Anda di halaman 1dari 23

REZUMATUL

A SAPTEA
La nceputul a .
nabazos, care cu orie ' este satrapul Phar-
unei invazii din partea sa pericolul
fapt se asigure ln vederea acestui
nian Anaxibios, aflat n lacedemo-
cransporte trupele de mercenari n A f 'tre
vocase pe strategii Iobagii acest osia. I n
8
a7est scop 11 con-
d l
d ra a
u- e ca, aca vor trece Bosforul sold .' . n-
armata trern la A;axibioas11nuvo: primi o.
d
l 1 ' -,1 respecta
ttta a, ci, mai mu t, ceru ca armata a d'
b , s iasa tn cetate cu
arme aga1e, urmmd ca aceasta sa" f' d'
A d' h l ie conce iata
titu u ."t A naxibios i pe mercenari
se m de a n1< se putea ne-
avmd ham .. de Anaxibios de Cleandros.
harmostul. strategu scot armata din
care paznicu. mchid
de acest procedeu neomenos, de
/t de posibilitatea de a procura, sar peste zidurr.
deschid ntrea11.a Pa-
nica n de aceste l pe
Anaxibios ajutor din Calcedonia. Intre timp Xeno-
fon, seama ce putea avea ntor-
a evenimentelor, se prin toate mijloacele
pe Amintindu-le, printre altele, si-
a lacedemonienilor, le pime n
pericolul ce-i P._oar_e devenind
Ceea ce sfat111esc - le el - este calitatea
de greci acelora care smt m fruntea
grecilor, ncercnd prin ei, astfel, un tratammt
mai bun".
Atitudinea aceasta binevoitoare de lacedemomen!,
care o la aristocratul X enofon, este determinata
de faptul el era de regimul democrat stabilit
!l.f\RIA .\.fARINESCU-lllMU
. . . rrin n socoate l P.?ate
m p.:::r1t ,<1, c.mtmd '.'" sp_ 1. d Xenofon, mercenarii u
, l.1cniemomem. Sjatf'f! N:on Phryniscos, Philesios
lini,<te>e ,<, conducerea .

spre trace din
TmMsron, f,
0
rmra
unde , l er; ntre greci-
i
p e
1
vzra eg .
mre tJm ' s 't ndrepte armata spre
lor. Astfel, Neon ;ocotea mmerz s , -
eh
Tz'maswn dorea sa treaca in Asia, gm-
crsonts, m tunp cc l d' -
dind C:i hz Jelui acesta ar putea, m ce e ;n urm'!-, :a a1unga
. . PJ. . nz'scos conduca la prmcipele trac
ac3_,,1, 1.::r f d.
Seuthcs. ln acestei con uze, o. n:;a:e parte mtre
le oferzra m dar, ameste-
cndu-se printre lornitoru
Xenofon, care cu de a se mbarca
pe o corabie spre a se fotoarce m patrie, mdemnat de Ana-
xibios lase se rentoarce la unde
este primit rn mare bucurie, socotind prin sprijinul
lui vor trece mai din Tracia n Grecia. Cu toate
eforturile li1i Xenofon, grecii s'int
plece, sub diferite pretexte. Mai mult Xenofon este n-
va n m'ina lui Pharnabazos, satrapul
ca n cea a lui Aristarh, harmostul
va f 1 ars de viu.
ln acestei Xenofon se dea curs
lui Seuthes, care, printr-o solie solicita
concursul a;matei pentru drepturile asu-
P,ra pe care Maisades, le cndva
/l dm care fusese alungat. Pentru ncheierea unei
Xenofo d d '
d. n, mso lt e oameni e ncredere, spre
mf'!__lu: zmde este foarte bine primit. ln schim-
:1 spr!J'.nului pe care armata urma acorde
capetemei trace acesta f 'g 'd - l - .
t /' ld a a uia ca rasp ata un cyzicen pen-
p
ru zecare so. at, pen. tru lohagi
entru strategi El u asigur P . . ,
al ntreprinde;;; pr a,. e greci fi m cawl unui
bine. Lui Xenofon o;ectate, u cum va putea mai
lui iar ca re ed!n raf use sa.-1 dea de pe propria
d: el Bzsanthe, cea mai fru-
La napoiere Xenofon d ,
ceea discut a unsa armata, u aduse la
ase cu euthes. Punnd la vot, pro-
r
"'
REZUMAT - CARTEA A
247
punerile acestuia admise d .
lui Seuthes c';J'e astfel grecii
armata sub cteva zile
h
. d I eno on l"t . d '
t es, e oamenii porne t l a .a un e Seu-
n urma Seuthes / a
0
_serie de atacuri,
clamat de el. era pe mtreg_ re-
solda mercenarilor

ca Seuthes
drepturile numai pe a.d se


dea fie-
l
ld e z1 e ucru care
nemu pe so n special pe X e f ' "
lui Heracleides, omul de al se plmse
ln urma acestui fapt, raporturile dintre X f . S
h
- , , eno on eu-
t se racesc mczt de acum nainte trac nu
mai nimic de recompensele pe care l f' 'd
, . . . . . e aga u1se
la mceput mei nu-1 mai atta prietenie lui Xeno-
fon. De un lucru de pentru lu-
mea. Seuthes crease o mai mare dect a grecilor
ac,;um . va putea singur rezolva problemele'.
f ara a_ mat m prea7ma lui o care oricnd putea
devem un pericol pentru el. luni de la n-
cheierea dintre ei o din
partea lui Thibron care i pe greci lacedemonienii
lui Tisaferne, solicitndu-le acestora spri-
jinul n schimbul solde promise de Seuthef. Solia
fusese de Seuthes, aliatiil mercenarilor, care socoti
acesta ar fi cel mai nimerit prilej de a de greci, care
n cele din o pentru el. ln vederea
unei armata este spre a fi
Cu acest prilej, Xenofon devine atacurilor mercenari-
lor care l nvinuiesc de de de ei. Pe
ac:asta l acuzau nu din partea lui Seuthes toate
drept11rile lor de cuvenite potrivit
Xenofon acesta din De 1l mai
vinuiaz' pe Xenofon de faptuf diferite
sume de bani, ajunsese se m dauna .Io .
Xenofon nvinuit pe nedrept de mercenan, le
, ', l t t evenimentele petrecute
o cuvmtare, m care e oa e , , . . .
cu prilejul lor n erau
. . 1 - 1 d ,. ca scla" fie moara e oame.
ie sa ie vm u 1 v d'
Le cum el, era plece n patne, in
MARIA MARTNBSCU-HlMU
dragostt interc pe11tru ei se reia coman_da
i:lmuttri it: s.'1-i de Seuthes, socotmd
ar:r'ilst.i era singura a-1 _salva .
acestor oamem il mihnefte profund pe
.Ymo/on, plnJ ititr-.uh incit i vin.e din nou l'n;i'!te ideea
de " plec..i singur in p.1trie. cu to".1te
,/ acei. ,. care deseori t'i ocrotise c11 riscul lui, la
.:pe/ul lui Thibron, ct fi n urma prie-
tenilor lui dit: oarecum fi de ideea proce-
dlr.d astfel putea ridica prestigiul n lacedemo-
nienilor, Xenofon se n fruntea armatei,
pe c-are 1<rm.1 .i o la Pergam, punnd-o apoi la
le:i Thibron.
Si astfel, ce drepturile datorate
de Seuthes, Xenof on ia comanda celor aproximativ cinci miz
de mercenari n urma evenimentelor petrecute n Bi-
fi i ajungind cu ei la Lampsacos De aici, pe
Jos, trecnd prin Troada, 1mele ajung la Per-
unde armata de mercenari este n primire de
celorlalte trupe de sub comanda
gata mpotriva satrapilor persani
Tzsaferne Pharnabazos.
Cu aceste evenimente se ncheie povestirea operei Anaba-
sis sau Retragerea celor zece mii .
1
J
CAPITOLUL
Ceea ce grecii pe tim l . . .
'1a apoi tot pu

lor sub Cirus
__ , E . ' ce se petrecu 1n l l
Poncw ux1n, ce Cirus fu . , or spre
din Pontul3 Euxin ucis, tot ce ma1 ei
v l Oh pe uscat sau pe mar
aJunsera a rysopolis4 la B f
1
. e, pma
n povestirea dinaimes. ' e os oru ui m Asia, s-a
Pharnabazos
6
, ternndu-se ca armata g v v
vi v I I . . . receasca sa nu na-
vai easca m . u1, o solie la navarhul Anaxibios
care se afla lil rugmdu-1 scoatva ac
d
. A f " vd d easta armata
m s1a s1 aga u1n u-1 va foce 1n schimb
0
d
A
'b' 7 h v I . nce va on.
nax1 10s 11 c ema a pe [ h
1 v d v 1 pe o ag>
eldi:romCo1se cad Bosforul vor primi
o so a. . mar;_ a,_ga vor da
ce vo5 vd1.scuta mtre m de. Xenofon, care-i spuse
va paras1 armata ca se mbarce Ana-
xibios l mai nti cu armata apo
1
plece. Xenofon i va faceB.
Pe de parte, tracul Seuthes
9
trimise pe Medosadesitl
la Xenofon, spre a-l se de cei-
pentru ca armata trece strlmtoarea.
asigurndu-1 va face astfel nu-i va Xeno-
fon i Armata va trece sigur Strmtoarea,
pentru aceasta Seuthes nu va avea nici o 1ndatorire, nici
de mine, nici de altcineva. ce armata fi
-..;:oi ple:ca; se cum va _putea cu.f
1
ceia care vor
rammea care vor avea dreptul sa trateze .
Intre timp armata trecu la
bios nu numai nu nici o dar le
n vedere ca din cetate cu a_;n:e bagaje:
avnd de gnd ca, ce le va face sa-
1
concedieze. se foarte deoad rece
b
V ra prov1z11 pentru rum,
nu ani V c.u.mpalucrurile Pe de parte
ca nu se gra 1ra str1nga
XE FOS
' - "'. .:u h.1rmostul Cleandrosl2, se
"' Ol\.' ' '-:J..re .'' .,_ b
dux> <i-l "2ut, f'<'lltnl lu.i r.1m.1s c.i penr.ru o apro-
p;;ri m, irc.m.. .\.:,-su ;i S.1 faci .1s;a, . de-
o.ut , r i:hi.1r acun1 care te
: -.. - J.nn.Jt.t n.'tr.:tg<..' cu lncetme.tla . ,,Dar nu s!nt
rio d<" .lC<".l>t.l - .Xenofon :;-; nu stnt
d,>= d<" 1 fiindd n-.iu ce . s;u toat_:
a,r, l - c1 .... rndros -. re pleci_ o. data
,-u 1. .:.i 1 curri i-.1i numai clupa ce aJunge
fa ;:i-i vom merge vom
.1r.ul'.l ,-u d Ju.:rurile". Ducmdu-se la el, 11 ar.nara toate
ai:c:st:a.
n.wbio !1 pe Xenofon procedeze cum
l sfJ.ruise Cle.lndros. El cen ca armata plece ct mai
repede . d;id un om Ya lipsi la
l n .i.:, p/ el vinon.r. n frunte, ur-
de resrul annarei n n de oameni,
in rimp .:e Eteonicos gata
bara, ce rnr fi cu
An;uibios, adunndu-i pe strategi pe lohagi, Ie spuse:
hrana din satele trace, acolo se din bel-
orz. griu roate celelalte provizii. apoi n-
spre Chersones
13
, unde Cyniscos va da o
C,-a lohagi care aceste lucruri, le comu-
ntre timp, afle
Seuthes Ie era prieten sau va trebui
pes_u; Muntele Sacru"
1
4, sau prin i'n-
te;iorul T rac1e1. In vr_eme ce discutau,
IIllna, pe arme, spre pentru a ntra din
n?U c:i lui,_ pe
navala peste e1, rnch1sera bara. Solda-
!l;l n strignd se face o nele-
gium goniJ?du-i n 'v:oia vor
sl?arge claca nu vor deschide de O parte
e_1, care spre mare, de-a lungul


n Cei care se aflau
maunt:u, vazmd ce se petrece la n bu-
cu. _barele, deschiznd
!1ava_!a Xenofon, dnd seama de ce
fu fnndu-1 ca nu se dedea Ia ja-
n, provocnd astfel alte nenorociri mai mari, att pentru
I
r
ANABA.SIS - CAR.TE.A A SAP''CA
251
octate, dr pentru el
- pentru '"Id
mare intra m tnt}locul mul . '1\1, .ilcrga n f
. . . . 11n111, uga
ce v .
trunde n ca arn:iata
spre corabu, carre casele l d ba urui fugind
tor n case ,
1
se ntm-
-b 1 I ra tn ump I .. '
cora 11 e a apa, socotind a tf 'i ce a \11
' . ' l . . - ' s e se vor p I
mc upUtau ca srnt . urea sa va;
E ca cum
0
I r
cucen t. teop1cos se refug.ie 't . ra u ar 1 fost
, n A . b
1 spre mare lu1nd-o de-a Iun ul : nax.1 ios a
pescuit, ajunse pe P: o corabie de
din garnizoanele din Caicedoni ;;t sa
n cetate se nu-i ;
0
eoarece aceia care_ se
d
. r putea opn pe greci
Sol zanndu-1 pe Xenofon se repez
l
' d I ' ira cu spre
e stngm u-1: ata pnleiul de a te ar"ata - d -
E
- ' ca un a eva-
ra t om. stap1n pe un ai corab
1

1
. L .
l" . ' , a1 pe
oameiu a atun de tine. Acum vre por'
f
d f 1 ' 1, ,1 sa ne
!;1 . e_ .o os, :ar not te . vom face puternic". Xenofon, \'Oind
sa-1 _ le vor.bt astfel: Bine spus, voi face
claca e;te armele jos
lm1a cit .2ai _repede". Dnd ceru ca
ea sa fie transmisa Trecnd n front de
voie! se n adncime pe ;pt rnduri,
n ttmp ce se la cele aripi. Locul numit
Thrakion
17
era Ct se poate de potrivit pentru a pune n linie
o deoarece era un cmp, pe el.
ce armele cnd se mai Xenofon i
pe le vorbi astfel: Nu
att de fost
nedemn. ne vom mniei
vom ne de
pe c'.lre locui;sc _a!ci,_ acest care
nu este cu nume vrnovat, ce s-ar putea . mumpla:
Vom fi pe ai
lor. Ce ar putea de va
da seama voi care attea care m mmte
> A d
cele ce s-au petrecut acum de cunn , . .
N
d ' raz' boi tmpornva Spartei
01, atemenH, cm am mtrat m. "b"
. 1 . I . pe trei sute de cora u care se
a a or e1 aveam aproa n
' f' I le noastre Am avut
gaseau fie pe mare, 1e rn arsena e
din

puse fie .asupra.
fie n hoc.1relor, riclicnpu-se c:el pupn o V nue de
ro.ue insulele erau m stap1mre_a. noastra. In .Asia
an-.un o mul1in1e de de altfel ca m E:_ir:opa; pnntre
ele ><'
1
t1.
1
.1cest ne acum
cu ro.ite astea, am fost cum cu Ce
YO d ar putf':l ni se fotmple. acum,, cnd
p5>erac toore alian1ele c;md 11 s-:u
lor cnd ba;.bal\1 ca_re s.e ga:
sesc de-a lungul coosrei smt top mai
ales cnd cel mai al nostru regele n-
lmpotri,a am pornit pentru a-i puterea.
ucigndu-1 d::id am fi putut, se n Asia.
oameni se ,or alia mpotriva este cineva att de
nesocotit noi i vom nvinge? n numele zeilor
nu facem lucruri necugetate nu pierim n
ridicindu-ne cu mpotriva patriei a rudelor noas-
tre. To1i sint din care vor porni mpotriva
pe dreptate. am fost n-am voit
punem pe nici o cetate n timp ce primul
n care spre a-l jefui este un grecesc. Eu
am o nainte de a vedea pe voi
acestea, mai bine intru n

Ceea ce
este ca, n calitate de greci, acelora care sm
n fruntt;a grecilor, ncercnd prin ei un trata-
ment mai drept. Chiar nu acest lucru va trebm
n pe care o suferim, ca
nu ne fie rap1t dreptu) de-a ajunge n Grecia. acum
re. ne-am rentors n acest
sa f1 mc1 cel mai mic voim
vede_;n ne da vreun 'ajutor.
!ar da?l sa ca nu de aici ca oameni
_ci. cav unu ce supus". Propunerea fiind pri-
mita, la pe Hieronymos21 din Elida.
pe dm Arcad1a pe Philesios23 din Ahaia, pentru
a-l de cele

erau cnd veni spre ei tebanul Koirata-
. Acest om plecase d1'n Gr v v
I ec1a ratacea mcoace m-
ro o, nu vpentru fusese exilat, ci din de a comanda
o armata p d I d'
, u--se a sau popor
care avea IX'VQ!e de un comandant. Apropiindu-se de
I
1
1
ANABASIS
('" ARTE-.A A
253
le spuse el ar fi gata co d - ,
V D 1 "25 d n uca in partea d' T
numita e ta , un e ar putea , in racia
ca, ce vor l?une mina pe bogate
provizii din aco\o, le
ca pe acelea ale lui ascu tal aceste decla-
se vor

c:re e spuse nu
din .sparta despre felul cum s-au pu'nat
lngn)l va mai bine de lor. e se va
ntre trmp, pnrru. ndu-l pe Koiratadas Id
v di l d d . . . ca strateg, so
trecura neo o e z1 un din p d l -
Koiratadas se ::U ei a doua z"i e e a parte,
l - se va remtoarce
.amma e pentru _iertfa, cu un pro-
v1z11 pentru armata.
f..bia din cetate Anaxibios puse
vesnndu-1 printr-un herald orice soldat care va
fi prim n interiorul va fi vfodut ca sclav.
A doua zi sosi Koiratadas cu animalele de cu un
urmat de de oameni cu
de orz, cu vin trei cu unul abia
ducea o mare de iar un altul o
de Toate acestea jos ca cum urmau
fie apoi ncepu sacrificiul.
ln acest timp Xenofon, chemndu-1 pe Cleandros, l
de la Anaxibios nvoirea de a intra n pentru
a se putea mbarca de acolo. 1-:1 Cleandros. i
cu greutate mvo1rea ?m par,tea .lU! Anax1-
bios deoarece acesta nu era bme ca m timp ce ar-
mar:i se afla n apropierea. zid.i:lui? Xenof?n .n
unde pe de parte locmtom se
tabere unii mpotriva altora.
el, te vii n cu. ca d le
mbarci o cu el". Xenofon, ramas bun e a
n cetate cu C\eandros. K .
nu favorabile, n prima z1, pent;u .
0
"jci-
das nu le
de erau nndmte m ,t d Timasion
pusese coroana de '.l ier;. adin Orchomenos.
din Dardanos, Neon din . n zadar, de-
care sa ndu mai JC nu va
I
tea coman a armata . ad
oarece e nu v:i _pu Id ii Atunci K01rat as po-
mai tnti provm1le aduse so or.
XENOFON
runci c,
1
proviziile fie mai ez:
nevoit.' de multe prov1rn, pentru ca so_Jdat sa
hrani pe o zi, animalele de sacnf1C1u
renuntind la
CAPITOLUL II
Neon asinianul, Phrynisoos aheianul, cu Phile-
sios Xanticles, din Ahaia, precwn Timasion26 din
Dardanos2i, n fruntea armatei, n
satele trace din unde
nu se ntre ei; Cleanor Phryniscos voiau
armata la Seuthes, care i de partea lui,
oferind unuia un cal, iar celuilalt o femeie; Neon voia
o la Chersones fiind trupele se vor
supune lacedemonienilor, ar putea fi numit comandant su-
prem. Timasion, pe de parte, dorea un singur lucru,
anume ca armata din nou n Asia, socotiind nu-
mai a_stfel va putea ajunge ceea ce doreau
.vremea se ia o n acest timp,
dmtre armele se cum
le ca daruri amestecndu-se apoi printre
locuitorii '
Auzind de cele ce se petreceau, Anaxibios28 se
armata se socotind astfel Pharnabazos va fi


care se la l
ntilm la C1z1c pe Anstarh, care venea
P: Cleandros ca harmost la Aristarh i aduse vestea
ca Pol?s, noul navarh, trebuia la Helespont de
o, z1 la i ordin lui Aristarh
vmda p t Id . I c
e so. u1 1rus, care se mai n
nu pe nici unul, ci, se ngri-
e. cei avind obligndu-i locuitori
sa
1
tn case. Dar, de 1ndata ce veni Aristarh vindu
nu mai de patru sute dintre ei.
Ana
1
x.ibios, ce la Parion30 trimise o scri-
soare UJ Pha .ba ' .
rna zos, ammttndu-1 de angaiamentele lor.
ANABASIS . CARTEA. A SAPTEA
25S
Cind acesta Arist h . ,
most Anax.ibios nu mai erar sosishe tn calitate de har-
1
' d A . a navar nu . .
de e ' tratm cu nstarh n cee ' mai
rus, cum tratase cu Anaxibi:s armata lui Ci-
bios31 l pe Xenofon la el _
1
e, de a i:arre, Anaxi-
" " in emna sa s " ...
murz1ere oncum va putea 1 , e tntoarca
nnd ct mai din cei /a arma_;a, s-_
0
adu-
d d I 1 re se .
lum -o. e-a ungu coastei la Perint32 - ' apoi,
ct mai repede cu n Asia Pe t ' sa
0

b" d n ru aceasta 11 dadu
o cora ie e v1sle33 o scrisoare, cu el
un o_m, c1:1. de a porunci perintienilor,
la lui Xenofon. Ct mai repede cup cai
!i
entru a aJunge la armata. Xenofon trednd marea a '
b
" - d ld . . 'I . . .... ' , }unse
n ta un e so . ' cu bucurie, dorind
urmeze, m ca drn Trac1a vor trece fo Asia34.
Pe de parte, Seuthes, auzind Xenofon se ntor-
sese, l trimise din nou pe Medosades pe mare, pentru a-1
ruga la el armata, orice lucru care-l
putea Xenofon i nimic din ceea ce-i cere
nu este cu Medosades auzind acestea
ce grecii la Perint, Neon,
de ei, deoparte cu vreo opt sute de oameni. Restul
armatei la un loc de-a lungul zidurilor Perinrului.
ln acest timp, Xenofon pr<;>eure. pentru. a
traversa marea ct mai repede. sosi Ans-
tarh, harmostul acestui cu. doua c?rab1!. _
partea lui Pharnabazos, el mterz1se _ corabn
transporte armata. se_ duse _m, unde
le nu au vo17 sa. m Asia. Xen<>-
fon i spuse: Anaxibios a P?runc1t )1
m-a trimis aici" Atunci Ansrarh li raspunse ..
nu mai este iar eu snt

aci:
. . I d" pe mare 1 voi a
voi pnnde pe vreunu mtre ai ' A doua zi
fund". cc spuse yleca cetate.. i n tim
i la el pe

lui x!
ce erau aproape de zidun_le f ' 'n sau va fi
nofon va fi pnns, va
1
arste
1
i pe
d 1
. Ph b s La aceasta ves , d
pre at ui arna . , d _
1
vrea a uc un
singuri, \rtfi pentru a
sacrificiu ntorcndu-se m ta ara,
1
XENUFON
.. . . , . armata. Ia Xenofon
zeu 11 rng.tdu1o sa fi primejd10s sa treaca Propontida
didt.1 se.inu acum c'!- v': _ mpiedice avea a;
cit timp cd care sa fi voit se acolo, unde
Chersones n-ar . f' f f
merge rn . d
1
. de provizii, ar 1 ost sa se su-
amuct. ipsa . .
h ostului acelu1 d
pun.t dea la acest lucru, coman loha-
In nmp ce se gin ' d ,. . .
g
ii se nro.irserii de la Arista_:h, ca ud tnn;.i:
d' d -le porunca sa vma spre seara, e aici
sese rnapo1, m u . I X f '
d
-

Jui erau mai re e. eno on, vaz1nd


se ve ea ca rnten I ,
I si'nt ta,orabile adt pentru e cit pentru
ca semne e ' L
te sa plece ]a Seuthes rn s1guran ua cu el
socoti ca pu a ' ' d f' d
l h 1 Policrate din Atena, cenn 1ecaru1 coman ant,
pe
0
agu d ' !dat de ncredere
in de Neon, ea cite 1;1n so . , apoi,
cnd se porni spre Im Seuthes, care se afla
la o de de stadu.
Cnd se de el, peste din
paznici. La nceput, Xenofon. ca plecase
pe undeva, auzind. mar }Ies sm.gat_;le solda-
lui Seuthes care unu la socot! ca Seuthes
aprinsese focuri naintea posturilor de pentru ca
care erau mai napoi nu fie observate nici nu se
afle ce au unde erau iar, pe de parte,
cei care s-ar fi apropiat nu se strecoare la lumina
focurilor. Cnd Xenofon seama de aceasta, trimise
nainte pe care-l poruncindu-i
pe Seuthes Xenofon este aici
Oamenii de l el era atenianul din armata
ce spuse el este, se pe
cai, o la timp cam
sute de care l pe Xenofon pe cei care-l
la Seuthes. Acesta locuia ntr-un turn
de oamenii lui; mprejurul turnului erau o
de cai care, de teama vreunei surprize numai ziua
erau n timp ce noaptea erau ' ca
nu fuga.
Se spune Teres35, un al
.o pierduse o de oameni
din loc1;11tonlor acestui care-i
erau thyn.ii36, care treceaiu, ntre traci, ca
cei mai buni mai ales pe timpul
ANABASIS - CAltTEA
A SAPTEA
257
Cnd se de tu S
intre cu doi
0
rn, euthes l pc Xenof
D
- amen1 pe ca . on
.upa. ce se du da. re va alege el.
vrn dm cu pe"' facute din corn P, traca, apoi
I d
' d ,

-
omu e mere ere al lui Seuth sanatate. Medosades
cuvntul Xenofon spuse
5
es, hera de. Cel dinti
d d
eut es a l
Me osa es care este aici de f . '
1
a mine pe
unesc fortele pnma data, n Calcedonia
' e e cu ale celo l l '
armata sa poata trece din As , E r a \L, pentru ca
, 1a m urop f "d
ca, 111 caz de re aga utndu-mi
transmis acest Medos;des. mi-a
dosades este Acesta ras a pe Me-
d d
I . punse ca a Medo
sa es, a auga e , a vemt a doua d - -
d
. p , upa cc trecusem din
nou marea m anon m Propontida pent ' 'I
f
"d d - . ru a mt1 m armata
mea, aga um u-m1 ca claca o voi aduce la t.
.., .... . tne, nu numai
ca ma Ye1 socoti ca pe. ul1 frate, dar vei da
de pe coasta maru care sun n ta" D
'l b" . . . upa
aceasta 1_ mtre a. pe Medosades era
;aspunse. ca . Atunci spune-i
Im Scutnes, ce raspuns eu pnma 1n Calcedonia".
Ai armata va trece peste Strmtoare la
pentru asta nu va trebui dea nimic nici nici
altuia; ce vei trece tu, ne-ai dat vei
pleca a fost cum ai spus". Ce mai declarat
cnd ai venit la Selymbria
38
?" Mi-ai spus propus
un lucru care nu poate fi ndeplinit ce vei ajunge
la Perint, vei trece din nou n Asia".
Ei bine - Xenofon - aici m-
cu Phryniscos, unul dintre strategii nori, cu
crate, lohagul, iar la intrare snt oamenii de
de fiec:ire dintre strategi, n de Neon lacomanu
mai
pe oameni. Tu,

le
d
1 armele n1c1 tu sa nu
spune am at porunca sa ase
intri dect ce , d .
. h "9 el nu se m
La aceste cuv111te, es" .. strig.a, c, di i cu el spunnd
de nici unul dintre at.e111e111'. .
1
nr:u
ca pe Xenofon l
care trebuiau sa ia pa
1
rte a ca annata.
mai nti pe Seuthes a ce v
17 - Xenoron - Anabasis
...,..,utb s i i.l:-.-punx :


l'r.1 r.u :il.
11
su-
j;u,l p\; m!.lilditi , P"' rhn1i pe 1-. 1nun1-
I
, 1 '-
1
,
1

1
Juir\ o tnrnrslmr1 tatai meu fu
P "n,e '" '""" , . . . 1 . f
al .lt J.in IJ.r,\ ii ,,. de-o bo.t .1, 1'lr eu:, <?;,
3
an,
st ,T. "1t b C"Urt(".l lui .\!edcXos, regele d: a:t_az1 .
CT' ffi-.,IJ\1 flkut n-am mai putut din m1!:'-
ii rupt p<' i\ledocos de:i _cit oamem,
>?rt' J. mi rliz.bun.l J.1..-:t '"1 f1 cu :mp<?tnva acelora
c.ire n.-.:iu .Hriel '.rai sa pn,':'esc I.a masa
lui ',f :-J os mi d:idu oamenu cau pe care 11 vedea
b. rriiies..: cu ei din pe care le facem n
propri;i. no.isrr.'i pd. aceea a mei.
rart rrue sper. cu sprijinul zeilor recuceresc cu
dOOllliJ..' fad de ce am eu nevoie". .
.. D.lci venim b rine - Xenofon - ce le vei
pure;i d.1 sold.i1ilor, lohagilor strategilor? Spune-!e, pentru
c:i ci la armatei". Seuthes promise pentru
fieci:e soldat un crzicen, solda pentru fiecare lohag
mp.'itritl pentru strategi, c!t un loc n-
Ll mare".
Dar - Xenofon - cu toate
noastre nu vom sau vom fi ?e teama
lacedemonienilor, vei primi la tine m pe cei care ar
voi la cine?" Da! - el - i voi socoti
ca pe ai mei vor oric!nd loc la masa mea.
avnd pe deasupra o parte din toate pe care le vom
putea face. n ceea ce te pe tine, Xenofon, voi
da ?<! fiica mea
1
tu ai una, voi
obiceiul rrac-14, ca Bisanthe
4
5, cel mai
frumos loc pe ca.re 11 la mare". .
CAPITOLUL III
apoi mna care grecii
ajungnd mrinte de a se lumina n unde fiecare
celui care l trimisese despre cele auzite. La
Aristarh i din nou pe strategi. lnainte de a pleca
ANARASJS
CAR'l'l:A A !)Al"'J'EA
1 . d m
la e, a armata lu
de Im Neon care ca ' nd Parte cu ui
D
d
' ntonau la \u n af
care. up ce se a X f vreo 7.Cce st d" ar
_putea. merge on
cu corabule lui ne-ar mpicd' m voi pc marc da A _Sol-
ne-am mbarca Aristarh lca, ar r;' ce:a ri1tarh
la Chersones, cu obiigaria de ne acum ne.I
' d - ' a trece p M P ecam
u-ne ca, vom izb . untele Sac
tat, nu ne va mai vinde ca la J;.u sa aiungem la locul
ba vom primi
0
sold" nici nu ne va ra:
f
h a, nema1ng"d d ' mat
ara rana ca acum. a uin
Pe de parte, Seuthes se obli
poate de bme I . ga sa _va trateze cit se
h
' J u1 ca ' d'
aces.t ucru acum, cnd d &
1
n
va de unde aduce . uEa\t, sau ce
deoarece nu avem bani nici ,u de
nimic bani, ne rentoarcemnu. m se ingadu1e
. tn sate unde Ioc
mat ne vor ' . . u1tom,
1 I d
ne Du -
ce vom ua ce e e care avem nevoie !' ' b pa
.. d ' 1 vom intre a ce preten
p1 au, apoi vom ve ea oum va fi ma
1
b' d f' .
d
, , . . tne e acut. Cme
este e aceasta parere sa nd1ce mna" 'd'
d - - - . . . 1 o n lcara. ,Acum
sa va cnd primi
comandantul". '
aceasta Xenofon trecu n fruntea lor '
1
ar ce'il 1
'I N ' . ' a 11
1 eo;i, cu al11 oameni, din partea
lm _ J;mtarh, sa-1 pe la
lor, dar se ce trupele
batura tre1zei_;1 d: stad,n, le !n nt!mpi-
s;1.nd JSenof'?n ,ii va!-u, 11 . uwna se apropie astfel
rnclt sa poata auzi cit mat mulp ceea ce voia el
Cnd Seuthes se apropie, Xenofon cuv!ntul: Noi
mergem acolo unde armata va avea ce atunci
vom lua de propunerile tale ale lacedemonieni-
lor, apoi vom ce va fi !n folosul nostru. Deci,
tu ne ndrumezi acolo unde putem mai multe provizii,
vom socoti ne de ospitalita;e din ta"
Da, spuse Seuthes, cunosc numeroase m apr<r
piere, care au de toate din Drull_lul pe ye11
acolo, va face cu pofta pnma
Atunci condu-ne" - Xenofon.
p.i.b.irw: .:c- :)pus:-.t..''. P.lh.1rn1cul . .:.ln
"' U.'.\ , i \nstas h.1.Hl v.bucn1 in ns.
l
.p d intr' tlll trl< cu un :i.lb, puse nuna pc
p , ungm LI ", b - v
un "' m -.lin ,u , .i n Scurhc.s, in
ta ' I n d.1r .(('<'St .::tl. C:lbrc pc. ci, YCI putea urmvar;
' d -
1

11
, , .
1
yoi s w te vei putea retrage fara
1u pr1D e P ' ' ,. , v 1 f
t';llll d. du,w.in": un .1ltul 11 aduse sc,av, o erm-
.i --1 cu ;i l
1
i ur:iri de altul 11 dadu m dar
s.1. Tim.1sion n
;," S.:uthes, ,,ferindu-i o argmt .un cov.or. ?e
i" ,dt' zece mine53. Gnes1ppos atemanul, V nd1c1:1du-se,
spus. .:.i t'Ste o veche destul de fr.umoasa .clupa care,
penmi :i-l darun regelui,. care,
rodul ,.'tu, le otera celor sarac1; m felul acesta oferi
$i .u UD dar.
Xenoion nu ce mai ales. n de prie-
tenie. fusese pe scaunul cel mai apropiat de rege.
Heradeidcs"' porunci paharnicului ofere cornul. Xenofon,
.:are ceva mai mult, se cu curaj lund cornul
n spuse: Din partea mea, Seuthes, ofer eu, m-
cu top cei care snt de fim
prieteni Nici unul nu te va servi mpotriva
voin1ei lui, ci, doresc mai mult chiar dect
mine. s5. se bucure de ta. acum
de rine; nu-1i cer nimic, se supun nu vor dect un singur
lucru, nfrunte pentru tine toate oboselile, chiar
via. cu ei, zeii vor voi, vei dobndi o
mare, aceea a vei avea cai oameni
mulii femei frumoase, pe care nu vei avea nevoie le
to\ oameni vor veni la tine de adu-
daruri". '
Seuthes n timp cu Xenofon.
pe,ios restul

Intre timp
oameni, care m loc de flaut aveau un fel de cornuri ase-
cu care se dau semnalele, precum fel
de robe de piele n care cum se
fac_e cu ,,magadisul"
56
Seuthes ridicndu-se scoase un
de ntr-o parte cu o mare ndemnare
ca ar fi voit se de o apoi
bufon115a. '
ANABASIS
CARTEA A SAl'I.'2A.
26l
era gata ..
ca este timpul grL'C11 se
1
parola3 ei _11 de vnoapte le
ca mc1 un trac sa nu mtre pe . l the_s sa dea porunc'
deoarece, ei tracii ne t!mpdu 1n
. . . . C ' s1nr p , d ,
um erau gata de l e cm voi
parea sa fi baut, se
0
dar' P Se_uthes care nu
i pe. deoparte lea s e:
mana 'IlU nimic despre '(r se. Pnetem1 mei,
porni asupra lor, nainte de vom
potriva unui atac din partea de 1m-
vom avea prilejul pune ra, astfel ne-
v I m mma pe o b
gata pe mu pnzonieri". Strategi b v o-
d 1
v d P v . .
1
apro ara, mdemnln-
u- sa 1a coman a.
I . d V ' d - spuse
ev -V upa dce;3:i cm ".a sosi momentul prielnic, voi veni
sa va V caut, 'a. c.u mme mei pentru ca m-
preuna cu voi cu ajutorul zeilor, pornim". '
Xenofon va trebui mergem
d d v f' . b' noaptea,
gm n-ar 1 ma1 me mai _
rnd pe &reci, P,e ai _1innd sea,ma de
lor.V Pe zilei m noi punem m cap de fiecare
data, mai cu terenul,
sau Pe timpul grecii
nainte trupele cu echipamentul cel mai greu. 1n acest
fel pierd ntre ele nici nu
se unul de altul ca dea seama de aceasta.
s-ar ntre ei, se
deseori ca dea unii peste neput1ndu-se
pot provoca pierderi ntre ei". A dreptate -
punse Seuthes -, voi face obiceiul vostru. Drept
dau oameni dintre cei mai n care cunosc
bine mprejurimile. Eu voi urma n cu. cavalc:ria
mea cu care pot ajunge n cap, va fi nevoie".
Se ca Aclienaia", avnd n vedere
era de neam cu atenienii. Apoi grecii se dusera sa
se
Pe la miezul sosi Seuthes .cu
din cap n picioare cu cu
ce li se por1Ura m _:ap,
de cavaleria formnd ariergarda. lndata ce se u-
XENOFON
266
:tbi.t ,ltinscse .idolescen\a, gata fie omort, l<i; Xeno,:
fon rugndu-1 cru(C. se duse b s:u.t es
- 'd' b'' t l El J'l asupra purtanlor lui Ep1s-
sa nu uci a :ua u , . f ] h f ' - -
-L t' du
1
cun
1
acesta ormase un o os, ara sa
u1t>nes. poves m - ' . - - f ' f
scama de altceva dect a1ba m, runti:_a
- E -Le es se purtase ca un brav. Seuthes mtreba:
carora p1sm n . , ] ] ] ')" L
tu, Episthenes, m<?n m . i:1. ,
spuse el, _yrea sa:m1 ram1:ia mdato-
rar". Seuches l ntreba apoi pe baiat cl aca p03:_te sa-I .omoare
pe Epischenes n locul lui ca
pe Seuches nu omoare nici pe unul, nic!. pe celal':lt. Atunci
Episthenes, cuprinzndu-1 n pe baiat, smga:
Seuthes, vino te cu mrne pentru eu nu voi !asa
Seuchcs izbucni n rs, de altele. Seuthes
socoti este mai bine ca armata cantoneze acolo unde
se pentru ca mpiedice pe cei din se
aprovizioneze. El cobod mai la vale, n dmp1e, unde
se n timp ce Xenofon, cu lui de can-
n satul cel mai de sus la poalele muntelui. Celelalte
trupe nu departe de acolo, printre
traci munteni6".
Dar nu multe zile tracii, cobornd din
la Seuthes, pentru a ajunge la o cu el
j>entru a-i aduce ostatici. Pe de parte, veni Xcnofon
trupele sale se cantonate ntr-o
pu!m, .deoarece_ inamicul se afla prin apropiere,
a:ciaugmd ca mai degraba cantoneze sub cerul
liber, pe o tare, decit sub aceste unde
ar putea fie Seuthes i spuse nu nici o
ostaticii pe care i primise. traci
cei care l pe Xenofon spri-
ame V la V o El le dn-
u-le curaJ, 11 se vor supune lui Seuthes nu
vor de sufem mc1 un Dar ei nu vorbeau dect
ca sa spioneze. se ziua, iar n noaptea
thynu, cobonnd din Ei aveau drept
auze .Pe case, altfel era cu
casele sat pe _ntuneric, mai ales erau ncon-
cu garduri nalte dm cauza vitelor Cnd t c" . -
m dreptul 1 ,f . . ra 11 aiun
or unu cu
ANABAStS - CARTEA
A SAPTP.A
' l " A 267
a Io -
1
I 1 d veasca cu . .
e or, e a cu . pe c
ei, cf de a rupe are:
pe nume chemndu-1 f strigndu-\ pe Xvir urfi:le
' d - d - a a ara cu ' d I eno on
spumn ca aca nu va 'I gm u ca
acolo undeo':1eoar;,
casei m care se afla Xenofo sa de sub acope i;ai
n cu se t n. cu oameni mb
' d S'l . u un, cu .

cap, cm 1 anos dm Makisto 65
11
cu coifurile
. - I s , care nu d ' pe
zece am, suna a arma cu tro <i;vea ec1t optspre-
cu sabia n
o la arundnd scut ari erau pnn Tracii
nuiau. Cnd peste e cum
- . d . ' n, intre . -
e scuturi 1n pari f' . . . e1.
care nu pe fu -
. - - f , ra Grec ' -
nra pma m a ara satului o pa t a h
11
11 urma-
d
. d . re mtre t yn' b' ' d
m rum, m timp ce grecii trecea . 1, a atm u-se
care ardea, i loveau din ntunericu I prl1n case
f 1 f
- - 1 h a umma acarilor ln
acest e , ura o agu Hieronim d' E be
d
. L 66 N' m u ea Theo
gene m ocns . unem nu fu omort d \ I :
cu bagajele arse. ar mu \1 se a esera
care n _ajutor cu cu trom-
petul sau trac, cmd dadu seama de ceea ce se et
v d' b' , p recea,
puse sa si:ne 1i:i corn, agmd groaza n rndurile
lo;. tndata cc a1unsc la locul unde se aflau grecii, le ntinse
el credea va pe
dintre c1 Atunci Xenofon l predea lui osta-
ticii, ntrcbndu-1 cu el
trupele n munte, iar nu, lase se singur.
A doua zi Seuthes, ce-i ostaticii, oameni mai
n cei mai de - cum se zicea - dintre
tracii munteni, porni chiar el cu trupele sale. El avea acum
o de trei ori mai mare ca la nceput6
7
, deoarece,
pndindu-se printre vestea despre lui Seuthes,
i se o de oameni spre a porni mpreuni
cu el.
Cnd thynii de pe munte de de
de .fa? pace. PC?."
se vor supune, oferindu-i n nmp
Seuthes l pe Xenofon, de ceea ce
CAPITOLUL V I
d - I ni7S dnd lace-
de Thibron, ca
Jemomenu Clum
1
mos h} - declare lui
. . - I edemomenu otar ' - bo"
sa c.i ac. b e pentru a se raz 1 cu el
T
. 1 - Th bron se im arcas ,
i>.l. erne, ca
1
. d va
, . ,., "' evo1e e arn1ata. t)
c.1 ar a-.,1 n . l - Johag1lor doi strate-
da soldat un dane pe un.a, . ' ] "d fi'
1 D e Jacedemomemlor, Herac e1 es, a 1nd
g1 or p Hru. up.1 sosir ' . -L - - ,
- : - d - rmata- i spuse lui Seuuues ca aceasta m-
ea nm1sera upa a '' I d
' I 1 deosebit de fenc1t; ace emomenu au
nmp a re este un ucru . . d d'
. d ta" pe d nd tu nu mai ai nevoie e ea; m-
ne, 01e e arma , . Id .. .
du-Ie-o lor le vei face pe plac, iar so vor ma1
pretinde so,lda vor La a.ceasta _ veste,
rorunci ca fi i:_ Ja eJ clupa Ce
verusera sa ia a_rmata, le
o va da voind ca el fie prietenul aliatul lor, apoi
i Ia din a-l chem:i
nici pe Xenofon nici pe vreunul dmtre
Lacedemonienii ntrebnd ce fel de om este Xenofon,
Seuthes n general, nu este
foarte grijuliu pentru ceea ce 11 stnca. Ei mai mtre-
prin asta popularitate printre
Heracleides. Atunci nu cumva se
va mpotrivi cu noi?" aduna armata,
spuse Heracleides, le promite o nu vor
mai asculta de el vor trece de partea Bine, dar
cum i vom putea aduna?" ei. Mine
- spuse Heracleides - o conducem la ei, sigur
cnd vor vedea, vor veni cu la voi". astfel
se acea zi. A doua zi, Seuthes cu Heracleides,
i conduse pe lacedemonieni la care se Cei
doi astfel: Lacedemonienii au por-
mpotriva lui Tisaferne, care s-a purtat
de rau cu voi. merge de noi putea
pe acest al vostru. Fiecare va prii{;i
un dane pe lohagii doi, iar strategii patru".
propunere; ntre timp
se ndica un arcad1an pentru a-1 aduce nvinuiri lui Xenofon.
ANABASIS - CARTE. A
A
Seuthes era de voind
271
la o la ' care s sa ce se va
aproa; putea auzi, av1nd se
Atunci arcadianul cuv ntul tot ce se vorbea


fost de de voi, daci Xeacedemonieni, noi f:
cu vorba nu ne-ar fi adus a . Anofon nu ne-ar fi p
1
- I t' d ici. m petr unat
aspra, up m u-ne ziua noapte f' , ecut aici
0
iar -
a rprofitat de pe mma Sa nhara 1n timp ce nai
' b - . ' . . eu es mai I e
1
m m tlmp ce pe noi ne-a 'b. a es, pe el l-a
pentru ce, vedea pe gu lt cu o
pentru toate nenorocirile pe car .
0
1
m lapidat pedepsit
achitat de nu mi-ar

e-::_ adus, socoti
1 area rau de to
p e pnn care am trecut". el se . . .
care vorbi cam la fel, apoi unul. mai nd1ca un altul
Se atunci Xenofon care spuse D -
d
. b upa cite se pa
m moment ce om, tre uie te
1
. re,
asupra mea toate nvinuirile
1
a once;
de a fi dat de cel' m1a1'.1 eu amd
L dr 1 mare evotament
uasem ui::iu ffatne1, m-am ntors _ pe Zeus _:
pentru ca a tsd ca vd. o bine, ci mai de
1f1.1 udrmafl z ?_r 1strugerea voind
rn. e o os m masura m care puteam. ce m-am na-
Seuthes, care _de a trimis soli soli la
mi;lte prom1smm pentru ca eu nduplec
IUi, luc;u pe ".lre . eu nu. l-am ncercat, cum
tot de bme ca mme. v-am condus tn
portul de unde speram putea trece mai curnd n
Asia. Era, de altfel, lucrul care mi se a fi cel mai bun
pe care voi. aceea, dnd Aristarh
veni cu ne mpiedice ca trecem scrmtoarea,
v-am adunat cum era firesc, pentru a ne ce era mai
bine de ce aflat Aristarh
la Chersones ce de asemenea,
Seuthes parte la lupte
de el fost de cu Seuthes, votlnd
' . d '
acest lucru cu Ce v-am adus atunci eu,_ ucm:
h - 't " Daca
ntr-o unde cu otan sa . .. b
atunci cnd Seuthes ncepuse joc de a
d ,., f1 ost m-
de solda fi aprobat, atunci a.!
d
- - - A " Dar acum
sa ma sa
om l-.ape cu
'I pe Xe:iofoa, cu
::i= pe u:e-1 socotiri r:-..ai f'U!ati ce
Xmofon :1 spuse lui Se--....:e;: r:i VJ:!'l
7
Se'.Jtbes,
a-\i cert ceva, ci pen:.:'.l a face b1eleg1,
fU>ea, ii ai ' d>it im;>otriva ma ai d:epra:e,
deoa:ec- t'rot cu pentni tolda;ii n01::i ceea
a: tu Je...a1 figaduit, ghdi;idu-::U a: fi mai =1t n
= r.;, ca tJ le cla1. dedt ei de primite.
Ik altfd. Jtiu ci, fo 6 Zei, ei au aceia care re-au
ridxa: pe '::.:ul pe care te afli ac-.un, rege al
unui mare ,.- t Ji al unui popo: numer.x, asa ci nu iii este
t.xi neobsen-at, o fru-
oas;. - na ur
O:>d ai ajuns un om atit de r:-..are. socoresc nu se
Y;:ie u .... pe ti1 recom
peme:z d;,;'1 cum c-:re de fii de sase mii
de oame:ii ti mai ales nu la1i nici o
uupu tale. De altfel, orbele oamenilor care
tm C' 1!ntul llnt zadarnice ti se pierd n vnr nici
ternri, nici un foi', pe cnd vorbele celor care
-.,iru.!, lnt tot att de spre a ceea
a d moc! J)Tecum for pentru
.. anume ce la inceput, cnd te-ai aliat
cu noi. 5 1 b ne nuruc. Cu toate avnd ncredere
cl ile .tale vo-r fi ndeplinite, oameni au por-
n t aUturi de tme, ca cucereJti o domnie. domnie
nu numai cei treizeci de pe care i cer
ca mai mult. Ei bine, ncrederea pe am avut-'> Li
nceput J prin care cucerit puterea, o vinzi n schim-
bul acestei sume? Gindefte-te dt 10e0teai tu atunci
(
<?.:e e\ti _
s!n< ca a_ :1 ;<ou Iii '>e.
"'ul: IClll decu r..eoa c" se
0
A ne. c.eea. _
ro-: mai ma:e =.r mai li
:-"11..,at-o, d """' es:e muh d ClU.
n &lU r: fow.
ro: asr:el, a a1u:u;e dm :""e "" ..cn boi;%.;
ded:. de a nu fi nicio<!a:. De -altlel, =.. _ C:..:e-Js
at: "'-'?Uf'"! ,::ms-au so.:;;:" <!:d.ca cc el:<
:ru nne, a :u?d ne.01;i. $1 l-a il [,1..:-""!'..c
cerea fie dm :im: liberi. nea. ;u t:i-
:a. ar ii ei daci ;;.:: vedea ...
;l<>'Fn ca nutr= astfel de sem""""" de , """"'4ll
- r"IJ' - :me w ioo.
c::t ... 1ne c: '1-a: almi. b
2
-.:..n-Jl
ma:_ ar, ;>e :O?l.eiad::_;;e C'J
d.aca ar ca ;i ...men" Ya sa:i 1.:1 s:>n tu,, da!e....;U
nC:ncredem pe care o !asa ;mc:a:ea :a de o.s;:zi ii. mai 1
noi am fim de ;>ar.ea lor! a1eS,


ei s;au pleG:t :a nu fii.mici c::i:i .,,_.;
dea:_ :_:ioL :1 :J.J ."'"ea" com:tda:iti.
;\sr:el ca . exJ.Sta asuzi pr;.mei<l1_a. a-. a!a:e
du:tre aceia ce se cred de tl.:le sa;i fut:e cei
mai ;:mtetnici chiar. Mai ales dac ar
aces:or lacedemorueni c rnr mecge cu ei co mai
vor scoate de la tine tot ceea ce le datorezi ii. <Ud b-
cedemonienii, avind nevoie de armat.i, se vor invtr.: ci
cii care stau la ordinele tal-e, ar porni cu =i ?nulti
rragere de impotriva ta, decit cu t!:ie, nu nici
o nvingind tu. ei vor n sc:avie, i1r
o:u vei fi nvim, vor fi liberi.
de asemenea. va trebui ca, de aici nii."lte. tu g
ca cum t:_-ar c'md ci;U
oare ar fi mai la <le .on:e .c::id
dreprunle, vor pleca, lasmd
n tmr.1 lnr. arunci cind ar ca ntr-o tara dur_
obligndu-te sa te lor cu o :nll
pe care va trebui o ln ceea
cc banii vei cheltui mai mult dect cee1 fice
re7.1 vei ' ll<'>Ott .U
u'.upe :Uai numeroase. Heracleides, dupa cum !Dl-a
.XL'\QPON
mlrturis.?t, gi)1..1t .i..:e-::isd est!! pri:-a m:ire.
unu t'St mult mat deci t era mamtc
de .i , .iJ. de :i zeceJ. parte. fa.c_e ca o
ru..::u s.i mJ.re sJll nu estl! suma c1 m11Joacele
d p'ar:i a:,

CJU o ale celui. care o
.A.:um ventrul r..ln inrr-un an este mult mai mare dec1t era
in.unte ro..it:i avere:t pe care o .
\"Orbit, &urhes, socoundu-te prieten, pentru
tu s'.i r, arlfi demn de binefacerile pe care p le-am adus
pentru c.t eu s1 nu fiu brfir de
... -hi..u, J.icl voi, purei fac vreun
cu ncerca vin din
nou n afurorul t5.u fi n stare, seama de
menrefo ;irmatei de mine. te iau martor pe tine
pe zei. care cunosc lucrurile, eu nu am primit
pmtro ol-li nu cerut pentru m.m:
nim.ic din ceea ce li se cuvenea lor on din ceea ce n11-a1
promis mie. De altfel, jur chiar mi-ai fi oferit
ceva, fi luat, dect ar fi primit ceea ce
li se cuvenea. Ar fi fost un lucru urt ca eu fac inte-
resele mele, ca ei fie mai ales cnd am
fost adt de de ei.
pentru Heracleides torul este bani
celelalte nu sint dect vorbe. Eu Seuthes, socotesc
pentru un om mai ales pentru un nu este
mai mai dect virtutea si
Cine are aceste are prieteni, fiind fn
timp cei care i prietenia lui. i va fi
bine, va avea cu cine bucuria, iar tl lo-
vreo nenorocire, nu va fi lipsit de cei ce-l pot ajuta .
. din faptele mele nu te-ai convins fost
pneren cu tot sufletul ceea ce spus nu te-a
putut face cel la ceea ce vorbesc
Ai fost de ai auzit celor care
a? \!nu_r c.ondamne. M-au nvinuit de lacedemo-
men1 ca te mai mult pe tine, dect pe ei
lor, pun mai nainte interesele tale dect pe ale
Tu crezi ;i nvinuiesc am primit daruri de la
pentru voiam sau pentru la
8,!me .un zel de interesele tale? mine, cred
ca once om trebuie se arate credincios aceluia de la care
ANABASlS - CARTE,\ A. SA.P'tt.\
. ln . 211
daruri. ainte de f' d
o primire din .t. vr'<.'Un ajutor ..
de darurile de ospitalitate de

cu vorbt
Acum ce ai realizat te promisiunile
1
,
1
._ ro
ce re-am ajutat cit am putut ca cdeea .ce ai dorit d .
evu pure . upa
inima sa ma v_ez1 ca eu nu mai bucur d te
n am e n1c1. o increder
pe nu vei primi ':_ te vei. hotirl
aceia care te-au ajutat. mai cer ca sa te .ve:-1 acuzat de
1 Id d . ' atunci c1nd . I
or so a, sa epu1 toate vei p
din nou n lor, cum am fost a ridica
de tine". nci cind m-ai luat
ce Seuthes pe I
nu s-au drepturile d care, a fost de-
acest om era Heracleides E e ataa ttmp
rhes - nu m-am gndit u :- spuse Seu-
datorez voi cuiva ceea ce i
Arunci Xenofon Deoarece te-a
1
' hot" '
1

f . ant sa 0 a-
te rfog sa
1
_aceasta cu ajutorul meu nu treci cu
vederea aptu ca m cauza ta eu am acum
0
1-
f d Id . . nep a-
cuta ala . e so cu aceea pe care am
avut-o mamte de a veni la nne .
Se':'thes tu nu vei pierde stima
soldattlor tat, iar claca vei ramme mine, numai cu
0
mie de voi da tot ce \i-am
te asigur tu vei fi mai n
de mine dect pleci".
hi aduc laude, Seuthes, pentru griia pe care mi-o ooqi,
dar mi este cu Oriunde eu voi bu-
cura de fii va fi spre binele
Atunci Seurhes i spuse: Nu am dedt PU\ini bani n s'.i-\i
dau un talant. sute de boi,
patru mii de oi vreo de sclavi; ia toate astea,
ia-i pe ostaticii oamenilor care te-au atacat
Xenofon spuse rlzlnd: toate acestea nu ajung. pen:
tru de la cine spun am acest f1
bine, deoarece slnt 1n primejdie, strlng ;md voi
pleca? Tu ai auzit sa
a doua zi. .
A doua zi Seuthes le ceea ce le
oameni ca;e vitele. la nap01erea w