Anda di halaman 1dari 6

KEPUTUSAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ

)
KE-3 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2013
NOMOR : 06 /DH/SKEP/MTQ-3/2013
TENTANG
PENETAPAN PESERTA TERBAIK I, II, III DAN IV PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KE-3
TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
TAHUN 2013
Menimbang

:

Mengingat

:

Memperhatikan

:

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, di pandang
telah memenuhi syarat untuk dtetapkan sebagai peserta Terbaik I, II, III, dan IV pada
masing-masing cabang lomba dalam Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tingkat
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013.
1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri masing-masing
Nomor 182 A dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an;
3. Keputusan Bupati Nomor 115/Setda/2012 tentang Kepengurusan Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Kubu Raya masa bhakti
2013 – 2018;
4. Keputusan Bupati Nomor 194/Setda/2012 tentang Tempat Penyelenggaraan
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tingkat Kabupaten Kubu Raya Tahun
2013 di Kecamatan Sungai Ambawang;
Keputusan Bupati Nomor 335/Setda/2013 tentang Panitia Penyelenggara
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tingkat Kabupaten Kubu Raya Tahun
2013 di Kecamatan Sungai Ambawang;
5. Keputusan Bupati Nomor 278/Setda/2013 tentang Dewan Hakim Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tingkat Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan
Sungai Ambawang Tahun 2013;
1. Hasil penilaian Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-3 Tingkat
Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2013 yang
berlangsung dari tanggal 22 s.d. 26 Juni 2013;
Rapat pleno Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-3 Tingkat
2. Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2013 yang
berlangsung dari tanggal 26 Juni 2013;
MEMUTUSKAN:

KESATU

:

KEDUA

Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan
sebagai peserta terbaik I, II, III dan IV pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
Ke-3 Tingkat Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Ambawang Tahun
2013;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan
diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Ditetapkan di Sungai Ambawang
pada tanggal 26 Juni 2013

Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tahun 2013
Kabupaten Kubu Raya
Ketua

Sekretaris

Drs. H. Nasutiun

Drs. Satuki

MUSABAQAH MAKALAH ILMIAH AL QUR’AN NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI M2IQ 271 M2IQ 271 M2IQ 266 NURUL HIDAYATI NANANG FAJAR MUKSONI AGUS PURWANTI D. Golongan Naskah Putri NO NAMA PESERTA KQ 209 EKA WAHYUNI KQ 215 NUR FITRI KQ 221 IRMA MINA DEFI KQ 211 JUMIATI 150 145. II.4 143 JUMLAH NILAI 446 371 366 357 JUMLAH NILAI 398 294 387 381 UTUSAN TERBAIK SUNGAI RAYA KUBU S. II. III DAN IV PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KE-3 TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG TAHUN 2013 NAMA-NAMA PESERTA TERBAIK I. RAYA I II III IV UTUSAN TERBAIK KUBU RASAU JAYA SUI KAKAP I II III IV UTUSAN TERBAIK TL PAKEDAI KUBU SUINGAI KAKAP SUI AMBAWANG I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP KUBU SUI RAYA SUI AMBAWANG I II III IV KET KET KET KET KET . MUSABAQAH FAHMIL QUR’AN NO NAMA PESERTA FQ 286 FQ 285 FQ 292 FQ 288 JUMLAH NILAI B. MUSABAQAH SYARHIL QUR’AN NO NAMA PESERTA SQ 297 SQ 298 SQ 294 JUMLAH NILAI C.LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KE-3 KABUPATEN KUBU RAYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 06 /DH/SKEP/MTQ-3/2013 TANGGAL : 26 JUNI 2013 TENTANG : PENETAPAN PESERTA TERBAIK I. CABANG KHATH AL QUR’AN 1. AMBAWANG TERENTANG I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP KUBU SUI AMBAWANG SUI. III DAN IV PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) KE-3 TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG TAHUN 2013 A. Golongan Naskah Putra NO NAMA PESERTA KQ 220 ANWAR MUBAROK KQ 216 UNI QOLBARI KQ 210 BUDIMANSYAH KQ 212 ALIMIN 2.

3. MANDOR B I II III IV KET KET KET . MUSABAQAH HIFZH AL QUR’AN 1.5 528 526. Golongan Hiasan Mushaf Putri NO NAMA PESERTA KQ 227 FITRIANA KQ 237 NURUL FAJRIAH KQ 231 NUR SYAMSIAH KQ 233 NELI MUJAHIDAH JUMLAH NILAI 397 396 394 378 5.5 496 488.5 513 500 KET I II III IV JUMLAH NILAI 345 343 337 E. MANDOR B SUI KAKAP BATU AMPAR SUI AMBAWANG I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI AMBAWANG SUI KAKAP SUI RAYA K. Golongan Hiasan Mushaf Putra NO NAMA PESERTA KQ 226 BAIDOWI KQ 230 RASIMAN KQ 240 SYAHRONI KQ 242 JULIANSYAH JUMLAH NILAI 447 444 430 423 4.5 513 KET KET UTUSAN JUMLAH NILAI 537. MANDOR B UTUSAN TERBAIK TERENTANG SUI AMBAWANG RASAU JAYA TL PAKEDAI I II III IV TERBAIK SUI KAKAP SUI AMBAWANG SUI RAYA I II III 323 KUBU IV 2. Golongan 1 Juz dan Tilawah Putra NO NAMA PESERTA HQ 120 NANANG QOSIM HQ 130 ABDUSSALAM HQ 124 AHMAD LUTFI HQ 126 ARI RIZKI DERMAWAN 3. Golongan Dekorasi Putri NO NAMA PESERTA KQ 247 KHAIRUN NISA KQ 249 ANNISA KQ 253 RAUDHATUL JANNAH KQ 245 EKA FRANSISKA FITRI AGUSTINI TERBAIK SUI KAKAP SUI AMBAWANG TERENTANG SUI AMBAWANG I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP SUI RAYA SUI AMBAWANG K. Golongan 1 Juz dan Tilawah Putri NO NAMA PESERTA HQ 113 AISYAH HQ 123 SALSA FADILA HQ 125 FITRIANA HQ 129 NURUL INDAH CAHYANI JUMLAH NILAI 516.5 531.5 JUMLAH NILAI 536. AGUS KQ 248 MISBAHUL MUNIR JUMLAH NILAI 446 444 435 427 6. Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra NO NAMA PESERTA HQ 148 MUDZAKKIR HQ 146 LUTFI HQ 144 ABDUL GONO HQ 132 MASBUDI UTUSAN KET UTUSAN TERBAIK SUI RAYA SUI AMBAWANG BATU AMPAR SUI KAKAP I II III IV UTUSAN TERBAIK K.5 459. Golongan Dekorasi Putra NO NAMA PESERTA KQ 256 ASMADI KQ 260 SAMHUDI KQ 244 M.

Golongan 20 Juz Putri NO NAMA PESERTA HQ 183 ROHIMAH TERBAIK BATU AMPAR SUI AMBAWANG SUNGAI KAKAP K.5 UTUSAN TERBAIK SUI AMBAWANG K.5 525 517 489. MANDOR B SUI KAKAP I II III IV JUMLAH NILAI 269 UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP 242 199 K. AWWABIN AL KAUTSAR M. Golongan 10 Juz Putri NO NAMA PESERTA UTUSAN JUMLAH NILAI 240 238 174. Golongan 5 Juz dan Tilawah Putri NO NAMA PESERTA HQ 145 ZULAIFAH HQ 147 HASANATUL AHWAL HQ 143 MAWADDAH HQ 131 EVAURRAHMAN JUMLAH NILAI 529. MANDOR B TERENTANG I II III IV JUMLAH NILAI UTUSAN TERBAIK 199 SUI AMBAWANG IV UTUSAN TERBAIK TERENTANG SUI AMBAWANG SUI KAKAP I II III IV 9.5 276 238. SYAHRUR IMAM 6. Golongan 20 Juz Putra NO NAMA PESERTA HQ 172 ANGGA RAYA HQ 184 HQ 170 ABDURRAFIQ NIZAM ALWI 8.5 5. Golongan 30 Juz Putra NO NAMA PESERTA HQ 188 ASMUL WAKIL HQ 186 MUHAMMAD RIZKI HQ 190 ARIF PUJI ATMOKO JUMLAH NILAI 303.5 UTUSAN SUI AMBAWANG KET KET KET KET KET KET TERBAIK KETERANGAN I .5 10. Golongan 10 Juz Putra NO NAMA PESERTA HQ 150 HQ 166 HQ 162 HQ 165 HQ 131 HQ 163 AZIZAH RAUDATUL JANNAH LUTFIAH 7.4. Golongan 30 Juz Putri NO NAMA UNDIAN HQ 187 SUHELMI SUMANTIKA JUMLAH NILAI 310. MANDOR B I II III IV JUMLAH NILAI UTUSAN TERBAIK 253 252 210 SUI AMBAWANG RASAU JAYA SUI KAKAP I II III IV SYAFI’I M.

5 TQ 039 RAZTI SURISFIKA 273 TQ 045 KHOLILAH 265. Golongan Tartil Anak-anak Putri NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 007 MAULINDA 211 TQ 001 DIA AMALIA 204 TQ 009 DESI SAFITRI 203 TQ 017 KARSIH AMELIA 201 3. MANDOR B TL.5 TERBAIK SUI KAKAP K.5 TQ 047 EGA 7. Golongan Tilawah Anak-anak Putri NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 027 KHAIRUN NISA 256 TQ 025 NUR ANNISA 254 TQ 033 HAFIZAH RAMADANIA 251.5 TQ 028 SUDIRMAN 245 TQ 030 ABDUL WASI 240. PAKEDAI SUI KAKAP SUI RAYA BATU AMPAR I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI AMBAWANG TL. PAKEDAI K.5 TQ 036 RUDI 239. CABANG TILAWAH AL QUR’AN 1. MANDOR B SUI. RAMADANI 207 TQ 006 SYAIFUDDIN 199 TQ 012 MARDOTILLAH 198 TQ 010 ILHAM FAHMI 197 UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP SUI AMBAWANG BATU AMPAR TERENTANG I II III IV 2. RAYA SUI AMBAWANG SUI KAKAP I II III IV UTUSAN TERBAIK KUBU SUI KAKAP I II III IV KET KET KET KET .5 TQ TQ KETERANGAN KETERANGAN KET UTUSAN TERBAIK TL. Golongan Tilawah Anak-anak Putra NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 026 ALFI FAUZI 251. Golongan Tilawah Remaja Putri NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 043 NELLY APRIANDINI 277. PAKEDAI SUI RAYA I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP SUI AMBAWANG SUI RAYA TL.5 262 6. PAKEDAI SUI. Golongan Tartil Anak-anak Putra NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 016 M. PAKEDAI I II III IV 4. ISA 240. Golongan Tilawah Remaja Putra NO NAMA PESERTA TQ 046 SYAIFUL FAHMI TQ 044 AYATULLAH KUMAINI TQ 038 N I’ M A N TQ 042 UMAR HARIYAKSA UTUSAN JUMLAH NILAI 275 271.F.5 TQ 021 JUMIATI 245 5. Golongan Tilawah Cacat Netra Putra NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 082 AYUB AMAN ANSHARI 265 TQ 078 M. RAYA I II III IV UTUSAN TERBAIK TL.

5 281. Golongan Qira’ah Sab’ah Putra NO NAMA PESERTA TQ 102 ANAS ALHIFNI TQ 100 MUS MULYADI TQ 098 AHMAD SYARIF TQ 108 MOHTAR JUMLAH NILAI 280. Nasutiun Drs. RAYA SUI. KAKAP K.8. Golongan Qira’ah Sab’ah Putri NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 105 EVA MAULANA 275 TQ 107 SUMIATI USMAN 272 TQ 091 NURMALA 255. RAYA SUI.5 281 JUMLAH NILAI 287 284. URAY TINI AFRIANTI TQ 059 HJ. KAKAP SUI. AMBAWANG K. AMBAWANG KUBU I II III IV UTUSAN TERBAIK RASAU JAYA SUI. H. AMBAWANG SUI. Golongan Tilawah Cacat Netra Putri NO JUMLAH NAMA PESERTA NILAI TQ 073 MARNATI 266. KAKAP SUI.5 280 KET KET UTUSAN TERBAIK SUI. MANDOR B I II III IV Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-3 Tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya Ketua Sekretaris Drs. AMBAWANG SUI.5 255 10. MANDOR B BATU AMPAR I II III IV JUMLAH NILAI 289. Golongan Tilawah Dewasa Putra NO NAMA PESERTA TQ 060 AHMAD SUAIBI TQ 068 TAUFIQ AKBAR TQ 066 AHMAD DAHLAN TQ 056 ABDUL MUTOLIB 12. HAMIDAH TQ 061 SITI KHATIJAH TQ 055 MUNZALINA UTUSAN TERBAIK SUI KAKAP I II III IV KET UTUSAN TERBAIK SUI. Golongan Tilawah Dewasa Putri NO NAMA PESERTA TQ 063 HJ.5 9. RAYA KUBU I II III IV UTUSAN TERBAIK SUI. Satuki KET KET .5 TQ 101 FATIHA 11.5 262.5 277.