Anda di halaman 1dari 2

Pemprosesan maklumat menggunakan analisis SWOT

Strength-Kekuatan Opportunities
Prinsip dan idea dalam
pembelajaran dipersembahkan
kepada pelajar bukan ditemui
sendiri oleh mereka tetapi melalui
resepsi atau penerimaan.
Dapat menjadikan pembelajaran
lebih sistematik, mudah dan
teratur.
Murid dapat melatih pemikiran
mereka untuk mencari lebih
banyak maklumat sendiri.
Dapat memotivasikan murid
supaya mengambil inisiatif.
Guru boleh mempelbagaikan cara
pengajaran bagi menarik minat
murid.


Guru menyampaikan maklumat
lengkap dalam susunan yang
teratur.
Murid dapat melibatkan diri dalam
proses penaakulan bagi
mengasahkan kemahiran menyoal
dan membuat kesimpulan serta
membina dan seterusnya menguji
konsep dan hipotesis.
Model ini dapat menunjukkan
kesedaran dan penghargaan
mengenai potensi diri murid-murid.

Weakness-Kelemahan Threat-Ancaman
Penggunaan model ini bergantung
sepenuhnya kepada guru-guru.
Pelajar tidak dapat membezakan
mana adalah baik atau buruk.
Memerlukan motivasi untuk
melaksanakan proses
pembelajaran .Sebahagian murid akan
menghadapi masalah dalam
memahami isi pelajaran. Tahap
kemampuan intelektual setiap
murid berbeza antara satu sama
lain.

Masa penyimpanan maklumat
dalam ingatan jangka pendek amat
singkat.
Menerima rangsangan yang salah.
Guru memupuk nilai murni atau
nilai moral.

Tidak diberikan peneguhan atau
motivasi.
Guru perlu mempelbagaikan
aktiviti pengajaran dan
pembelajaran untuk mengelakkan
murid rasa bosan.
Sesetengah murid tidak berminat
dalam P&P.
Guru memberi peluang kepada
murid menanya soalan.
Guru memberi latihan kepada
pelajar.
Murid cepat lupa apa yang
dipelajari.
Guru perlu sentiasa memberi
latihan kepada pelajar.
Guru juga boleh mengajar pelajar
dengan cara chunk.