Anda di halaman 1dari 1

Ujian Kawad: (Prosedur)

1. Doa Masuk Baris (Sila tukar arahan "3 baris" kpd "1 baris")
2. Paras Baris
3. Kekanan Lurus
4. Buka Barisan
5. Tutup Barisan
6. Bergerak ke kiri ke kiri pusing
7. Bergerak ke kanan ke belakang pusing
8. Menghadap ke belakang ke kanan pusing
9. Menghadap ke depan ke belakang pusing
10. Lapor (Belum tahu isi-isi lapor itu lagi)
Doa masuk baris: Dengar semua sini sekali, apabila
mendapat hukuman satu barisan di hadapan saya gerak,
skuad hendaklah sedia, berlari, berbaris di dalam satu
barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya
menghadap, faham itu skuad. Satu barisan di hadapan
saya.....gerak.