Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian KBSR

Mata Pelajaran : Sains


Kelas : Tahun 5 Al-Farabi
Tarikh : 16 April 2014
Masa : 60 minit
Bilangan Murid : 30 orang
Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga
Bidang Pembelajaran : Haba
Objektif Pembelajaran : 4.2 Memahami kesan haba terhadap bahan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
- Menyatakan suatu bahan akan mengembang apabila dipanaskan secara
bertulis dalam aktiviti berkumpulan
- Menyatakan suatu bahan akan mengecut apabila disejukkan secara bertulis
dalam aktiviti berkumpulan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
1) Menunjukkan gambar makanan dan membuat pertanyaan kepada guru
2) Membuat demonstrasi tentang pengembangan dan pengecutan belon
3) Menjalankan aktiviti eksperimen untuk mengetahui tentang pengecutan dan
pengembangan bola ping pong.
4) Mendengar cerita dan menjawab pertanyaan guru.
5) Membuat refleksi.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid tahu bahan menerima haba apabila dipanaskan
dan kehilangan habapabila disejukkan
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, berkomunikasi, mengeksperimen
Kemahiran Berfikir : Membanding dan membeza, membuat kesimpulan,
menjana idea, membuat inferens, menghubung kait
Kemahiran Manipulatif :
- Menggunakan dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul
- Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat
- Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
- Minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling
- Bekerjasama
- Sistematik
- Berani mencuba
Sumber Bahan Pengajaran dan Pembelajaran: Bekas air, air panas, ketulan ais, air
paip, lembaran aktiviti, belon, botol, gambar, bola ping pong, bebola logam, penunu
Bunsen, mancis
Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran:
Fasa/ masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi/
Persediaan

(5 minit)
Apabila suatu
bahan
dipanaskan, ia
akan
mengembang dan
apabila ia
disejukkan, ia
akan mengecut.
Guru menunjukkan
gambar makanan
Murid memerhati
Guru bertanya soalan
Cadangan soalan:
a. Apakah yang dapat
kamu lihat?
b. Pernah tak anda
tengok/ perasan ibu
masak keropok lekor?
c. Perasan tak apabila
keropok sedang
dimasak, apa yang
anda boleh perhatikan
kepada saiznya?
d. Kenapa saiznya
mengembang/
membesar?
e. Selepas beberapa minit
apabila keropok telah
dimasak, apa yang
dapat anda perhatikan
dengan saiznya
selepas beberapa
minit?
KPS: Memerhati

KB:
Menghubungkaitk
an

Sumber:
Gambar
Pencetusan
Idea/
Imaginasi

(10 minit)
Apabila suatu
bahan diletakkan
pada keadaan
panas, ia akan
mengembang dan
apabila suatu
bahan diletakkan
pada keadaan
yang sejuk, ia
akan mengecut.
Guru membuat
demontrasi
Murid memerhatikan
demonstrasi
Guru bertanya soalan
Murid membuat
ramalan
Cadangan soalan:
a. Ramalkan apa yang
terjadi apabila botol ini
diletakkan dalam air
sejuk?
b. Ramalkan apa yang
terjadi apabila botol ini
diletakkan dalam air
panas?
c. Mengapa belon ini
KPS:
Memerhati
Meramal

KB:
Menghubungkaitk
an
Menjanakan idea

Sumber:
Air panas, Air
sejuk dengan
ketulan ais,
bekas air, botol
dan belon.

Sikap & Nilai:
Berani mencuba
mengembang/
mengecut?
Penstruktura
n semula
idea/
Perkembang
an

(30 minit)

Bahan menjadi
panas dan
mengembang
apabila haba
dibekalkan.
Bahan menjadi
sejuk dan
mengecut apabila
kehilangan haba.
Guru mengagihkan
bahan kepada setiap
kumpulan.
Guru meminta murid
mencatatkan
pemerhatian
eksperimen dalam
lembaran aktiviti
Murid berbincang
dengan kumpulan
tentang meletakkan
bola ping pong yang
kemek di dalam air
panas
Guru membuat
demonstrasi tentang
pemanasan bebola
logam
Murid berbincang hasil
pemerhatian dan
membuat kesimpulan
dengan bimbingan
guru.
KPS:
Memerhati
Membuat
hipotesis
Membuat
inferens
Mengeksperimen

KB:
Membuat
inferens
Membuat
hipotesis

KM:
Menggunakan
dan
mengendalikan
peralatan Sains
dengan betul
Menyimpan
peralatan dan
bahan sains
dengan betul dan
selamat
Membersihkan
peralatan sains
dengan cara
yang betul.

Sumber:
Bekas air, air,
pemanas air,
lembaran aktiviti,
bola ping pong,
bebola logam,
penunu Bunsen,
mancis

Sikap & Nilai:
Minat dan bersifat
ingin tahu
terhadap alam
sekeliling
Bekerjasama
Aplikasi/
Tindakan

Konsep haba
dalam prinsip
pengembangan
Guru bercerita
Murid mendengar dan
menjawab pertanyaan
KPS:
Memerhati
Membuat
(6 minit) dan pengecutan
jirim banyak
digunakan dalam
kegunaan
seharian.
guru
Cadangan soalan:
a. Kenapa penutup botol
ini dapat dibuka apabila
diletakkan dalam air
panas?
inferens
Sikap & Nilai:
Berani mencuba
Refleksi /
Penutup

(5 minit)


Menyedari haba
penting dalam
kehidupan
seharian.
Murid membuat refleksi
topik pelajaran hari ini.
Guru bertanya soalan
kepada murid.
Cadangan soalan:
a. Andai kata tiada
sumber haba yang
wujud dalam dunia ini,
apakah yang berlaku
kepada kita?