Anda di halaman 1dari 56

Cont..

1
1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013
1
PROGRAM
kemahiran berfikir aras tinggi

Teknik penyoalan
penghargaan
Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan
berdasar nota kursus yang dikendalikan
oleh Kestrel Education, United Kingdom


2
Soalan soalan
soalan.
3
4
HASIL PEMBELAJARAN
Dalam bengkel ini, kita akan meneroka...
Soalan,
soalan,
soalan
Soalan yang berkesan
Bagaimanakah soalan
menjana pemikiran?
Blooms taxonomy and higher order
thinking
Taksonomi Bloom dan
pemikiran aras tinggi
Menggunakan soalan
dengan berkesan
5
Apakah
tujuan
menyoal
murid?
6

Menilai pengetahuan sedia ada
Menimbulkan minat
Membina pemahaman yang mendalam
Membina idealisme, sikap dan penghargaan
Memantapkan pembelajaran
Merangsang pemikiran kritis

TUJUAN MENYOAL
Samb
7


Mentaksir pembelajaran dan kemajuan
murid

Menjelaskan pemikiran

Mencari sebab atau penjelasan

Meneroka pandangan alternatif

Menguji implikasi dan akibat


TUJUAN MENYOAL
TUJUAN MENYOAL
8
Tonton video


Bina 3 soalan yang boleh diajukan
kepada murid
Aktiviti 1:
9

Bermatlamat (ditanya untuk mencapai tujuan tertentu)
Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang
dimaksudkan)
Ringkas (dinyatakan dengan seberapa sedikit perkataan
yang mungkin)
Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan
tindak balas)
Menyoal siasat (melibatkan soalan yang membawa kepada
penyoalan yang berikutnya dan mencungkil secara
mendalam)
Skop terhad (soalan yang mempunyai banyak bahagian
boleh mengelirukan)
Disesuaikan dengan tahap murid (sesuai dan berbeza-
beza)
-Art Costa dan Bena Kallick

Soalan yang berkesan:
10
Pilih soalan yang paling mencabar
yang telah dibina dalam kumpulan (4
orang) dan justifikasi jawapan anda
Bersedia untuk berkongsi soalan dan
pemikiran anda dengan semua
11

Soalan yang dibina perlu:
dirancang
logik dan berurutan
ditujukan kepada seluruh kelas / kumpulan
memberi masa kepada murid untuk berfikir
seimbang antara fakta dan pemikiran
tidak berulang
ditanya dalam nada perbualan
direka bentuk untuk mendapatkan maklum balas
yang berterusan

AMALAN BAIK UNTUK GURU
12
"Jika kita mengharapkan murid untuk
melibatkan diri dalam proses pemikiran
yang lebih kreatif dan merangsang, kita
sebagai guru mesti menggalakkan
mereka bertanya soalan aras tinggi."

Karron G. Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas


MEMBINA SOALAN
13
Kajian menunjukkan bahawa:
Guru menggunakan lebih daripada 70% soalan
jenis mengingat semasa pengajaran mereka
Guru terlalu menekankan soalan fakta dalam
ujian dan peperiksaan
Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalah
jenis ingatan atau fakta.

Karron G Lewis
~ Centre for Teaching Effectiveness,
University of Texas


MEMBINA SOALAN
14

Penyoalan yang berkesan adalah satu aset yang
amat penting bagi setiap guru. Sama seperti
seorang mekanik yang baik memilih alat yang
tepat untuk menjalankan tugas dan
menggunakannya dengan betul. Seorang guru
yang baik menggunakan soalan yang sesuai
dengan tahap murid dan teknik penyoalan yang
baik.
William G Camp
Virginia Polytechnic Institute
and State University


MEMBINA SOALAN
15
Permainan
16

Aturkan kad mengikut hierarki.

Bersedia untuk berkongsi pemikiran anda untuk
menjelaskan hierarki anda.


TUGASAN
17
Oliver Wendell - Holmes
Terdapat intelek aras satu, intelek aras
dua, dan intelek aras tiga dengan
jendela langit ...
18
Mereka yang mengumpul fakta tanpa
sebarang tujuan dikategorikan sebagai
para intelek aras satu
19
Para intelek aras dua akan membanding
beza, menaakul, membuat generalisasi
dengan menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta sebagai
kepunyaan sendiri...
20
Mereka yang berada di intelek aras
ketiga mampu beridealisasi,
berimaginasi dan meramal - mereka
diterangi oleh cahaya dari jendela langit

21
Para intelektual aras ketiga
Beridealisasi, berimaginasi,
meramal dan mereka diterangi
cahaya dari jendela langit


Para intelektual aras dua
Membanding beza, menaakul,
membuat generalisasi dengan
menggunakan fakta-fakta yang
dikumpul oleh pengumpul fakta


Para intelektual aras satu.
Pengumpul fakta tanpa sebarang
tujuan
INTELEK 3 ARAS
Terdapat intelektual aras satu, aras dua dan aras tiga
dengan jendela langit.
22
O
U
T
P
U
T
MENGAPLIKASI
MEMPROSES
MENGUMPUL
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T
Intelek 3 Aras
23
MENGAPLIKASI
MEMPROSES
MENGUMPUL
P
R
O
S
E
S
I
N
P
U
T
O
U
T
P
U
T
menilai, membuat generalisasi,
mengimaginasi, mempertimbang,
menentukan, membuat spekulasi,
jika ... maka, mengaplikasi
prinsip, membuat hipotesis, meramal,
mencetus idea
membanding beza, menerangkan mengapa,
memberi sebab, mengelas, mentafsir,
menganalisis, membuat kesimpulan awal,
membuat urutan, mensintesis, membuat
analogi
melengkap, mengira, mendefinisi,
menerangkan, mengenal pasti,
menyenaraikan, menyesuaikan,
menamakan, memerhati, memilih,
melafaz, mengimbas
Intelek 3 Aras
24
Benjamin Bloom membangunkan taksonominya pada
tahun 1950-an
Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembangan
pemikiran yang menjadi semakin kompleks dan
mencabar.
Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membina
soalan yang merentasi semua peringkat persekolahan
dan dalam semua bidang pembelajaran.
Pada 1990-an Lorin Anderson telah membuat adaptasi
pada taksonomi asal.
25
Mengaplikasi
Menganalisis

Menilai
M
e
m
e
k
a
r
k
a
n

P
e
m
i
k
i
r
a
n


Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Mencipta

Memahami

Kefahaman

Mengingat

Pengetahuan
Anderson Bloom
26
Kompleksiti
Pemikiran
Bahasa Pemikiran Kata Kerja
Mengingat
Saya boleh ingat semula
maklumat
Mengecam, mengulang, menyenaraikan.
menerangkan, mengenal pasti, menamakan
Memahami
Saya boleh ingat semula dan
menjelaskan idea dan konsep
Mentafsir, menjelaskan, memberi contoh,
meringkaskan, membuat kesimpulan awal,
menunjukkan pemahaman, menterjemah
Mengaplikasi
Saya boleh menggunakan
pengetahuan dalam keadaan
biasa atau baharu
Melaksanakan, menunjukkan, menjalankan,
menggambarkan, menggunakan
Menganalisis
Saya boleh mengeluarkan idea-
idea penting
Membandingkan, sebaliknya,
mengklasifikasikan, menyusun
Menilai
Saya boleh membuat
pertimbangan dan keputusan
Menyemak, mempertimbang, menguji,
membuat keputusan, membuat hipotesis
Mencipta
Saya boleh memikirkan idea dan
cara baharu untuk
menggunakan maklumat
Mereka bentuk, mencipta, merancang,
membina, menghasil
27
Siapakah...? Apakah ...?
Di manakah ...? Apabila ...?
Yang manakah ...?
Mengulangi, menamakan,
mengingat semula,
menyatakan,
menyenaraikan
Jawapan berfakta,
mengingat semula dan
mengenal Mengingat
Apakah maknanya?
Apakah kegunaannya?
Bolehkah anda terangkan ...?
Menyatakan semula ,
menerangkan, mentafsir,
menterjemah, merumus
Mengungkap semula dan
mentafsir untuk
menunjukkan pemahaman
Memahami
S
o
a
l
a
n

M
u
d
a
h

Apakah contoh-contoh lain
yang ada tentang ini?
Menunjukkan,
menggunakan,
mengaplikasi, membina,
menggambarkan
Mengaplikasikan
pengetahuan kepada situasi
atau pengalaman baharu
Mengaplikasi
Bagaimana mereka sama /
berbeza?
Bagaimana ia berfungsi ...?
Apakah bukti ...?
Membanding beza,
mengelas,menyusun,
meneliti, menganalisa
Pecahkan kepada bahagian
yang lebih kecil -meneliti
secara lebih mendalam &
memahami perhubungannya
Menganalisis
Mengapa anda berfikir
tentang ...?
Mengapa anda suka ini ...?
Apakah yang terbaik ...?

Menentukan kedudukan,
menyimpul, menilai ,
mentaksir, menentukan
Membuat pertimbangan
dan penilaian untuk
membuat kesimpulan
Menilai
Bagaimanakah kita boleh mereka
bentuk ...? Bolehkah kita
menambah ...? Apa yang akan
berlaku jika ...?
Mereka bentuk, mencipta,
menambah baik
merancang, membina,
menggubah
Gabungkan maklumat
untuk mencipta sesuatu
yang baharu
Mencipta
S
o
a
l
a
n

K
o
m
p
l
e
k
s

Soalan Pemula Bahasa Pemikiran Penerangan
Aras pemikiran dan
penyoalan
Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran Bloom
28
Mengaplikasikan Bloom
Berdasarkan video Si Tanggang, bina
soalan untuk setiap peringkat Taksonomi
Bloom.
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
29
Mengaplikasikan Bloom
Berdasarkan cerita Si Tanggang
Mengingat - Apakah yang dibawa balik oleh Si Tanggang ke rumahnya?

Memahami - Apakah yang menyebabkan Si Tanggang menghalau
perempuan tua yang mengaku dirinya ibu Si Tanggang?

Mengaplikasi Apakah yang akan anda lakukan sekiranya anda ialah
ibu Si Tanggang?

Menganalisis Apakah titik perubahan dalam cerita ini?

Menilai - Apakah pendapat anda tentang perlakuan Si Tanggang
terhadap ibunya?

Mencipta Apakah perubahan yang boleh anda lakukan dalam cerita
tersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?
30
Pada masa dahulu, terdapat seorang lelaki tua. Beliau
adalah sangat tua. Sesetengah orang mengatakan
bahawa umurnya adalah seribu tahun. Beliau juga sangat
bijak dan tahu banyak perkara. Ramai orang datang
untuk melawat beliau di dalam gua berhampiran laut.
Mereka sentiasa meminta bantuan daripadanya.

Pada suatu hari, seorang pemuda datang berjumpa
dengan orang tua yang bijaksana ini. "Wahai ayah yang
bijaksana," kata lelaki muda itu, "Saya mahu menjadi
seorang yang berguna kepada manusia. Saya mahu
berkhidmat kepada mereka sepanjang hidup saya.
Bagaimana saya boleh melakukan ini?
diceritakan semula oleh Nurhayani Abu Bakar
Samb
31
Samb
"Itu sangat baik," kata lelaki tua itu. Ini adalah sebuah
kotak ajaib. Jangan buka kotak ini sehingga anda
sampai ke rumah. Jika anda membukanya sekarang,
sesuatu yang buruk akan berlaku kepada anda.

"Terima kasih, wahai ayah yang bijaksana, kata lelaki
muda itu. Kemudiannya, pemuda tersebut mengambil
kotak dan pulang. Apabila beliau keluar dari gua, dia
berhenti. "Saya tertanya-tanya apa yang ada dalam
kotak ini?" katanya kepada dirinya sendiri. "Saya akan
melihatnya.

Dia membuka kotak dan sekali gus dia bertukar menjadi
pokok kelapa yang tinggi. Itu adalah hukuman
kepadanya kerana mengingkari orang tua itu, tetapi dia
masih mencapai hasratnya kerana pokok kelapa adalah
sangat berguna kepada manusia.
32
Mengaplikasikan Bloom
Gunakan cerita Pokok Kelapa tadi, bina
soalan untuk setiap peringkat Taksonomi
Bloom.
Mengingat
Memahami
Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
33
MENGAPLIKASIKAN BLOOM
Berdasarkan cerita Pokok Kelapa
Mengingat Apakah yang diberikan oleh lelaki tua itu kepada pemuda
tersebut?
Memahami - Apakah yang disampaikan oleh cerita ini tentang pokok
kelapa? Atau tentang manusia?
Mengaplikasi Apakah yang anda dapat apabila anda mempraktikkan
kesabaran?
Menganalisis - Apakah titik perubahan dalam cerita ini?
Menilai - Apakah pandangan anda terhadap hukuman yang diterima oleh
pemuda tersebut?
Mencipta Apakah yang akan berlaku sekiranya pemuda tersebut tidak
membuka kotak ajaib?
34
EDARAN
35
Kata Kerja yang boleh
digunakan
Contoh Soalan
Contoh aktiviti dan
hasil
memberitahu
menyenaraikan
menggambarkan
menghubung kait
mengesan
menulis
mencari
menyatakan
menamakan
Apakah yang berlaku
selepas...?
Berapa banyak...?
Siapakah yang...?
Namakan...?
Terangkan apa yang
berlaku di...?
Siapakah yang
memberitahu...?
Beritahu kenapa...?
Cari maksud bagi...?
Apakah yang...?
Manakah yang benar dan
salah...?
Senaraikan peristiwa-
peristiwa utama ...
Buat satu garis masa
peristiwa.
Buat satu carta fakta.
Senaraikan fakta yang
anda boleh ingat.
Senaraikan kesemua....
Dalam cerita ini
Buat satu carta untuk
menunjukkan...
Buat satu akrostik.
Deklamasikan satu puisi.
MENGINGAT
36
MEMAHAMI

KATA KERJA YANG
BOLEH DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN
CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
menerangkan
mengintepretasi
menggariskan
membincangkan
mengesan
meramal
menyatakan semula
menterjemah
membanding
menggambarkan
Nyatakan dalam perkataan
sendiri ...
Beri gambaran ringkas ....
Apakah yang akan berlaku
selepas ini ...?
Pada pendapat anda siapa..?
Apakah perkara utama ...?
Siapakah watak utama..?
Apakah perbezaan antara..?
Beri contoh untuk menyokong
jawapan anda.
Apakah definisi...?
Menerangkan peristiwa.
Terangkan pendapat anda tentang idea
utama.
Sediakan satu jalur kartun yang
menerangkan urutan peristiwa.
Tulis dan lakonkan pementasan
berdasarkan jalan cerita
Ceritakan semula dalam perkataan
sendiri
Lukiskan satu aspek yang anda suka
Tuliskan ringkasan
Sediakan satu carta alir untuk
menggambarkan urutan peristiwa
Sediakan satu buku mewarna
37
MENGAPLIKASI

KATA KERJA YANG BOLEH
DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN
CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
menyelesaikan
menunjukkan
menggunakan
membuat ilustrasi
membina
meramal
melengkapkan
menilai
mengklasifikasi
menggambarkan
Tahukah anda peristiwa lain di mana..?
Bolehkah perkara ini berlaku ...?
Himpunkan mengikut perwatakan
Apakah faktor yang anda ubah jika..?
Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah
ini dengan pengalaman sendiri?
Apakah soalan yang akan ditanya...?
Daripada maklumat yang diterima, bina
satu set arahan untuk ..
Adakah maklumat ini berguna jika anda
ada...?
Bina sebuah model yang akan menunjukkan
bagaimana ia berfungsi.
Bina sebuah diorama untuk menceritakan
sesuatu peristiwa.
Ambil beberapa keping gambar untuk
menunjukkan sesuatu perkara.
Bina sebuah model tanah liat.
Rangka satu strategi pemasaran produk anda
menggunakan strategi yang diketahui sebagai
panduan.
Pakaikan anak patung dengan pakaian
kebangsaan / tradisional.
Lukis mural berdasarkan perkara yang sama.
Tulis buku teks tentang
38
MENGANALISIS

KATA KERJA YANG BOLEH
DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN
CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
menganalisis
membezakan
menilai
membanding
menyiasat
mengkategori
mengenal pasti
menerangkan
memisahkan
mengiklankan

Peristiwa manakah akan berlaku..?
Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang
akan berlaku?
Apakah persamaan .. dengan ..?
Apakah hasil lain yang mungkin...?
Himpunkan mengikut perwatakan
Apakah faktor yang anda ubah jika..?
Kenapa perubahan ini berlaku?
Banding perubahan yang anda kemukakan
dengan yang disampaikan.
Terangkan apa yang sepatutnya berlaku
apabila..?
Apakah persamaan..?
Apakah masalah yang mungkin timbul?
Apakah motif..?
Apakah titik perubahan ...?
Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul
maklumat
Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk
Bina sebuah carta alir yang mempunyai peringkat
kritikal
Bina sebuah jigsaw
Bina sebuah salasilah keluarga untuk
menunjukkan perhubungan
Tuliskan sebuah biografi seseorang
Sediakan laporan ..
Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan susun
atur, langkah, rekod yang diperlukan
Nilaikan hasil seni persamaan dan
permasalahan
39
MENILAI

KATA KERJA YANG BOLEH
DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN
CONTOH AKTIVITI DAN HASIL

mengadili
memilih memutuskan
membenarkan
membahas
mengesahkan
berhujah
mengesyorkan
menilai
membincang
mengutamakan
memberi kadar
menentukan

Adakah terdapat satu penyelesaian yang
lebih baik untuk ...
Nilaikan ...
Bolehkah anda mempertahankan kedudukan
anda tentang ...?
Adakah anda berfikir ... adalah baik atau
sesuatu yang buruk?
Bagaimana anda akan mengendalikan ...?
Apakah yang mengubah ...
Adakah anda akan mengesyorkan?
Adakah anda percaya?
Adakah anda seorang ... orang?
Apakah perasaan anda jika ...?
Adakah berkesan ...?
Apakah pendapat anda tentang ...?

Sediakan satu senarai kriteria untuk
menilai sesuatu ... menunjukkan.
Kendalikan perbahasan tentang isu
yang menarik perhatian orang ramai.
Buat satu buku catatan mengenai 5
peraturan yang anda anggap penting.
Menyakinkan orang lain.
Membentuk panel untuk
membincangkan pandangan, misalnya
"Pembelajaran di Sekolah."
Tulis sepucuk surat kepada ...
memberi nasihat mengenai perubahan
yang diperlukan di ...
Sediakan kes untuk membentangkan
pandangan anda tentang ...

KATA KERJA YANG BOLEH
DIGUNAKAN

CONTOH SOALAN
CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
mencipta
mereka
mengarang
meramal
merancang
membina
mereka bentuk
mengimaginasi
mengusul
menjana
mencipta formula
Adakah anda boleh mencipta?
Mengapa tidak mengubah sebuah lagu
tentang?
Dapatkah anda melihat penyelesaian
jika...?
Jika anda mempunyai akses kepada
semua sumber, bagaimana anda akan
berurusan dengan ...?
Mengapa tidak anda merangka...?
Adakah anda mempunyai cara
tersendiri ?
Apakah yang berlaku jika?
Berapa banyak carakah anda boleh
cipta ...yang baru dan luar biasa
untuk...?
Bolehkan anda tulis resepi baru untuk
hidangan yang sedap?
Bolehkan anda bina kertas kerja
untuk...
Cipta sebuah mesin untuk tugasan
tertentu.
Reka bentuk sebuah bangunan untuk
menempatkan kajian anda .
Cipta satu produk baharu. Berikan
nama dan rancang satu kempen
pemasaran.
Menulis tentang perasaan anda
berkenaan...?
Cipta satu rancangan TV, rancangan
permainan, pertunjukan boneka,
main peranan, lagu atau pantomin
tentang ...?
Reka bentuk satu kulit depan,
rekod, buku, atau majalah untuk ...?
Pasarkan idea.
Merangka satu cara
untuk ... ?
Gubah satu rentak atau memasukkan
lirik baru kepada melodi yang
dikenali...?
40
MENCIPTA
41
42

Rancang soalan anda
Bersedia untuk bertanya soalan susulan
Tentukan sama ada soalan itu hendak ditujukan kepada
seluruh kelas, kumpulan tertentu atau individu
Beri masa untuk murid berfikir
Adakah soalan anda seimbang antara fakta dan
pemikiran?
Bertanya dalam nada perbualan
Bentuk soalan yang akan mendapat maklum balas yang
berterusan

Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan Guru
43

Guru perlu:
mengelakkan bertanya banyak soalan
menggalakkan murid bertanya lebih banyak soalan jenis
lisan dan bertulis
menggalakkan murid untuk menyoal murid lain semasa
perbincangan
menerima soalan yang diajukan
memberikan masa untuk membuat soalan susulan
kepada murid
mengumpul, membincang, membina dan
mengkategorikan soalan murid
Memperkembangkan
Kemahiran Penyoalan Murid
44
Dengan menggunakan nota edaran,
pilih dua soalan daripada setiap kotak.

Kenal pasti bila anda mungkin
menggunakan soalan berkenaan
secara berkesan dalam pengajaran
anda baru-baru ini.
Aktiviti:
45
Bolehkah anda menjelaskan dengan
lebih lanjut ...?
Apakah yang anda maksudkan dengan...?
Bolehkah anda memberi saya satu
contoh ..?
Bolehkah anda menjelaskannya dengan
cara lain?
Bolehkah anda menunjukkan saya cara...?

1. Soalan-soalan Yang
Menjelaskan Pemikiran
46

Mengapa anda berfikir bahawa ...?
Bagaimana kita tahu bahawa ...?
Apakah sebab-sebab anda ...?
Apakah bukti yang kita ada untuk...?
Kenapa anda menyatakan sedemikian?
2. Soalan-soalan untuk Mencari Sebab
atau Penjelasan
47
Bolehkah anda menyatakan pandangan
anda dengan cara yang lain?
Adakah terdapat pandangan yang lain...?
Bagaimana sekiranya ada orang lain yang
mengesyorkan bahawa ...?
Apakah yang perlu kita tahu sekiranya ...?

3. Soalan-soalan Meneroka
Pandangan Alternatif
48
4.Soalan-soalan Menguji
Implikasi dan Akibat
Apakah susulan daripada pernyataan anda?
Adakah pernyataan anda selaras dengan apa
yang telah dinyatakan sebelum ini?
Apakah akibat sekiranya ?
Adakah terdapat peraturan am untuk ?
Bagaimanakah anda dapat memastikan
sama ada benar atau tidak?
Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan Murid

Menganalisis soalan Apakah yang anda maksudkan
dengan ...?
Menyusun semula soalan Adakah anda maksudkan...?
Menyoal murid kembali Apakah pendapat anda ...?
Tanya soalan sokongan Saya tertanya-tanya sama
ada/sekiranya...?
Cadangkan kemungkinan-
kemungkinan
Mungkin kita boleh ...?
49
50
MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIR
Setelah anda menyoal murid,
beri masa kepada mereka
untuk memikirkan jawapan


Berapa lama?
51
MASA MENUNGGU
Masa menunggu amat penting untuk perkembangan
proses pemikiran aras tinggi apabila murid diminta
menjawab soalan

Ia adalah tempoh masa di antara masa guru bertanya
soalan dan masa meminta pelajar menjawab

Kebiasaannya, purata masa menunggu guru
adalah 1 saat


52
IMPAK
MENAMBAH
MASA
MENUNGGU
MURID
Peningkatan dalam jumlah
soalan murid
Murid berkemungkinan
menjawab dengan ayat
lengkap
Jawapan murid lebih
panjang
Murid berkemungkinan
berfikir secara spekulatif,
Kemungkinan akan ...
53
IMPAK
MENAMBAH
MASA
MENUNGGU
GURU
Guru mempunyai lebih banyak
masa untuk mendengar dan berfikir
tentang jawapan murid
Jangkaan guru terhadap jawapan
murid berubah
Guru mula menggunakan
kepelbagaian dalam teknik
penyoalan
Mewujudkan iklim bilik darjah yang
lebih kondusif untuk pemikiran
aras tinggi
54
Soalan...?
Soalan...?
Soalan...?
Soalan berkesan
Bagaimana soalan-soalan
membina pemikiran
Taksonomi Bloom dan
Pemikiran Aras Tinggi
Menggunakan soalan dengan
berkesan
HASIL
PEMBELAJARAN
Dalam bengkel ini, kita
telah meneroka...
55
MEMBINA SOALAN
Soalan yang baik tidak terjawab. Soalan
bukan satu bolt yang perlu diketatkan
tetapi umpama benih yang perlu disemai
yang akan terus bercambah ke arah
menghijaukan landskap idea.
John Anthony Ciardi (1916 1986)
CIRI ITEM KBAT
40% pemberatan
kepada item
KBAT
UPSR
2016
50% pemberatan
kepada item
KBAT
SPM
2016