Anda di halaman 1dari 7

Tarikh : 15 April 2014

Kelas : 2 Cerdas
Tempoh : 60 minit
Masa : 7.50 8.50 pagi
Bilangan murid : 25 orang
Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi
Tema : Pemilihan makanan yang seimbang
Tajuk : Makanan dan khasiatnya
Pengetahuan sedia ada murid : Murid dapat membezakan makanan berkhasiat atau
tidak berkhasiat
Objektif pengajaran :
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Dapat membezakan sekurang- kurangnya 4 contoh makanan dengan betul
mengikut kumpulan makanan menggunakan peta minda.
2. Dapat memilih gambar- gambar makanan yang baik untuk dimasukkan dalam
portfolio murid.
3. Mampu menyatakan sekurang- kurangnya 1 kepentingan makanan seimbang
kepada mereka.
Penggabungjalinan : Bahasa Malaysia, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Nilai nilai murni : Bertanggungjawab, kesederhanaan
Alat bantu mengajar : Lembaran kerja, contoh gambar makanan, komputer dan
LCD
Bahan rujukan : Buku teks Dunia Sains dan Teknologi tahun 2
Buku aktiviti Dunia Sains dan Teknologi tahun 2
Langkah keselamatan : Berhati- hati dalam membuat aktiviti dalam kelas
Set induksi : Guru memainkan video lagu Makan oleh artis Jalil Hamid.
Murid diminta meneliti video yang ditayangkanIsi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Set
Induksi
(5 minit)


Membanding
beza:
Keadaan
fizikal

Sesi soal
jawab.
i) Ceritakan apa
yang dapat
kamu lihat.
1. Guru memaparkan
video klip lagu
Makan oleh artis Jalil
Hamid dengan
menggunakan
komputer dan LCD
Projector.
2. Guru menyoalkan
murid tentang
makanan yang
ditayangkan.


1. Murid
menerangkan keada
an fizikal yang
ditunjukkan dalam
video berkenaan.
2.Murid diminta
membanding beza
keadaan fizikal dan
dibahagikan kepada
kategori, iaitu sihat
dan lemah.

KBKK :
Membanding Beza

Strategi :
- Kemahiran ICT
- Verbal Linguistik

Konsep 5P:
Gabungjalinan :
Bahasa Melayu
( Keadaan fizikal )

Konsep 5P
Penerapan Nilai :
Keyakinan
Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas.

Langkah Pengenalan
makanan
1. Guru menerangkan
definisi dan konsep
1. Murid memberi
pendapat dan idea
Rujukan :
1
(20
minit)

seimbang dan
jenis
kumpulan
makanan.
Sesi soal
jawab.
i) Apakah
makanan yang
tergolong
dalam
kumpulan
karbohidrat?
ii) Apakah
makanan yang
tergolong
dalam
kumpulan
protein?
iii)Apakah
makanan yang
tergolong
dalam
kumpulan
vitamin atau
mineral
galian?
iv)Apakah
makanan yang
tergolong
dalam
kumpulan
lemak atau
minyak?
v) Apakah fungsi
makanan
seimbang
makanan seimbang.
2. Guru menjelaskan
kumpulan makanan
dan fungsi-fungsi
makanan
berdasarkan piramid
makanan.
3. Guru menyoalkan
murid berdasarkan
piramid makanan.
4. Guru
menggabungjalinkan
mata pelajaran Sains
dengan pengelasan
makanan dan fungsi-
fungsi makanan
terhadap tubuh
badan.

tentang kumpulan-
kumpulan yang
terkandung dalam
piramid makanan.

Piramid makanan

KBKK :
Menjana Idea

Strategi :
- Kemahiran ICT
- Verbal Linguistik

Konsep 5P:
Gabungjalinan :
-Sains
-Bahasa Melayu
( Piramid
makanan )

Konsep 5P
Penerapan Nilai :
- Kesederhanaan

Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas.

terhadap
tubuh badan?

Langkah
2
(15
minit)

Kepentingan
pengambilan
makanan
seimbang.
Faktor-faktor
pengabaian
makanan
seimbang.
Prinsip-prinsip
pemakanan
sihat.
Penggunaan
Tatabahasa :
Kata Tanya


Sesi soal
jawab.
i) Apakah
kepentingan
pengambilan
makanan
seimbang?
ii) Apakah faktor-
faktor
pengambaian
makanan
seimbang?
iii)Bagaimanakah
1. Guru menerangkan
kepentingan
pengambilan
makanan seimbang.
2. Guru menjelaskan
faktor-faktor yang
menyebabkan
berlakunya
pengabaian makanan
seimbang.
3. Guru menitikberatkan
prinsip pemakanan
sihat.
4. Guru menerangkan
definisi kata tanya
dan penggunaan
tatabahasa kata
tanya.
5. Guru memberikan
contoh ayat tanya.
6. Guru
menggabungjalinkan
mata pelajaran PJK
dengan kebaikan
aktiviti fizikal.

1. Murid memberi
pendapat atau idea
dalam aktiviti soal
jawab.
2. Murid memberi
contoh ayat tanya.
3. Murid menyebut
kebaikan bersenam.

KBKK :
- Menjana Idea
- Menganalisis

Strategi :
Masteri

Konsep 5P
Gabungjalinan :
- PJK
-Tatabahasa
( Kata Tanya )

Konsep 5P
Penerapan Nilai :
- Keyakinan
-Bertanggungjawab

Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas.
mengamalkan
prinsip
pemakanan
sihat?

Langkah
3
(15
minit)

Pengayaan
dan
Pemulihan
Membaca,
mendengar
dan bertutur

1. Guru membimbing
murid membaca
petikan yang
diberikan.
2. Guru menyoalkan
murid tentang Menu
Saya Berkhasiat.
3. Guru menjalankan
aktiviti pengayaan.
4. Guru menjalankan
aktiviti pemulihan.

1. Murid membaca
petikan dengan
sebutan yang jelas
dan intonasi yang
betul.
2. Murid menjawab
soalan secara
bertatasusila.

KBKK :
- Menjana Idea
- Verbal
Linguistik

Strategi :
Masteri

Konsep 5P
Gabungjalinan :
-Tatabahasa
( Kata Tanya )

Konsep 5P
Penerapan Nilai :
- Keyakinan
-
Bertanggungjawab

Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas

Penutup
(5 minit)

Rumusan.
- Kumpulan
makanan dan
kepentingan
makanan
seimbang.

- Penggunaan
kata tanya
dalam
pertuturan.
1. Guru merumuskan
kumpulan makanan
dan kepentingan
makanan seimbang.
2. Guru mengulangi
penggunaan kata
tanya dalam
pertuturan.
3. Guru mengedarkan
lembaran kerja.
Guru membincangkan
hasil kerja murid.
1. Murid membuat
lembaran kerja
dengan bersungguh-
sungguh.

KBKK :
- Menjana Idea
- Verbal
Linguistik

Strategi :
Masteri

Konsep 5P
Gabungjalinan :
-Tatabahasa
( Kata Tanya )

Konsep 5P
Penerapan Nilai :
- Keyakinan
-
Bertanggungjawab
Strategi / Teknik:
Penyoalan seluruh
kelas