Anda di halaman 1dari 10

Tandakan ( / ) untuk benda hidup dan tandakan ( X ) bagi benda bukan hidup

BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
2 B2 B2 D1 E1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan
hidup

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
Bulatkan bahagian tubuh yang digunakan untuk :BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
3 B3 B3 D1 E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh
manusia

sentuh
dengar
lihat
hidu
rasa
Pilih dan tuliskan jawapan yang sesuai dengan ciri-ciri benda hidup.


BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
5 B5 B5 D1 E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran
tentang ciri benda hidup.bernafas membesar
makanan
membiak
air bergerakIsikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai
1. Saya menggunakan untuk

2 Abu menggunakan untuk

3 Meena menggunakan untuk


4 Chong menggunakan untuk

5 Lina menggunakan untuk

6 Irene menggunakan untuk

7 Muthu menggunakan untuk


BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
3 B3 B3 D1 E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh
manusia

melihat mendengar merasa berjalan
menyentuh
menghidu
makan dan minum
Arahan : Lihat gambar. Warnakan jawapan yang betul.

1.
berlari merangkak dengan perlahan.
2.terbang memanjat di udara.

3.terbang berlari dengan pantas.

4.melompat merangkak dengan tinggi.


5.


berlari berenang di dalam kolam.
BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
3 B3 B3 D2 E3 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak
Arahan : Lihat gambar. Lengkapkan pernyataan-pernyataan
berikut.
tangan mulut kaki hidung telinga mata

1.


Saya melihat dengan ________________.
2.


Saya menghidu bau bunga dengan _____________.
3.


Saya melompat dengan menggunakan __________.
4.


Saya memegang penyapu dengan menggunakan
_______________.
5.


Saya makan menggunakan _____________.
6.


Kami mendengar dengan menggunakan _____________.


BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
5 B5 B5 D2 E1
Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran
tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia

Arahan : Tuliskan nombor pada setiap gambar yang menunjukkan
kasih sayang kepada haiwan berdasarkan kepada pernyataan
yang diberikan.
1 Jangan membunuh haiwan
2 Jangan membuat pencemaran sungai
3 Siti memberikan kucingnya makan
4 Roy memandikan anjing peliharaannya
5 Kumar memberikan anjing peliharaannya makan
6 Jessie bermain dengan anjingnya
(menguasai / tidak menguasai)

BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
6 B6 B6 D1 E2 Menunjukkan kasih saying terhadap haiwan
dengan cara tidak menganiaya haiwan.
Tandakan ( / ) bagi bahagian tubuh yang menunjukkan persamaan.

Ada paruh


Ada sayap


Ada mata


Ada sesungut


Ada ekor


Ada siripAda sayap


Ada cangkerang

Ada kaki

Ada sayap

BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS MENGUASAI
BELUM
MENGUASAI
4 B4 B4 D2 E1 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai
ciri yang sama dan berbeza

SEKOLAH KEBANGSAAN LOK YUK, INANAM
PETI SURAT 11757, 88819 KOTA KINABALU, SABAH
TEL/FAX : 088-432033


UJIAN FORMATIF
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1

NAMA MURID: ___________________________ TAHUN: _______________
JADUAL PENENTUAN STANDARD PRESTASI KSSR DST 1

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: TANDATANGAN IBUBAPA

(JAMES JOHNNY) (ELIZABETH LOK FAE LING)BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR EVIDENS
MENGUASA
I
BELUM
MENGUASAI
A B C D E
2 B2 B2 D1 E1 Mengenalpasti benda hidup dan benda bukan
hidup

3 B3 B3 D1 E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh
manusia

3 B3 B3 D1 E1 Menerangkan kepentingan bahagian tubuh
manusia

3 B3 B3 D2 E3 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak
4 B4 B4 D2 E1 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai
ciri yang sama dan berbeza

5 B5 B5 D1 E1 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran
tentang ciri benda hidup.

5 B5 B5 D2 E1
Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran
tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia

6 B6 B6 D1 E2 Menunjukkan kasih saying terhadap haiwan
dengan cara tidak menganiaya haiwan.