Anda di halaman 1dari 2

Tajuk:Akibat Lupa Pesanan

Didalam sebuah hutan tinggal seekor Sang Tupai yang rajin.Sang Tupai mempunyai
seekor anak.Ia saying anaknya itu.Namun ia bimbinang anaknya akan diancam oleh
haiwan lain seperti Sang Ular atau Sang Helang.Sang Tupai menjaga anaknya seperti
menatang minyak yang penuh.
Ingat,anakku.Janganlah kamu berjalan sendirian.Kalau ibu tak ada duduk di sarang
saja!pesan Sang Tupai kepada anaknya.Baiklah ,ibu.Saya akan ikut pesanan ibu!jawab
anak Sang Tupai.Sang Tupai berasa senang hati.
Suatu hari Sang Tupai pergi mencari makanan.Anak Sang Tupai terpaksa tinggal
sendirian.Sang Tupai tinggal seorang di sarang.Dia ingat pesanan ibu.Ia tidak berani
tinggalkan sarang itu kerana takut pada haiwan-haiwan liar.Lagipun dia tahu dalam
hutan banyak bahayanya.Ia harap ibunya akan mambawa pulang makanan yang lazat.
Apabila Sang Tupai pulang ia berasa gembira.Anaknya selamat.Mereka pun makan
bersama dengan perasaan gembira sampai kenyang.
Suatu hari Sang Tupai pergi lagi mencari makanan.Ia berpesan agar anaknya jangan
meninggalkan sarang.Baiklah ibu! Jawan anak Sang Tupai.Anak Sang Tupai
mendengar nasihat dan pesanan ibunya.
Setelah Sang Tupai pergi,anaknya tinggal sendirian.Tiba-tiba,dating anak Sang
Monyet.Ia mengajak anak Sang Tupai bermain-main dengannya.Mulanya anak Sang
Tupai enggan.Anak Sang Monyet terus mengajaknya.Akhirnya ,anak Sang Tupai
bersetuju.Ia telah lupa akan pesanan ibunya.Ia pun ikut anak Sang Monyet untuk
bermain bersama-sama.
Mereka bermain dengan gembira.Namun anak Sang Tupai tidak sedar,Sang Helang
ada di situ.Dia pula terlalu lapar.Akhirnya,Sang Helang telah menerkam anak Sang
Tupai.
Kebetulan Sang Tupai baru pulang dan nampak anaknya dalam bahaya.Dengan berani
ia melompat ke atas kepala Sang Helang lalu mencakar matanya.Oleh sebab matanya
kena cakar Sang Helang terus melepaskan anak Sang Tupai.Sang Tupai cepat-cepat
mengmbil anaknya lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke sarangnya.Barulah
anak Sang Tupai menyesal.Dia hamper dimakan oleh Sang Helang kerana tidak ikut
pesanan ibunya.
Moral cerita ini ialah kita mesti selalu ingat pesanan ibu dan bapa.