANDI

Sukabumi, 15-03-1998

L

Dian Widya Indrawati Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Juman g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam Nani Rochaini Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam

I

K

B

B

B

4

Sukabumi, 24-03-1998

L

Adiyasa

G

K

B

B

B

1

Tuti 12 0405 01017 GILANG MAULANA Sukabumi, 17-07-1998 L Deudeu Jumiyadi Dwi Lestari 1 2 3 4 Sukabumi, 30-09-1998 5 L 6 Sasmito Nurlela 14 0405 01019 HANIFAH Sukabumi, 18-04-1997 P Syamsul Bahri Iin 15 0405 01020 HILWA KUSNO NURANISA Sukabumi, 16-12-1997 16 0405 01023 INDRI RAHAYU 17 0405 01024 KRISCAHYA SUBAGJA 18 0405 01025 LISDAYANTI P Kusno Nenen Hunaenah Sukabumi, 24-10-1998 P Endang Susilo Tati Supriati Sukabumi, 14-03-1998 L Acep Subagja Sumirah Sukabumi, 13-04-1998 P Maman Darmawan Melisah 19 0405 01026 LUKMAN HIDAYATULLAH Sukabumi, 05-06-1997 20 0405 01031 RENTI RISMAYA 21 0405 01033 RIZA TIPA HARYADI L Ujang Mulayana Oon Setiawati Sukabumi, 22-09 1997 P Rudi Reno (Alm) Euis Sukabumi, 16-07-1998 L Budi Tini 22 0405 01035 SEPRI ALIANDRI PERMANASukabumi, 02-09-1996 23 0405 01036 SEPTI MAULANI 24 0405 01037 SITI NURIKA 25 0405 01038 VICKY VINCIANA L Utay Yoyoh Sukabumi, 12-09-1996 P Nanang Aisah Sukabumi, 24-06-1998 P Karsam Rita Diana Sukabumi, 27-04-1998 P Vincent (alm) 7

Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda 8 9 Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Ongkrak batas Rt.04/03Desa Pamuruyan Islam Kec. Cibadak Kp.Sundawenan g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.29/12 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.25/11 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.26/11 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.29/12 Ds.Sundawenang Islam

H

H

B

B

B

1

10 H

11 K

12 C

13 B

14 B

15 2

13 0405 01018 HADI MAULANA

I

K

A

A

A

7

B

K

C

B

C

5

H

H

C

B

C

3

B

K

G

C

D

2

G

H

B

C

B

2

I

K

C

B

B

1

I

K

B

B

B

5

H

K

C

B

C

1

I

H

A

A

B

4

G

G

B

B

B

1

G

K

C

B

C

-

-

K

G

C

C

2

Susi Lusiana Dewi 26 0405 01039 WIDYA MUSDALIFAH 27 0405 01043 YOGA VIKRIANSYAH WIJAYA 28 0405 01044 YUNIAR Sukabumi, 06-06-1997 P Sukabumi, 05-10-1997 P Cecep Sujana Marsadatul Ilmi Sukabumi, 26-08-1998 L

Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.28/12 Ds.Sundawenang Islam

I

K

C

B

B

2

Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Yofie Syarip Hidayat W g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam Ida Farida Muhayara Sulastri Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.30/12 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda 7 Dede Iskandar Rusmiati 8 9 Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Leuwiorok Rt.11/05 Ds.Sundawenang Islam

G

G

B

C

C

2

I

I

A

B

B

6

1

2

3

4 Sukabumi, 15-05-1996

5 L

6

10 I

11 K

12 A

13 A

14 A

15 4

29 0405 01045 HERDI ISKANDAR 30 0405 01046 TEDI HIDAYAT 31 0405 01047 NURBAETI SABTI 32 0405 01048 IDRIS HARDI 33 0708 04041 DEDE KURNIA 34 0708 04050 EKO SANJAYA 35 0809 05057 KHUSNUL KHATIMAH 36 0809 05059 NURANISA

Sukabumi, 08-05-1997

L

Amang Ela

H

K

A

B

B

4

Sukabumi, 13-09-1997

P

Sehabudin Nunung Yuningsih

B

K

G

C

C

3

Karanganyar, 19-01-1996L

Ismail Patimah

Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan g Rt.32/13 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Kebon panjang Rt.36/15 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.31/1 g 3 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda Kp.Sundawenan Rt.27/1 g 1 Ds.Sundawenang Islam Kec. Parungkuda

I

H

B

C

C

2

Sukabumi, 11-07-1997

P

Jaya Encih Nurnawati

I

K

A

A

B

4

Sukabumi, 04-11-1995

L

Jajang Kartini

H

K

B

A

C

3

Gunungkidul, 27-10-1998

P

Suyanto ngatirah

H

K

C

B

C

1

Sukabumi, 04-11-1997

P

Husen Elis Sumaryati

I

H

A

B

B

1

Diketahui, pengawas TK/SD Kec.Parungkuda

Parungkuda, November 2009 Kepala SDN Sundawenang

……………………………..

Sumini,A.Ma.Pd

NIP. keterangan : Kode Pekerjaan : A. Petani/Peternak B. PNS C. ABRI D. Guru/Dosen E. Dokter F. Politikus G. Pedagang/Wiraswasta H. Pegawai Swasta I. Buruh J. Seni/Lukis/Artis/Sejenis K. Dirumah L. Lain-lain

NIP.19540808 198903 2 002

Kode Pendidikan A. SD/MI/Paket A B. SMP/MTs/Paket B C. SMA/MA/SMK/Paket C D. Diploma 1 E. Dip;oma 2 F. Diploma 3 G. S1./Sarjana H. S.2/Magister I. S3 (Doktor)

Kode Penghasilan Ortu A. Kurang dari Rp. 500 Ribu B. Rp. 500 Ribu - Rp.1 Juta C. Rp. 1 Juta - Rp. 3 Juta D. Rp. 3 Juta - Rp. 5 Juta E. Lebih dari Rp. 5 Juta

Kode Agama : A. Islam B. Katolik C. Protestan D. Budha E. Hindu

Catatan : * Dilaporkan paling lambat tanggal ** Ditulis dengan tulisan komputer *** Dibuat rangkap 4 **** Penulisan tanggal lahir menggunakan angka (Sukabumi, 04-03-1997