Anda di halaman 1dari 9

1

BAHAGIAN B
[40 MARKAH]
Jawab semua soalan di kertas yang disediakan.

21. Rajah (a), (b), (c) menunjukkan lukisan unjuran ortografik.

Rajah (a)

Rajah (b)

Rajah (c)

Berdasarkan Rajah (a), (b), (c).


(a) Nyatakan empat jenis garisan dalam lukisan teknik.
[4 Markah]
(b) Namakan tiga jenis alatan yang diperlukan dalam lukisan teknik.
[3 Markah]
(c) Nyatakan tiga jenis pensel yang perlu digunakan untuk melukis.
[3 Markah]

Ruang Jawapan

(a) Empat jenis garisan dalam lukisan teknik.

.
(b) Tiga jenis alatan yang diperlukan dalam lukisan teknik.

(c) Tiga jenis pensel yang perlu digunakan untuk melukis.

22. Rajah menunjukkan peranggu meja.

Rajah
Berdasarkan Rajah
(a)

Nyatakan cara peranggu meja disediakan di atas.


[1 Markah]

(b) Terangkan penyediaan peranggu meja diatas.


[4 Markah]
(c) Nyatakan lima jenis alatan peranggu meja di atas.
[5 Markah]

Ruang Jawapan

(a) Peranggu meja disediakan di atas ialah

Ruang Jawapan

(b) Terangkan penyediaan peranggu meja.

(c) Lima jenis alatan peranggu meja.

23. Rajah menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

Rajah

Berdasarkan Rajah
(a) Nyatakan tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere beserta
warnanya.
[6 Markah]
(b) Nyatakan dua ciri plag 3 pin 13 ampere.
[2 Markah]
(c) Nyatakan dua jenis plag selain 3 pin 13 ampere
[2 Markah]

Ruang Jawapan

(a) Nyatakan tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere beserta
warnanya.

(b) Dua ciri plag 3 pin 13 ampere.

(c) Dua jenis plag selain 3 pin 13 ampere

24
Menu ialah suatu senarai hidangan yang lengkap untuk sesuatu sajian.
Berdasarkan petikan di atas,
(a) Natakan empat tujuan merancang menu.
[4 Markah]
(b) Nyatakan tiga faktor penting dalam perancangan menu.
[3 Markah]
(c) Namakan tiga jenis kain dapur.

8
[3 Markah]

Ruang Jawapan

(a)

Empat tujuan merancang menu.

Ruang Jawapan

(b) Tiga faktor penting dalam perancangan menu.

(c) Tiga jenis kain dapur.

KERTAS SOALAN TAMAT