Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PINJI
PERSIARAN BUNGA RAYA,
31650 IPOH, PERAK

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
BAHASA MELAYU
TINGKATAN 22012JABATAN PELAJARAN PERAK
http://pelajaranperak.gov.my
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 2

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
JABATAN PELAJARAN PERAK


Minggu Tajuk Skop/Objektif Rujukan
01

1. Pendedahan format (2ms) PMR Kertas 1
(1ms)
2. Kertas 2 (1ms)
3. KOMSAS (2ms)
4. Antologi – Pantun Dua Kerat (Nasihat)
Sukatan Pelajaran
Format soalan objektif (t/bhs, komsas)
Format soalan/skema pemarkahan
Karangan berpandu, ringkasan dan
pemahaman, karangan umuml
Aspek kajian pantun
Kertas soalan PMR

Buku teks
Antologi Gema
Seorang gadis
Genius
02

UNIT 1:PELAJAR CEMERLANG
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Pantun Empat Kerat (1ms)
(Muhibah)
4. Tatabahasa (1ms)


Memahami kehendak soalan
Mencari isi (senaraikan )
Membaca dan memahami
Aspek kajian pantun
Kata nama

Gambar

Antologi GSGG

Buku Teks
03

UNIT 2: MERENTAS DESA
1. Karangan umum - Dimensi diri –
Karangan pengalaman (2 ms)
2. Novel – Kajian Bab 1 (2ms)
3. KOMSAS Cerpen- Anak Penggunting
Rambut (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Mencari isi
Pendahuluan (latihan)
Kajian bab 1
Kajian Umum Cerpen

Kata Ganti Nama

Buku Teks

Novel
Antologi
04 CUTI TAHUN BARU CINA (21/1/2012 – 29/1/2012)
05


1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (1ms)

3. KOMSAS – Drama Hemodialisis (2ms)
4. Tatabahasa (1ms)
5. KOMSAS – Sajak Persahabatan (2ms)

Memahami bahan rangsangan
Menulis karangan
Mencari isi (senaraikan)
Kajian Umum Drama
Kata Kerja
Kajian Umum Sajak

Jadual


Antologi GSGG
Buku teks
Teks Komsas

06 UNIT 3: SAHABAT REMAJA
1. Ringkasan (1ms)

2. Karangan Umum – Dimensi Diri
(menulis surat) (2ms)
3. Novel – Kajian Bab 2 (2ms)
4. Antologi – Cerpen Capa Rengat (1ms)
5. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Menulis ringkasan
Mencari isi
Menulis karangan/ Menghurai isi
Kajian Umum Bab 2
Kajian Umum Cerpen
Kata Kerja Transitif

Jadual
Buku teks


Novel
Antologi GSGG
Buku Teks

07

UNIT 4: MAKANAN & KESIHATAN
1. Karangan Umum – Dimensi Keluarga
2. Karangan rencana/perbincangan (2ms)
3. Novel –Kajian Bab 3(2ms)
4. Antologi – Prosa Tradisional Raja
Muda(1ms)
5. Tatabahasa (1ms)


Mencari isi
Menulis Penutup – latihan
Kajian Umum Novel Bab 3
Kajian Umum Prosa Tradisional

Kata Kerja Tak transitifNovel
Antologi GSGG

Buku Teks
08

1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Sajak Hari Guru (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Mencari isi (senaraikan )
Kajian Umum Sajak
Membina ayat
Gambar
Petikan
Antologi GSGG
Buku Teks
09

UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN
1. Karangan umum - Dimensi diri - dialog/
perbualan (2 ms)
2. Novel Kajian bab 4(2ms)
3. Antologi Pantun 4 kerat (Agama)
4. (1ms)
5. Tatabahasa (1ms)


Mencari isi
Memahami kehendak soalan
Menulis karangan
Kajian Umum Novel bab 4
Kajian Umum Pantun
Kata Adjektif
Buku teks

Teks Komsas

Bahan rangsangan
10 PENILAIAN KURIKULUM 1 (5/3/2012 – 9/3/2012)
11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (10/3/2012 – 18/32012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 3

12

UNIT 6: KASIH SAYANG
1. Karangan Cerpen (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. Komsas Antologi – Cerpen Dendam
(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Memahami kehendak soalan
Bahan rangsangan
Kajian Umum Cerpen

Kata Tugas( Kata Penyambung Ayat)Antologi GSGG

Buku teks
13

UNIT 7: INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA
1. Karangan Umum – Berita (2ms)
2. Novel kajian Bab 5 (2ms)
3. Antologi KOMSAS – Prosa Tradisional
Hikayat Opu Daeng Menambun(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Menulis Pendahuluan dan perenggan isi
Kajian Umum Novel bab 5
Kajian Umum prosa tradisional
Kata Praklausa
Buku Teks
Novel
Antologi GSGG
Buku Teks
14

UNIT 8: TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Sajak Burung-burung Pagi
(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Mencari isi (senaraikan )
Membaca dan memahami
Kajian Umum sajak
Kata prafrasa

Gambar
Petikan teks
Antologi GSGG

Buku Teks
15

UNIT 9 :KEUNIKAN SENI WARISAN
1. Karangan umum - Dimens diri – Fakta
(2 ms)
2. Novel Kajian Bab 6 (2ms)
3. Antologi KOMSAS Drama Inflakasta
(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Mencari isi
Menulis karangan
Kajian Umum novel bab 6
Kajian Umum drama

Pembentukan Kata kerjaNovel
Antologi GSGG
16

UNIT 10: MENGERATKAN
PERSAUDARAAN
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (1ms)
3. Novel – Kajian bab 7 (2ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Memahami Petikan Bahan rangsangan
Kajian Umum novel bab 7
Kata Sendi Nama


Jadual
Petikan
Novel
Buku teks
17

UNIT 11: PERISTIWA BERSEJARAH
1. Karangan Umum
2. Novel – Kajian Bab 8 (2ms)
3. Ringkasan dan pemahaman (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Menulis huraian isi dan penutup – latihan
Kajian Umum novel bab 7
Bahan-petikan
Analisis ayat

Bahan Rangsangan

Novel
Buku Teks
18

1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Novel – Kajian Umum bab 8(2 ms)
3. Ringkasan dan pemahaman(1ms)

4. Tatabahasa (1ms)
Menulis karangan berpandu lengkap
Kajian umum novel bab 8
Menulis ringkasan dan menjawab soalan
pemahaman petikan
Pembentukan Kata nama

Novel


Modul Tatabahasa
19

UNIT 12: YANG INDAH ITU BAHASA
1. Karangan Umum - (2ms)
2. Novel – Kajian tema & persoalan (2ms)
3. Tatabahasa (2 ms)

Menulis karangan lengkap
Kajian tema dan persoalan dan contoh
peristiwa
Latihan tatabahasa


Novel

Set latih tubi
20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PER, 1, 2, 3 (21/5/2012 – 25/5/2012)
21&22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/5/2012 – 10/6/2012)
23 1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Novel – Kajian Umum Bab 8(2 ms)
3. Ringkasan dan pemahaman (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)
Menulis karangan berpandu lengkap
Kajian umum novel bab 8
Menulis ringkasan dan menjawab soalan
pemahaman petikan Latihan tatabahasa.

Novel

Modul Tatabahasa
24


UNIT 13:ANGKATAN TENTERA
MALAYSIA DI PERSADA
ANTARABANGSA
1. Karangan Berformat Wawancara (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Puisi – Syair Nasihat (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)Memahami format penulisan karangan
wawancara.
Memahami kehendak soalan
Mencari isi (senaraikan ) dan menulis
ringkasan
Memahami puisi mengkaji teksBuku Teks BM-
m/s124
Petikan
Antalogi GSGG
(m/s 9)
Golongan kata
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 4

Kata Nama Ganda ganda (Buku Teks
BM m/s129)
25

1. Karangan Berpandukan Bahan
Rangsangan (2 ms)
2. Novel-Latar (2ms)
3. KOMSAS Cerpen – Maaf Kupinta
(1ms)
4. Peribahasa (1ms)

Mencari isi dan menulis karangan.

Latar (mengikut bab)
Cerpen 1 (mengikut tingkatan)
Perbilangan( peribahasa)

-gambar tunggal

Buku Antalogi
GSGG
Buku Teks BM
26

UNIT 14: INDAHNYA NEGARAKU
1. Karangan Berformat Laporan (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Drama Di sini Bakti
Bersemadi (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Menulis karangan laporan lawatan.
Menulis ringkasan
Drama 1 (mengikut tingkatan)
Kata Tugas- kata penegas & kata pemeri

Buku teks BM m/s32
-
Antalogi GSGG

Buku Teks BM

27

1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Novel – Plot dan Binaan Plot (2ms)
3. KOMSAS – Prosa Tradisional – Hikayat
Inderaputera(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)
Mencari isi & menulis karangan
Plot & Binaan Plot,
Prosa Tradisional 1 (mengikut ting)
Sinopsis cerita dan Tema
Kata Tugas-kata nafi & kata arah
Dialog
Novel
Antologi GSGG

Buku Teks BM
m/s139
28

UNIT 15:SARAWAK BUMI KENYALANG
1. Karangan Berpandu (2ms)

2. Ringkasan dan pemahaman (2ms)


3. KOMSAS – Puisi-Sajak Ketenangan
(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Menulis karangan tentang keistewaan
negeri Sarawak
Mencari isi (senaraikan )
Membaca dan memahami serta menjawab
soalan pemahaman.
Memahami puisi mengkaji teks

Kata Adjektif

Buku Teks Bm
Gambar-m/s142
Petikan

Antalogi GSGG


Buku Teks m/s 148
29

1. Karangan Rencana (2 ms)
2. Novel – Teknik Penceritaan (2ms)

3. KOMSAS- Cerpen Gema Sepi Gadis
Genius (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)
Mengembangkan isi karangan
Menyenarai contoh peristiwa setiap teknik.
(keseluruhan novel)
Kajian Cerpen 1 (mengikut tingkatan)

Kata Adjektif

Buku Teks m/s146


Antalogi GSGG
Buku teks m/s148
30

UNIT 16: TEKNOLOGI BINAAN
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Puisi- Sajak Warkah
daripada Ibu. (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Menulis karangan berdasarkan gambar
tunggal
Meringkaskan teks – m/s 157
Kajian puisi (mengikut tingkatan)
Pembentukan kata

Buku Teks BM m/s
152

Antalogi GSGG
Buku teks (ms 159)
31
1. Karangan Umum – (Perbincangan) (2ms)
2. Novel – Nilai (2ms)

3. KOMSAS – Prosa Tradisional Hikayat
Anggun Cik Tunggal (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)
Menulis karangan.
Perbincangan nilai serta contoh daripada
teks
Prosa Tradisional 1 (mengikut ting)
Sinopsis cerita dan Tema
Kesalahan pemilihan kata dan mencari
makna perkataan.


Novel Erti sebuah
Pengorbanan
Antalogi GSGG

Buku Teks(m/s156)
32 PENILAIAN KURIKULUM 2 PER, 1, 2, 4 (6/8/2012 – 10/8/2012)
33


UNIT 17: ZAMAN KEGEMILANGAN
MELAKA
1. Karangan Umum- Cerita (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Syair Perang saudara di
Pahang (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Menulis cerita.
Mencari isi
Menulis ringkasan
Memahami puisi mengkaji teks
Jenis-jenis frasa


Gambar

Petikan Antalogi
GSGG
Buku (Teks m/s167)

34 CUTI HARI RAYA & CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (18/8/2012 – 26/8/2012)
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 5

35

UNIT 18:HERBA MALAYSIA
1. Karangan umum - (2 ms)
2. Novel – Pengajaran (2ms)
3. KOMSAS- Syair Mendapat Gembala
Naga (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Mencari isi &Pendahuluan (latihan)
Pengajaran (keseluruhan teks)
Puisi Tradisional 6 (mengikut tingkatan)

Kata dasar- membina ayatAntalogi GSGG

Buku teks m/s 178
36

UNIT 19: SUNGAI KHAZANAH BERHARGA
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Sajak Ketenangan (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Menulis karangan
Petikan
Sajak 4 (mengikut tingkatan)
Ayat tunggal- membina ayat

Gambar

Antologi GSGG

Buku teks (ms 48)
37

UNIT 20: INDUSTRI PEMBUATAN BOT
DAN PERAHU
1. Karangan Umum - Dimensi Keluarga
(Perbincangan)(2ms)
2. Novel – Gaya Bahasa(1ms)
3. KOMSAS – Sajak Laut (2ms)
4. Tatabahasa (1ms)


Mencari isi – (peta minda)
Kajian gaya bahasa
Puisi moden –sajak 5 (mengikut ting)
Kata Ayat pasif
Sehijau Warna Daun
Buku Teks(m/s200)

38

UNIT 21: BINTANG DI LAUTAN
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Sajak Warkah Kepada
Generasi (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan
Mencari isi (senaraikan
Memahami puisi mengkaji teks

Ayat seruan

Gambar

Antologi GSGG

Buku Teks m/s210
39

UNIT 22: MENITI ALAF SIBER
1. Ringkasan & Pemahaman
2. Novel – ulang kaji & latih tubi (2ms)
3. KOMSAS Cerpen – Latih tubi (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Menulis karangan
Novel keseluruhan teks

Kata Penegas

Gambar

Antologi GSGG
Buku Teks m/s210
40


UNIT 23: ANGKASA RAYA
1. Karangan Berpandu (2ms)
2. Ringkasan (2ms)
3. KOMSAS – Latih tubi Berfokus Drama
(1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Memahami kehendak soalan

Petikan
Drama 1 ,2,3 (mengikut tingkatan)
Kata Kerja


UNIT 24: SALAM PERPISAHAN
1. Karangan Umum – Dimensi Keluarga
(Perbincangan) (2ms)
2. Novel – Latih tubi-keseluruhan novel
(2ms)
3. KOMSAS – Latih Tubi Berfokus Prosa
Tradisional (1ms)
4. Tatabahasa (1ms)

Mencari isi – (peta minda)
Menulis Penutup – latihan
Sinopsis

Prosa Tradisional 1,2,3 (mengikut ting)

Kata Tugas


Buku Teks (m/s68)
41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PER, 1, 2 (16/10/2012 – 19/10/2012)
42 Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir
Tahun Kertas 1
1. Kertas 1- Soalan 1-30 (Tatabahasa)
(2ms)
2. Kertas 1- soalan 31-40 (Petikan
KOMSAS) (2ms)
3. Ringkasan &Pemahaman Petikan (1ms)
4. Karangan Bahagian B – (1ms)

43 & 44 Perbincangan Skema Kertas Peperiksaan Akhir
Tahun Kertas 2 :
1. Karangan Bahagian C-Soalan 1 & 2.
(2ms)
2. Karangan Bahagian C-Soalan 3 dan
4.(2ms)
3. Karangan Bahagian C-soalan 5 (1ms)
4. Soalan D: Kajian Novel (1ms)

45 CUTI AKHIR TAHUN (10/11/2012 – 1/1/2012)


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BM TINGKATAN 2 6

RUJUKAN: HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS)

Penggunaan
Bahasa
Hasil pembelajaran Utama Hasil Pembelajaran
Khusus
1.0- Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.0- Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam
perbincangan
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
INTERPERSONAL 3.0- Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata
sepakat
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4.0 - Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1, 4.2
5.0 - Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1, 5.2, 5.3
6.0 - Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan
perkhidmatan
6.1, 6.2, 6.3
7.0- Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar,
dibaca dan ditonton
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7
MAKLUMAT 8.0 - Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
8.7, 8.8
9.0 - Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 9.1, 9.2, 9.3
10.0- Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6
ESTETIK 11.0- Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan
kreatif
11.1, 11.2, 11.3
12.0- Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5,
12.6
Aras 1 i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii
Aras 2 i, ii, iii
Aras 3 I, ii, iii


NOTA: RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.
SELAMAT MENJALANKAN TUGAS.